ADHD u dospelých: Pochopenie škály na hodnotenie symptómov BADDS

ADHD u dospelých: Pochopenie škály hodnotenia príznakov BADDS

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je neurovývinová porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete vrátane dospelých. Hoci sa ADHD bežne považuje za poruchu v detstve, môže pretrvávať aj v dospelosti a ovplyvňovať každodenný život a pohodu človeka.

Škála hodnotenia symptómov BADDS (Brown Assessment of Beliefs and Effects of ADHD in Adults) je bežne používaným nástrojom na hodnotenie symptómov a závažnosti ADHD u dospelých. BADDS meria 18 položiek, ktoré sa bežne spájajú s ADHD u dospelých, a je to dotazník, ktorý sa vyplňuje sám.

Aké sú príznaky ADHD u dospelých?

Medzi príznaky ADHD u dospelých môžu patriť:

  • Nepozornosť: ťažkosti s venovaním pozornosti detailom, ľahká rozptýlenosť, zabúdanie, dezorganizácia a neschopnosť dokončiť úlohy.

  • Hyperaktivita: neposednosť, nepokoj, nadmerná fyzická aktivita a impulzívne správanie.

  • Impulzívnosť: konanie bez premýšľania, prerušovanie ostatných, konanie na základe impulzov a ťažkosti počkať, kým príde rad.

Ako sa BADDS používa na hodnotenie ADHD u dospelých?

BADDS používajú zdravotnícki pracovníci na hodnotenie prítomnosti a závažnosti príznakov ADHD u dospelých. Dotazník sa vypĺňa sám a kladie otázky o frekvencii symptómov ADHD za posledných 6 mesiacov.

Každá položka sa hodnotí na 4-bodovej stupnici od “nikdy” po “veľmi často”. Celkové skóre dotazníka BADDS sa vypočíta súčtom skóre všetkých 18 položiek, pričom vyššie skóre znamená väčšiu závažnosť symptómov ADHD.

Aké je typické skóre BADDS pre dospelého človeka s ADHD?

Skóre 26 alebo viac bodov v dotazníku BADDS sa považuje za zodpovedajúce diagnóze ADHD u dospelých. Je však dôležité poznamenať, že BADDS je len jedným z nástrojov používaných pri hodnotení ADHD a diagnóza by sa nemala stanovovať len na základe skóre BADDS. Potrebné sú aj ďalšie hodnotenia a komplexné posúdenie zdravotníckym pracovníkom.

Aké sú možnosti liečby dospelých s ADHD?

Liečba ADHD u dospelých môže zahŕňať:

  • Lieky: stimulanciá, ako je metylfenidát a amfetamíny, a nestimulanciá, ako je atomoxetín.

  • Psychoterapia: kognitívno-behaviorálna terapia, behaviorálna terapia a podporná terapia.

  • Zmeny životného štýlu: pravidelné cvičenie, hygiena spánku a techniky zvládania stresu.

  • Tréning zručností: organizačné zručnosti a zručnosti riadenia času, ako aj techniky na zvládanie impulzívnosti a hyperaktivity.

Je dôležité spolupracovať so zdravotníckym pracovníkom, aby sa určil najlepší plán liečby pre každého jednotlivca s ADHD.

Na záver možno konštatovať, že škála hodnotenia symptómov BADDS je užitočným nástrojom na hodnotenie symptómov a závažnosti ADHD u dospelých. Je však len jedným z aspektov hodnotiaceho procesu a mala by sa používať v spojení s inými hodnoteniami a komplexným hodnotením zdravotníckym pracovníkom. Pri správnej liečbe a podpore môžu dospelí s ADHD viesť plnohodnotný a úspešný život.

Názor od čitatela

Zdravím všetkých! Chcel som sa podeliť o vlastné skúsenosti s ADHD v dospelosti. Žijem s ADHD už viac ako 15 rokov a vyskúšal som mnoho rôznych možností liečby vrátane liekov a terapie. Takisto som sa naučil veľa tipov a trikov, ktoré mi pomohli zvládať moje príznaky na dennej báze.

Po prvé, zistil som, že mi pri zvládaní hyperaktivity a impulzívnosti veľmi pomohlo pravidelné cvičenie. Každý deň sa snažím nájsť si čas na aspoň 30 minút fyzickej aktivity, či už ide o beh alebo hodinu jogy. Cvičenie mi tiež veľmi pomohlo zvládnuť hladinu stresu.

Ďalšou vecou, ktorá mi pomohla, je stanovenie rutiny a rozvrhu. Naučil som sa, že štruktúra je pre mňa kľúčová a mať stanovený režim mi pomáha zostať sústredený a organizovaný. Dbám tiež na to, aby som si stanovil priority a rozdelil si úlohy na menšie, ľahšie zvládnuteľné kroky.

Zistil som tiež, že pri znižovaní úrovne úzkosti a stresu mi neuveriteľne pomáha všímavosť a meditácia. Každý deň sa snažím venovať 10-15 minút všímavosti alebo meditácii a zistil som, že mi to pomáha zostať sústredený a pokojný počas celého dňa.

Napokon som sa naučil, že je dôležité byť k sebe láskavý a trpezlivý. Život s ADHD môže byť náročný, ale je dôležité si uvedomiť, že to nie je vaša chyba. Buďte k sebe láskavý a uvedomte si, že robíte to najlepšie, čo môžete. Obklopte sa podporujúcimi priateľmi a rodinou a nebojte sa požiadať o pomoc, keď ju potrebujete.

Dúfam, že niektoré z týchto tipov a trikov budú užitočné aj pre ostatných čitateľov, ktorí žijú s ADHD. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete podeliť o vlastné tipy, neváhajte a komentujte ich nižšie!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je ADHD u dospelých?

Odpoveď č. 1: ADHD alebo porucha pozornosti s hyperaktivitou je neurovývojová porucha, ktorá postihuje deti aj dospelých. U dospelých môže ADHD spôsobovať problémy s pozornosťou, impulzívnosťou a hyperaktivitou. Môže tiež viesť k ťažkostiam s riadením času, organizáciou a riadením vzťahov.

Otázka č. 2: Aké sú príznaky ADHD u dospelých?

Odpoveď č. 2: Medzi bežné príznaky ADHD u dospelých patrí nepozornosť, impulzívnosť a hyperaktivita. Konkrétne medzi najčastejšie príznaky patria:

ťažkosti s pozornosťou alebo sústredením sa na úlohy
ľahká rozptýlenosť
problémy s dokončením úloh alebo dodržiavaním záväzkov
impulzívne správanie alebo rozhodovanie bez premyslenia
nadmerný nepokoj alebo nervozita
ťažkosti s dlhým sedením v pokoji
Prerušovanie ostatných, keď hovoria

Otázka č. 3: Ako sa diagnostikuje a lieči ADHD u dospelých?

Odpoveď č. 3: ADHD u dospelých zvyčajne diagnostikuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, napríklad lekár alebo psychológ. Na diagnostiku môžu použiť rôzne nástroje a hodnotenia, ako je napríklad škála na hodnotenie symptómov BADDS. možnosti liečby ADHD u dospelých môžu zahŕňať lieky, terapiu alebo kombináciu oboch. Lieky, ako sú stimulanciá alebo nestimulanciá, môžu pomôcť zlepšiť sústredenie a pozornosť, zatiaľ čo terapia môže jednotlivcom pomôcť naučiť sa stratégie zvládania a zvládnuť ich príznaky. Je dôležité spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na vypracovaní individuálneho plánu liečby, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Zdroje použité v článku: