Strata pamäti a COVID-19: Čo potrebujete vedieť

Strata pamäti a COVID-19: Čo potrebujete vedieť

Keďže pandémia COVID-19 sa naďalej šíri po celom svete, dlhodobé účinky vírusu na ľudský organizmus sú čoraz zjavnejšie. Jedným z takýchto účinkov je strata pamäti, ktorá bola zaznamenaná u niektorých pacientov, ktorí sa z COVID-19 vyliečili.

Príznaky straty pamäti

Príznaky straty pamäti sa môžu u jednotlivých osôb líšiť, ale medzi bežné príznaky patria:

 • ťažkosti so zapamätaním si nedávnych udalostí alebo rozhovorov
 • Zmätenosť alebo dezorientácia
 • Problémy so sústredením a pozornosťou
 • problémy s vybavovaním si známych mien a tvárí
 • Opakovanie otázok alebo výrokov
 • strácanie sa na známych miestach

Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, je dôležité poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom, aby určil príčinu.

Príčiny straty pamäti u pacientov s COVID-19

Presná príčina straty pamäti u pacientov s vírusom COVID-19 ešte nie je úplne objasnená, ale niektorí odborníci sa domnievajú, že vírus môže ovplyvňovať mozog viacerými spôsobmi vrátane zápalu a oxidačného stresu. Okrem toho môže k strate pamäti prispievať aj vysoká miera stresu a úzkosti, ktorú zažívajú mnohí pacienti s vírusom COVID-19.

Možnosti liečby

V súčasnosti neexistuje žiadna špecifická liečba straty pamäti u pacientov s vírusom COVID-19, ale existujú určité kroky, ktoré môžu pomôcť zvládnuť príznaky:

 • Cvičenie: Pravidelné cvičenie preukázateľne zlepšuje funkciu mozgu a môže pomôcť zlepšiť pamäť.
 • Zdravá strava: Zdravá strava bohatá na ovocie, zeleninu a celozrnné výrobky môže pomôcť podporiť zdravie mozgu a znížiť riziko straty pamäti.
 • Kognitívna stimulácia: Zapájanie sa do aktivít, ktoré sú výzvou pre mozog, ako napríklad čítanie, hádanky alebo učenie sa nových zručností, môže pomôcť zlepšiť pamäť a znížiť riziko jej straty.
 • Zvládanie stresu: Zníženie stresu prostredníctvom aktivít, ako je meditácia, joga alebo hlboké dýchanie, môže pomôcť zlepšiť celkové zdravie a znížiť riziko straty pamäti.

Ak ste sa zotavili z COVID-19 a pociťujete príznaky straty pamäti, je dôležité čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc. Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bude schopný určiť príčinu vašich príznakov a odporučiť najvhodnejší spôsob liečby.

Na záver možno povedať, že hoci sa dlhodobé účinky COVID-19 na mozog stále skúmajú, je jasné, že strata pamäti môže byť potenciálnym vedľajším účinkom vírusu. Prijatím opatrení na udržanie dobrého zdravotného stavu a zvládanie stresu je možné znížiť riziko straty pamäti a zlepšiť celkovú funkciu mozgu.

Názor od čitatela

Ako pravidelný čitateľ tohto článku som sa chcel podeliť o vlastné tipy a triky na zvládnutie straty pamäti, najmä v súvislosti s vírusom COVID-19. Aj ja som po zotavení z COVID-19 pocítil stratu pamäti a nasledujúce stratégie sa mi zdajú byť obzvlášť užitočné:

 • Viesť si denník: Tiež považujem za užitočné pravidelne si prechádzať svoj denník, aby som si upevnil spomienky.
 • Zachovajte si poriadok: Udržiavanie poriadku a usporiadaného domáceho a pracovného prostredia môže pomôcť znížiť zmätok a dezorientáciu. Pomáha mi tiež vytváranie zoznamov úloh a nastavovanie pripomienok pre dôležité úlohy.
 • Zostávajte v spoločnosti: Udržiavanie kontaktu s priateľmi a rodinou prostredníctvom pravidelných telefonátov, videohovorov alebo osobných návštev môže pomôcť stimulovať mozog a zlepšiť pamäť.
 • Dostatok spánku: Podľa mňa je tiež užitočné stanoviť si dôsledný spánkový režim a vyhýbať sa pred spaním obrazovkám.

Okrem týchto stratégií dbám aj na pravidelné cvičenie a dodržiavanie zdravej stravy, ako je uvedené v článku. Dúfam, že tieto tipy budú užitočné aj pre ostatných, ktorí majú problémy so stratou pamäti, a odporúčam každému, aby sa poradil so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý mu poskytne individuálne rady a možnosti liečby.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Je strata pamäti častým vedľajším účinkom lieku COVID-19?

Odpoveď č. 1: Strata pamäti je potenciálnym vedľajším účinkom lieku COVID-19, ale zatiaľ nie je jasné, ako často sa vyskytuje u vyliečených pacientov. Niektoré štúdie zistili, že u značnej časti pacientov s liekom COVID-19 sa vyskytuje strata pamäti a iné kognitívne problémy, zatiaľ čo iné zistili, že výskyt straty pamäti je relatívne nízky. Je dôležité poznamenať, že dlhodobé účinky lieku COVID-19 na mozog sa stále skúmajú a na určenie skutočného výskytu straty pamäti a iných kognitívnych problémov u pacientov s COVID-19 je potrebný ďalší výskum.

Otázka č. 2: Dá sa strata pamäti spôsobená liekom COVID-19 liečiť?

Odpoveď č. 2: V súčasnosti neexistuje žiadna špecifická liečba straty pamäti u pacientov s COVID-19. Existujú však niektoré stratégie, ktoré môžu pomôcť zvládnuť príznaky, vrátane pravidelného cvičenia, zdravej stravy, kognitívnej stimulácie a zvládania stresu. Ak ste sa zotavili z COVID-19 a pociťujete príznaky straty pamäti, je dôležité čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc. Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bude schopný určiť príčinu vašich príznakov a odporučiť najvhodnejší spôsob liečby.

Otázka č. 3: Ako môžem znížiť riziko straty pamäti v súvislosti s liekom COVID-19?

Odpoveď č. 3: Existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na zníženie rizika straty pamäti v súvislosti s liekom COVID-19:

Dajte sa zaočkovať: Očkovanie proti COVID-19 môže znížiť riziko nákazy vírusom a dlhodobých účinkov vrátane straty pamäti.
Udržujte si dobrý zdravotný stav: Pravidelné cvičenie, zdravá strava a dostatok spánku môžu pomôcť podporiť zdravie mozgu a znížiť riziko straty pamäti.
Zvládnite stres: Zníženie stresu prostredníctvom aktivít, ako je meditácia, joga alebo hlboké dýchanie, môže pomôcť zlepšiť celkové zdravie a znížiť riziko straty pamäti.
Zostaňte v spoločenskom kontakte: Udržiavanie kontaktov s priateľmi a rodinou prostredníctvom pravidelných telefonátov, videohovorov alebo osobných návštev môže pomôcť stimulovať mozog a zlepšiť pamäť.

Je dôležité poznamenať, že riziko straty pamäti a iných kognitívnych problémov v súvislosti s COVID-19 sa stále skúma a na určenie najúčinnejších stratégií na zníženie rizika je potrebný ďalší výskum. Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa straty pamäti alebo iných kognitívnych problémov, je dôležité poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom.Zdroje použité v článku: