ADHD u dospelých: Pochopenie kontrolného zoznamu príznakov ASRS V1.1

ADHD u dospelých: Pochopenie kontrolného zoznamu príznakov ASRS V1.1

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je neurovývojová porucha, ktorá postihuje deti aj dospelých. Hoci sa často diagnostikuje v detstve, u mnohých jedincov pretrvávajú jej príznaky aj v dospelosti. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že ADHD trpí 4,4 % dospelých na celom svete.

Jedným z nástrojov používaných na hodnotenie príznakov ADHD u dospelých je Škála samohodnotenia ADHD u dospelých (Adult ADHD Self-Report Scale, ASRS) V1.1 Symptom Checklist. Tento dotazník je určený na pomoc poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri diagnostike ADHD u dospelých. V tomto článku sa bližšie pozrieme na dotazník ASRS V1.1 a na to, čo nám môže povedať o ADHD u dospelých.

Čo je kontrolný zoznam príznakov ASRS V1.1?

Kontrolný zoznam symptómov ASRS V1.1 je 18-položkový dotazník, ktorý sa zostavuje sám a žiada jednotlivcov, aby hodnotili frekvenciu rôznych symptómov ADHD, ktoré sa u nich vyskytli za posledných 6 mesiacov. Vyplnenie dotazníka trvá 5 až 10 minút a je možné ho vyplniť online alebo v papierovej forme.

Položky dotazníka sú rozdelené do dvoch kategórií: nepozornosť a hyperaktivita-impulzívnosť. Medzi príznaky nepozornosti patria:

 • Časté zabúdanie pri každodenných činnostiach
 • Často strácate veci potrebné na plnenie úloh alebo vykonávanie činností
 • Ľahko sa rozptýlia
 • Problémy s venovaním pozornosti detailom a robenie neopatrných chýb
 • ťažkosti s udržaním pozornosti pri plnení úloh alebo pri voľnočasových aktivitách
 • Vyhýbajú sa alebo odkladajú začatie úloh, ktoré si vyžadujú trvalé duševné úsilie
 • Často zabúdajú dodržiavať pokyny a nedokončia úlohy

Medzi príznaky hyperaktivity a impulzívnosti patria:

 • Pociťujú nepokoj, často sa vrtia rukami alebo nohami alebo sa krútia na mieste
 • opúšťajú miesto na stretnutiach alebo v iných situáciách, keď sa očakáva, že zostanú sedieť
 • majú ťažkosti s pokojným hraním alebo zapájaním sa do voľnočasových aktivít
 • byť často “v pohybe” alebo sa správať, akoby bol “poháňaný motorom”
 • nadmerne rozprávajú
 • Vyhŕňať odpovede skôr, ako sa dokončia otázky
 • majú problém čakať, kým príde na rad

Čo znamená pozitívny výsledok ASRS V1.1?

Pozitívny výsledok ASRS V1.1 znamená, že jedinec má pravdepodobne ADHD. Dotazník nie je diagnostickým nástrojom, ale poskytovateľom zdravotnej starostlivosti môže poskytnúť dôležité informácie, ktoré sa môžu použiť v diagnostickom procese.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti zvyčajne používajú dotazník ASRS V1.1 v kombinácii s inými diagnostickými nástrojmi, ako sú klinické rozhovory a psychologické hodnotenia, na diagnostiku ADHD u dospelých. Po pozitívnom výsledku ASRS V1.1 by malo nasledovať komplexné hodnotenie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s odbornými znalosťami v oblasti ADHD.

Ako sa hodnotí ASRS V1.1?

ASRS V1.1 sa hodnotí na škále 0-4, pričom 0 znamená “nikdy” a 4 “veľmi často”. Skóre 2 alebo vyššie v ktorejkoľvek položke nepozornosti alebo v štyroch alebo viacerých položkách hyperaktivity a impulzívnosti sa považuje za pozitívne pre ADHD.

Je dôležité poznamenať, že hoci pozitívny výsledok ASRS V1.1 môže naznačovať ADHD, nie je to definitívna diagnóza. Poruchu môže diagnostikovať len poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s odbornými znalosťami v oblasti ADHD.

Kontrolný zoznam symptómov ASRS V1.1 je užitočným nástrojom pri posudzovaní ADHD u dospelých. Tým, že poskytuje informácie o frekvencii symptómov ADHD, môže pomôcť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti stanoviť informovanejšiu diagnózu. Je však dôležité mať na pamäti, že ASRS V1.1 je len jednou časťou diagnostickej skladačky a mal by sa používať v kombinácii s inými diagnostickými nástrojmi.

ADHD je liečiteľné ochorenie a na zvládnutie príznakov je k dispozícii mnoho možností. Liečba zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov, behaviorálnej terapie a zmeny životného štýlu. Medzi lieky, ktoré sa bežne používajú na liečbu ADHD, patria stimulanciá, ako sú Ritalin a Adderall, ako aj nestimulačné lieky, napríklad Strattera.

Behaviorálna terapia môže jednotlivcom s ADHD pomôcť vyvinúť stratégie zvládania príznakov. Môže ísť o techniky riadenia času, organizačné zručnosti a metódy na zlepšenie koncentrácie a sústredenia.

Okrem liekov a terapie môžu pri zvládaní príznakov ADHD zohrávať úlohu aj zmeny životného štýlu. To môže zahŕňať pravidelné cvičenie, zdravú stravu a dostatočný spánok. Vďaka týmto zmenám a spolupráci s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dokážu mnohí jedinci s ADHD účinne zvládať svoje príznaky a viesť plnohodnotný život.

Na záver chcem povedať, že ak máte podozrenie, že vy alebo niekto z vašich blízkych môže mať ADHD, je dôležité vyhľadať komplexné vyšetrenie u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s odbornými znalosťami v oblasti ADHD. So správnou liečbou a podporou je možné účinne zvládať príznaky a viesť plnohodnotný život.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Už roky žijem s ADHD a počas tejto cesty som si osvojil niekoľko tipov a trikov, ktoré mi skutočne pomohli zvládať moje príznaky. Jednou z najväčších vecí, ktoré som sa naučil, je dôležitosť štruktúry a rutiny. Zistil som, že mať stanovený denný plán mi pomáha sústrediť sa a udržať si správny smer.

Pokiaľ ide o lieky, zistil som, že najúčinnejšie je pre mňa užívať lieky hneď ráno. Pomáha mi to vyhnúť sa prepadu v polovici dňa a zostať čulý a sústredený počas celého dňa. Okrem toho dbám na hydratáciu a vyváženú stravu, pretože to má veľký vplyv na celkovú hladinu energie a schopnosť sústrediť sa.

Cvičenie je tiež dôležitou súčasťou mojej rutiny. Každý deň sa snažím venovať aspoň 30 minút fyzickej aktivite, či už ide o prechádzku alebo návštevu posilňovne. Pomáha to nielen môjmu fyzickému zdraviu, ale má to veľký vplyv aj na moju duševnú pohodu a schopnosť zvládať príznaky ADHD.

Nakoniec, považujem za dôležité obklopiť sa ľuďmi, ktorí vás podporujú a rozumejú vám. Mať podpornú sieť priateľov a rodiny, ktorí vám rozumejú a môžu vám pomôcť zvládať vaše príznaky, môže mať veľký význam.

Všeobecne platí, že neexistuje univerzálne riešenie na zvládanie ADHD, ale s trochou pokusov a omylov je možné nájsť to, čo vám vyhovuje. Len nezabudnite byť trpezliví a nebojte sa požiadať o pomoc, keď ju potrebujete!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Ako sa diagnostikuje ADHD u dospelých?

Odpoveď č. 1: ADHD u dospelých zvyčajne diagnostikuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má s týmto ochorením skúsenosti. Tento proces zvyčajne zahŕňa komplexné hodnotenie, ktoré môže zahŕňať fyzické vyšetrenie, preskúmanie lekárskej a psychiatrickej anamnézy a psychologické hodnotenie. Okrem toho sa môže použiť štandardizovaný dotazník, ako je napríklad kontrolný zoznam príznakov ASRS V1.1, ktorý pomáha poskytovateľom zdravotnej starostlivosti posúdiť frekvenciu a závažnosť príznakov. Je však dôležité poznamenať, že ASRS V1.1 je len jednou časťou diagnostického procesu a mal by sa používať v kombinácii s inými nástrojmi a hodnoteniami.

Otázka č. 2: Aké sú možnosti liečby ADHD u dospelých?

Odpoveď č. 2: Liečba ADHD u dospelých zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov, behaviorálnej terapie a zmeny životného štýlu. Medzi lieky, ktoré sa bežne používajú na liečbu ADHD, patria stimulanciá, ako sú Ritalin a Adderall, ako aj nestimulačné lieky, napríklad Strattera. Behaviorálna terapia môže jednotlivcom s ADHD pomôcť vyvinúť stratégie zvládania príznakov, ako sú techniky riadenia času, organizačné zručnosti a metódy na zlepšenie koncentrácie a sústredenia. Okrem toho môže pri zvládaní príznakov ADHD zohrávať úlohu aj zmena životného štýlu, ako napríklad pravidelné cvičenie, zdravá strava a dostatočný spánok.

Otázka č. 3: Dá sa ADHD vyliečiť?

Odpoveď č. 3: V súčasnosti neexistuje liek na ADHD. So správnou liečbou a podporou je však možné účinne zvládať príznaky a viesť plnohodnotný život. Liečba zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov, behaviorálnej terapie a zmeny životného štýlu a jej cieľom je pomôcť jedincom s ADHD účinne zvládať príznaky a zlepšiť kvalitu ich života. Aj keď sa na tejto ceste môžu vyskytnúť určité vzostupy a pády, so správnou podporou a pozitívnym prístupom je možné prekonať problémy ADHD a žiť šťastný a produktívny život.

Zdroje použité v článku: