Úzkosť vs. realita: Rozlišovanie medzi chorobnou úzkostnou poruchou a poruchou so somatickými príznakmi

Úzkosť vs. realita: Rozlišovanie medzi chorobnou úzkostnou poruchou a poruchou so somatickými príznakmi

Úzkosť a somatické symptómy sú dve zdravotné poruchy, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu života človeka. V niektorých prípadoch sa tieto stavy môžu prekrývať a je ťažké ich odlíšiť. Je nevyhnutné pochopiť kľúčové rozdiely medzi chorobnou úzkostnou poruchou (IAD) a poruchou so somatickými príznakmi (SSD), aby ste získali presnú diagnózu a vhodnú liečbu.

Chorobná úzkostná porucha (IAD)

Chorobná úzkostná porucha, známa aj ako hypochondria, je duševný stav charakterizovaný nadmerným a pretrvávajúcim strachom z vážneho ochorenia napriek lekárskym dôkazom o opaku. Ľudia s IAD sa často obávajú možnosti, že majú vážny zdravotný stav, a často sa radia s viacerými lekármi alebo sa podrobujú rozsiahlym lekárskym vyšetreniam, aby zmiernili svoje obavy.

Príznaky IAD:

 • Nadmerné a pretrvávajúce obavy, že máte alebo dostanete vážnu chorobu
 • Časté návštevy lekárov alebo zdravotníckych pracovníkov s cieľom skontrolovať, či nie sú chorí
 • Samovyšetrovanie tela na príznaky choroby
 • Strach zo smrti v dôsledku choroby
 • Trávenie nadmerného času skúmaním chorôb na internete alebo v knihách

Somatická symptómová porucha (SSD)

Porucha so somatickými príznakmi je stav, pri ktorom človek pociťuje fyzické príznaky, ktoré sú závažné alebo narúšajú jeho každodenný život. Na rozdiel od IAD sa SSD zameriava skôr na symptómy ako na strach z konkrétnej choroby. Ľudia so SSD nemusia mať špecifický strach z choroby, ale fyzické symptómy, ktoré prežívajú, im spôsobujú výrazné utrpenie a zhoršujú každodenné fungovanie.

Príznaky SSD:

 • Jeden alebo viac symptómov, ktoré sú obťažujúce alebo zasahujú do každodenného života
 • Nadmerné myšlienky, pocity a správanie súvisiace so symptómami
 • vyhýbanie sa určitým činnostiam alebo miestam kvôli príznakom
 • pretrvávajúce myšlienky o závažnosti príznakov
 • Neustále návštevy lekára alebo vyšetrenia bez stanovenia jasnej diagnózy

Rozdiely medzi IAD a SSD

Hoci medzi IAD a SSD existujú určité podobnosti, existujú aj významné rozdiely, ktoré môžu pomôcť pri rozlišovaní medzi týmito dvoma stavmi:

 • Zameranie obáv: V prípade IAD je hlavnou obavou strach z konkrétnej choroby, zatiaľ čo v prípade SSD sa pozornosť sústreďuje na fyzické príznaky.
 • Viera v chorobu: Ľudia s IAD veria, že majú vážne ochorenie napriek lekárskym dôkazom o opaku, zatiaľ čo ľudia so SSD môžu, ale nemusia veriť v konkrétne ochorenie.
 • Vplyv na každodenný život: SSD môže mať veľký vplyv na každodenný život človeka, ale SSD môže byť viac vyčerpávajúca, pretože fyzické príznaky môžu spôsobovať značné utrpenie a zasahovať do každodenného fungovania.

Liečba IAD a SSD

Liečba IAD a SSD zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov a terapie. Na zvládnutie príznakov úzkosti a depresie sa môžu predpísať antidepresíva, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI). Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) je účinná forma terapie, ktorá môže človeku pomôcť pochopiť a spochybniť jeho iracionálne myšlienky a presvedčenia o chorobe a vytvoriť stratégie zvládania fyzických príznakov.

Záverom možno povedať, že hoci IAD aj SSD môžu výrazne ovplyvniť kvalitu života človeka, je nevyhnutné pochopiť kľúčové rozdiely medzi týmito dvoma stavmi, aby ste dostali presnú diagnózu a vhodnú liečbu. Ak máte pretrvávajúce a nadmerné obavy z choroby alebo fyzických príznakov, ktoré narúšajú váš každodenný život, vyhľadajte pomoc odborníka na duševné zdravie. Správnou liečbou je možné zvládnuť príznaky a zlepšiť kvalitu života.

Názor od čitatela

Ako pravidelný čitateľ vašich článkov som našiel tento článok na tému “Úzkosť verzus. Realita: Už mnoho rokov bojujem s úzkostnými a fyzickými príznakmi a našiel som niekoľko praktických tipov a trikov, ktoré mi pomohli zvládnuť moje príznaky.

V prvom rade je dôležité uprednostniť starostlivosť o seba a udržiavať zdravý životný štýl. Pravidelné cvičenie, vyvážená strava a dostatok spánku môžu výrazne zlepšiť celkové duševné a fyzické zdravie. Okrem toho môže praktizovanie všímavosti a meditácie pomôcť znížiť úroveň stresu a úzkosti.

Ďalším užitočným tipom je viesť si denník, v ktorom budete sledovať svoje symptómy, myšlienky a emócie. To vám môže pomôcť identifikovať vzorce a spúšťače, ktoré môžu prispievať k vašim symptómom, a tiež vám to môže pomôcť vidieť váš pokrok v priebehu času.

Dôležité je tiež vyhľadať podporu u priateľov, rodiny alebo odborníka na duševné zdravie. Rozprávanie sa o svojich skúsenostiach s niekým, kto vás podporuje a má pre vás pochopenie, môže byť pri zvládaní príznakov veľmi užitočné. Okrem toho vám terapia alebo poradenstvo môžu poskytnúť ďalšie nástroje a stratégie zvládania príznakov.

Napokon je veľmi dôležité vzdelávať sa o svojom stave a aktívne vyhľadávať liečbu. Či už ide o IAD alebo SSD, je dôležité porozumieť stavu a byť otvorený rôznym dostupným možnostiam liečby.

Dúfam, že tieto tipy a triky pomôžu tým, ktorí bojujú s úzkosťou a fyzickými príznakmi. Nezabudnite, že je dôležité byť k sebe láskavý a vyhľadať pomoc, keď ju potrebujete. S časom, trpezlivosťou a správnou podporou je možné zvládnuť svoje príznaky a zlepšiť kvalitu života.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aký je rozdiel medzi chorobnou úzkostnou poruchou (IAD) a poruchou so somatickými príznakmi (SSD)?

Odpoveď č. 1: Úzkostná porucha pri ochorení (IAD) je stav, pri ktorom sa osoba nadmerne obáva, že má vážne zdravotné ťažkosti, napriek tomu, že má lekárske vyšetrenia, ktoré ukazujú, že je zdravá. Táto úzkosť môže byť taká intenzívna, že zasahuje do každodenného života. Na druhej strane, porucha so somatickými príznakmi (SSD) je stav, pri ktorom osoba pociťuje fyzické príznaky (napríklad bolesť, slabosť alebo závraty), ktoré nie sú plne vysvetliteľné zdravotným stavom a spôsobujú výrazné utrpenie alebo zhoršenie každodenného fungovania. Oba stavy môžu zahŕňať fyzické príznaky, ale hlavný rozdiel je v úrovni úzkosti a obáv, ktoré sú prítomné pri IAD, v porovnaní s fyzickými príznakmi, ktoré sú prítomné pri SSD.

Otázka č. 2: Aké sú možnosti liečby chorobnej úzkostnej poruchy a poruchy so somatickými príznakmi?

Odpoveď č. 2: Úzkostnú poruchu pri ochorení (IAD) aj poruchu so somatickými príznakmi (SSD) možno liečiť kombináciou terapie a liekov. Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) je bežne používaným typom terapie pri IAD a SSD, ktorá môže jednotlivcom pomôcť zmeniť ich negatívne vzorce myslenia a znížiť úzkosť. Na pomoc pri zvládaní príznakov úzkosti a depresie sa môžu predpísať aj antidepresíva, napríklad selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI). V niektorých prípadoch sa môže odporučiť fyzikálna terapia alebo iné formy rehabilitácie na riešenie akýchkoľvek základných fyzických príznakov. Je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby sa určil najlepší spôsob liečby pre vaše individuálne potreby.

Otázka č. 3: Dá sa vyliečiť chorobná úzkostná porucha alebo porucha so somatickými príznakmi?

Odpoveď č. 3: Hoci chorobnú úzkostnú poruchu (IAD) alebo poruchu so somatickými príznakmi (SSD) nemožno vyliečiť, možno ich účinne zvládnuť pomocou liečby. Vďaka kombinácii terapie, liekov a starostlivosti o seba sa jednotlivci môžu naučiť zvládať svoje príznaky a zlepšiť kvalitu života. Je dôležité si uvedomiť, že zotavenie je cesta a môže trvať určitý čas, ale so správnou podporou a zdrojmi je možné dosiahnuť pokrok a zvládnuť svoje príznaky. Vyhľadanie pomoci odborníka na duševné zdravie je dôležitým krokom správnym smerom.Zdroje použité v článku: