Somatická symptómová porucha vs. úzkostná porucha: Ako rozlíšiť

Somatická symptómová porucha vs. chorobná úzkostná porucha: Ako ich rozlíšiť?

Porucha so somatickými príznakmi (SSD) a chorobná úzkostná porucha (IAD) sú dve duševné poruchy, ktoré sa často prekrývajú a môže byť ťažké ich rozlíšiť. Pri oboch stavoch človek pociťuje fyzické príznaky, ktoré nemožno vysvetliť zdravotným stavom. Medzi týmito dvoma poruchami však existujú kľúčové rozdiely, ktoré je dôležité pochopiť.

Porucha so somatickými príznakmi (SSD)

SSD je stav, pri ktorom osoba pociťuje fyzické príznaky, ktoré sú závažné a pretrvávajúce, ale nemajú žiadnu základnú zdravotnú príčinu. Fyzické príznaky môžu byť od miernych až po závažné a môžu zahŕňať:

  • Bolesť
  • Únava
  • závraty
  • nevoľnosť
  • dýchavičnosť
  • Bolesť na hrudi
  • Búšenie srdca

Tieto príznaky môžu výrazne ovplyvniť kvalitu života človeka a spôsobiť mu značné utrpenie a úzkosť. Ľudia so SSD často vyhľadávajú lekársku pomoc a podstupujú početné lekárske vyšetrenia, ale príčina ich príznakov zostáva nepochopiteľná.

Chorobná úzkostná porucha (IAD)

IAD, predtým známa ako hypochondria, je stav, pri ktorom sa človek nadmerne obáva, že má vážne ochorenie, napriek tomu, že nemá žiadne alebo má len minimálne príznaky. Ľudia s IAD si často nesprávne vysvetľujú drobné telesné príznaky ako príznaky vážneho ochorenia a môžu denne stráviť hodiny vyhľadávaním informácií o zdraví a hľadaním lekárskej pomoci.

Úzkosť a strach spojené s IAD môžu výrazne ovplyvniť kvalitu života človeka a môžu viesť k depresii, sociálnej izolácii a problémom v práci.

Ako rozoznať rozdiel

Hoci sa príznaky SSD a IAD v niektorých prípadoch prekrývajú, existujú kľúčové rozdiely, ktoré môžu pomôcť rozlíšiť tieto dva stavy.

Pri SSD sú v centre pozornosti fyzické príznaky, zatiaľ čo pri IAD je v centre pozornosti úzkosť a strach z vážneho ochorenia.

Pri SSD fyzické príznaky pretrvávajú najmenej 6 mesiacov, zatiaľ čo pri IAD nadmerné obavy z choroby trvajú najmenej 6 mesiacov.

Pri SSD fyzické symptómy spôsobujú výrazné utrpenie a zasahujú do každodenného života, zatiaľ čo pri IAD nadmerné obavy z choroby spôsobujú výrazné utrpenie a zasahujú do každodenného života.

Liečba

SSD aj IAD sa dajú liečiť pomocou terapie a liekov. Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) sa ukázala ako účinná pri zmierňovaní fyzických symptómov a úzkosti spojených so SSD a IAD. Lieky, napríklad antidepresíva, môžu tiež pomôcť zmierniť príznaky.

Ak si myslíte, že môžete mať SSD alebo IAD, je dôležité vyhľadať liečbu. Včasná liečba môže pomôcť znížiť vplyv tohto ochorenia na váš život a zlepšiť jeho kvalitu.

Porucha so somatickými príznakmi a chorobná úzkostná porucha sú dva psychické stavy, ktoré môže byť ťažké rozlíšiť. Pochopenie kľúčových rozdielov medzi týmito dvoma stavmi a vyhľadanie liečby však môže pomôcť zlepšiť kvalitu vášho života. Ak si myslíte, že by ste mohli mať SSD alebo IAD, poraďte sa so svojím lekárom alebo odborníkom na duševné zdravie, ktorý vám poskytne náležité zhodnotenie a plán liečby.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Už niekoľko rokov bojujem so somatickou symptomatickou poruchou (SSD) aj s chorobnou úzkostnou poruchou (IAD) a cestou som sa naučila niekoľko tipov a trikov, ktoré mi naozaj pomohli zvládať moje príznaky.

Po prvé, je dôležité mať pevný systém podpory. Obklopte sa priateľmi a rodinou, ktorí vás chápu a podporujú na vašej ceste. To môže mať veľký význam, pokiaľ ide o zvládanie vašich príznakov a zníženie vašej úzkosti.

Po druhé, veľmi mi pomohli praktiky všímavosti. Každý deň venovať niekoľko minút sústredeniu sa na dýchanie a prítomnosť v danom okamihu mi pomohlo znížiť fyzické príznaky a úzkosť. Zistila som, že mi pomáhajú najmä aktivity ako joga, meditácia a tai-či.

Po tretie, vzdelávajte sa o svojom stave. Čím viac budete vedieť o SSD a IAD, tým menej úzkosti budete pociťovať zo svojich príznakov. Čítajte knihy, články a poraďte sa so svojím lekárom, aby ste sa dozvedeli čo najviac.

Nakoniec, buďte k sebe trpezliví a dajte si milosť. SSD aj IAD sú náročné stavy a môže trvať určitý čas, kým nájdete správny liečebný plán, ktorý vám bude vyhovovať. Nenechajte sa odradiť, ak sa vám na ceste vyskytnú neúspechy, a nezabudnite oslavovať svoj pokrok a úspechy.

Dúfam, že tieto tipy a triky budú užitočné aj pre ostatných čitateľov, ktorí tiež bojujú so SSD a IAD. Nezabudnite, že na tejto ceste nie ste sami a so správnou podporou a nástrojmi môžete zvládať svoje príznaky a žiť plnohodnotný život.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aký je rozdiel medzi somatickou symptomatickou poruchou (SSD) a úzkostnou poruchou (IAD)?

Odpoveď č. 1: Somatická symptómová porucha (SSD) je stav, keď osoba pociťuje fyzické symptómy, napríklad bolesť alebo únavu, ktoré nemožno vysvetliť zdravotným stavom. Osoba je týmito príznakmi zaujatá a spôsobujú jej výrazné utrpenie a zhoršenie každodenného života. Úzkostná porucha (Illness Anxiety Disorder, IAD), známa aj ako hypochondria, je stav, keď sa osoba nadmerne obáva, že má vážne ochorenie, napriek tomu, že nemá žiadne alebo má len mierne príznaky. Osoba trávi veľa času kontrolou svojho zdravotného stavu, vyhľadáva lekársku pomoc a nadmerne sa obáva o svoje zdravie.

Otázka č. 2: Ako sa diagnostikuje porucha somatických príznakov (SSD) a porucha úzkosti z choroby (IAD)?

Odpoveď č. 2: Somatickú symptómovú poruchu (SSD) aj chorobnú úzkostnú poruchu (IAD) diagnostikuje odborník na duševné zdravie, napríklad psychológ alebo psychiater, prostredníctvom komplexného hodnotenia. To zvyčajne zahŕňa dôkladnú anamnézu, fyzické vyšetrenie a psychologické posúdenie. Diagnostické kritériá pre SSD a IAD sú založené na symptómoch, úzkosti a zhoršení každodenného fungovania pacienta, ako je opísané v Diagnostickom a štatistickom manuáli duševných porúch, 5. vydanie (DSM-5).

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby poruchy so somatickými príznakmi (SSD) a úzkostnej poruchy (IAD)?

Odpoveď č. 3: Možnosti liečby poruchy so somatickými príznakmi (SSD) a úzkostnej poruchy (IAD) zahŕňajú:

Psychoterapia, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (CBT) a terapia prijatia a odovzdania (ACT)
lieky, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) a benzodiazepíny
techniky duševného tela, ako sú všímavosť a relaxačné cvičenia
interdisciplinárne prístupy, ako napríklad fyzikálna terapia a rehabilitácia

Najúčinnejší plán liečby SSD a IAD bude závisieť od konkrétnych príznakov, potrieb a preferencií jednotlivca. Odborník na duševné zdravie môže s pacientom spolupracovať na vypracovaní liečebného plánu na mieru, ktorý bude zodpovedať jeho jedinečným potrebám.Zdroje použité v článku: