Kontrolný zoznam symptómov 90 Revidovaný: Komplexná príručka na pochopenie symptómov

Kontrolný zoznam symptómov 90 Revised: Komplexná príručka na pochopenie symptómov

Kontrolný zoznam symptómov 90 Revised (SCL-90-R) je široko používaný dotazník, v ktorom sa hodnotí prítomnosť a závažnosť celého radu symptómov. SCL-90-R bol navrhnutý tak, aby pomáhal zdravotníckym pracovníkom diagnostikovať poruchy duševného zdravia a hodnotiť závažnosť symptómov. Tento článok poskytne komplexného sprievodcu porozumením dotazníka SCL-90-R vrátane jeho účelu, príznakov, príčin a možností liečby.

Účel SCL-90-R

SCL-90-R bol vytvorený ako nástroj na pomoc zdravotníckym pracovníkom pri diagnostike a hodnotení závažnosti porúch duševného zdravia. Dotazník zahŕňa širokú škálu symptómov vrátane depresie, úzkosti, obsedantno-kompulzívneho správania, fóbií, somatických ťažkostí a interpersonálnych problémov.

Symptómy hodnotené dotazníkom SCL-90-R

Dotazník SCL-90-R hodnotí prítomnosť a závažnosť 90 rôznych symptómov, ktoré možno zoskupiť do 9 dimenzií symptómov:

 • Somatizácia
 • Obsedantno-kompulzívna
 • interpersonálna citlivosť
 • Depresia
 • Úzkosť
 • Hostilita
 • Fóbická úzkosť
 • Paranoidné predstavy
 • Psychotika

Príčiny symptómov hodnotených pomocou SCL-90-R

Príznaky hodnotené pomocou SCL-90-R môžu byť spôsobené rôznymi faktormi vrátane:

 • Genetika
 • mozgovou chémiou
 • životné udalosti (napríklad trauma, zneužívanie alebo strata)
 • zneužívanie návykových látok
 • zdravotné ťažkosti

Možnosti liečby symptómov hodnotených pomocou SCL-90-R

Možnosti liečby symptómov hodnotených pomocou SCL-90-R sa líšia v závislosti od príčiny symptómov. Niektoré bežné spôsoby liečby však zahŕňajú:

 • Psychoterapia
 • Lieky (napríklad antidepresíva, antipsychotiká a anxiolytiká)
 • Zmena životného štýlu (napríklad cvičenie, zlepšenie spánkovej hygieny a techniky zvládania stresu)
 • Podporné skupiny

Záverom možno konštatovať, že SCL-90-R je komplexný dotazník na základe vlastného hodnotenia, ktorý môže zdravotníckym pracovníkom pomôcť pri diagnostike a hodnotení závažnosti celého radu duševných porúch. Ak sa u vás vyskytujú príznaky podobné tým, ktoré hodnotí SCL-90-R, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie. Správnou liečbou je možné zvládnuť a dokonca prekonať príznaky hodnotené pomocou SCL-90-R.

Názor od čitatela

Jako pravidelný čitateľ tohto článku som sa chcel podeliť o vlastné skúsenosti a tipy týkajúce sa dotazníka SCL-90-R. Osobne som bojoval s viacerými príznakmi hodnotenými dotazníkom vrátane depresie, úzkosti a obsedantno-kompulzívneho správania. V priebehu rokov som vyskúšal mnoho rôznych spôsobov liečby a zistil som, že najlepšie mi vyhovuje kombinácia terapie a liekov. Zistil som však, že veľký význam pri zvládaní mojich príznakov majú aj zmeny životného štýlu, ako napríklad pravidelné cvičenie a zlepšenie spánkovej hygieny.

Okrem terapie a liekov mi neuveriteľne pomohli aj podporné skupiny. Rozhovory s inými ľuďmi, ktorí prechádzajú podobnými skúsenosťami, môžu byť neuveriteľne liečivé a môžu vám pomôcť cítiť sa menej osamelo. Či už sa zúčastňujete na osobnej podpornej skupine alebo na online komunite, spojenie s inými ľuďmi, ktorí rozumejú tomu, čím prechádzate, môže mať obrovský význam na vašej ceste za duševným zdravím.

Nakoniec som chcel zdôrazniť dôležitosť starostlivosti o seba. Starostlivosť o vaše fyzické a duševné zdravie môže výrazne pomôcť pri zvládaní symptómov hodnotených pomocou SCL-90-R. Uistite sa, že uprednostňujete činnosti starostlivosti o seba, ktoré vám prinášajú radosť a pokoj, ako napríklad čítanie knihy, relaxačný kúpeľ alebo pobyt v prírode. Dôležité je tiež pamätať na to, že cesta každého z nás je iná, takže nebuďte na seba príliš prísni, ak vám nájdenie správnej liečby a postupov starostlivosti o seba, ktoré vám vyhovujú, zaberie čas.

Na záver chcem povedať, že dotazník SCL-90-R je užitočným nástrojom na pochopenie symptómov, ktoré môžete prežívať, ale nezabúdajte, že je to len jeden dielik skladačky. Ak bojujete so symptómami podobnými tým, ktoré hodnotí tento dotazník, odporúčam vám, aby ste vyhľadali pomoc odborníka na duševné zdravie a aby ste boli trpezliví a láskaví sami k sebe, keď sa budete pohybovať po svojej ceste.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je SCL-90-R?

Odpoveď č. 1: SCL-90-R je 90-položkový dotazník, ktorý sa používa na hodnotenie psychického stresu a rôznych psychiatrických symptómov, ako sú depresia, úzkosť a obsedantno-kompulzívne správanie. Dotazník meria symptómy za posledný týždeň a bežne ho používajú odborníci na duševné zdravie na diagnostiku a monitorovanie liečby duševných porúch.

Otázka č. 2: Ako sa dotazník SCL-90-R podáva?

Odpoveď č. 2: Dotazník SCL-90-R sa zvyčajne administruje v klinickom prostredí, a to buď osobne, alebo online. Účastníci sú požiadaní, aby ohodnotili závažnosť svojich symptómov na päťbodovej stupnici od “vôbec nie” po “extrémne”. Vyplnenie dotazníka zvyčajne trvá približne 30 – 40 minút a výsledky používajú odborníci na duševné zdravie na diagnostiku a monitorovanie liečby duševných porúch.

Otázka č. 3: Ako presný je dotazník SCL-90-R?

Odpoveď č. 3: Ukázalo sa, že dotazník SCL-90-R je spoľahlivým a platným nástrojom na hodnotenie psychického stresu a rôznych psychiatrických symptómov. Je však dôležité poznamenať, že dotazník nie je diagnostickým nástrojom a nemal by sa používať na stanovenie diagnózy samostatne. Odborníci v oblasti duševného zdravia by mali výsledky dotazníka SCL-90-R používať v spojení s inými hodnoteniami a klinickými rozhovormi na stanovenie diagnózy a vypracovanie vhodného plánu liečby.

Zdroje použité v článku: