Hypersexualita: Príznak bipolárnej poruchy a iných ochorení

Hypersexualita: Hypersexualita: príznak bipolárnej poruchy a iných stavov

Hypersexualita je stav charakterizovaný nadmernými sexuálnymi myšlienkami, fantáziami a správaním, ktoré môžu zasahovať do bežného každodenného života človeka. Toto sexuálne správanie môže siahať od nutkavého sledovania pornografie až po zapojenie sa do viacerých sexuálnych partnerov alebo aktivít, ktoré sa považujú za nebezpečné alebo škodlivé.

Hypersexualita môže byť príznakom viacerých duševných porúch vrátane bipolárnej poruchy. U ľudí s bipolárnou poruchou sa môžu vyskytnúť manické alebo hypomanické epizódy, ktoré môžu spôsobiť zvýšenie sexuálneho pudu, rizikové správanie a impulzívne sexuálne správanie.

Príčiny hypersexuality

Hypersexualita môže byť spôsobená rôznymi faktormi vrátane:

 • Poruchy duševného zdravia: Bipolárna porucha, depresia, úzkosť a schizofrénia sú niektoré z duševných porúch, ktoré môžu spôsobiť hypersexualitu.

 • Zneužívanie návykových látok: Alkohol a drogy môžu viesť k zvýšenému sexuálnemu apetítu, impulzívnosti a rizikovému správaniu.

 • Poranenia alebo poruchy mozgu: Poranenia hlavy, mozgové nádory a neurologické poruchy môžu zmeniť sexuálne správanie človeka a zvýšiť pravdepodobnosť hypersexuality.

 • Lieky: Niektoré lieky, ako napríklad antidepresíva a antipsychotiká, môžu mať sexuálne vedľajšie účinky a viesť k zvýšeniu sexuálneho pudu a správania.

Príznaky hypersexuality

Niektoré z príznakov hypersexuality zahŕňajú:

 • nadmerné sexuálne myšlienky, fantázie a správanie, ktoré zasahujú do každodenného života

 • nutkavé sledovanie pornografie alebo sexuálneho obsahu

 • zapojenie sa do vysoko rizikového sexuálneho správania

 • viacnásobný výskyt sexuálnych partnerov

 • míňanie značného množstva času a peňazí na sexuálne aktivity

 • zapojenie sa do sexuálneho správania, ktoré sa považuje za nebezpečné alebo škodlivé

Liečba hypersexuality

Liečba hypersexuality závisí od príčiny a môže zahŕňať:

 • Psychoterapiu: Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a dialektická behaviorálna terapia (DBT) môžu jednotlivcom pomôcť pochopiť a zvládnuť ich sexuálne myšlienky a správanie.

 • Lieky: Antidepresíva a antipsychotiká sa môžu použiť na liečbu základných duševných ochorení, ktoré môžu viesť k hypersexualite.

 • Liečba zneužívania návykových látok: Jedincom, ktorí majú problém so zneužívaním návykových látok, môže liečba závislosti pomôcť prestať užívať drogy alebo alkohol a znížiť pravdepodobnosť hypersexuálneho správania.

 • Zmena životného štýlu: Zmeny v každodenných návykoch, ako napríklad zníženie stresu, zlepšenie spánkového režimu a pravidelné cvičenie, môžu pomôcť znížiť príznaky hypersexuality.

Hypersexualita môže byť príznakom viacerých duševných ochorení vrátane bipolárnej poruchy a môže byť spôsobená rôznymi faktormi vrátane zneužívania návykových látok, poranení mozgu a niektorých liekov. Pri správnej liečbe môžu jednotlivci svoje príznaky zvládnuť a viesť zdravý sexuálny život. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje príznaky hypersexuality, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc.

Názor od čitatela

Ahojte všetci,

Túto tému sledujem už nejaký čas a chcel som sa podeliť o vlastnú skúsenosť s hypersexualitou. Pred niekoľkými rokmi mi bola diagnostikovaná bipolárna porucha a z prvej ruky viem, aké zdrvujúce a ťažké môže byť zvládnuť príznaky mánie, najmä hypersexualitu.

V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. Terapia a lieky mi pomohli zvládnuť moje príznaky a udržať si zdravý sexuálny život. Existuje však aj niekoľko praktických tipov a trikov, ktoré mi na tejto ceste pomohli.

Jednou z vecí, ktoré mi pomohli, je praktizovanie všímavosti a sebareflexie. Snažím sa pravidelne ustúpiť o krok dozadu a zhodnotiť svoje myšlienky a správanie, najmä v čase, keď cítim, že sa môj sexuálny apetít zvyšuje. To mi umožňuje identifikovať spúšťače a robiť vedomejšie rozhodnutia o svojom správaní.

Ďalšou vecou, ktorá mi pomohla, je mať silný systém podpory. Obklopenie sa priateľmi a rodinou, ktorí rozumejú môjmu stavu a podporujú ma, prinieslo do môjho života obrovský rozdiel. Pomáhajú mi niesť zodpovednosť a poskytujú mi priestor na vyjadrenie mojich myšlienok a pocitov.

Nakoniec by som odporučil nájsť si zdravé východiská pre stres a vzrušenie. Cvičenie, tvorivé aktivity a koníčky mi v tomto smere veľmi pomohli. Presmerovaním energie na pozitívne a produktívne aktivity sa mi podarilo zvládnuť svoje príznaky a udržať si zdravý sexuálny život.

Dúfam, že tieto tipy a triky môžu byť užitočné pre ostatných, ktorí bojujú s hypersexualitou. Nezabudnite, že je dôležité vyhľadať odbornú pomoc a nájsť to, čo vám najlepšie vyhovuje.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je hypersexualita a čo ju spôsobuje?

Odpoveď č. 1: Hypersexualita je charakterizovaná nadmerným alebo nekontrolovaným sexuálnym pudom a správaním. Môže byť príznakom rôznych duševných porúch vrátane bipolárnej poruchy, depresie a hraničnej poruchy osobnosti. V niektorých prípadoch môže byť aj vedľajším účinkom niektorých liekov alebo prejavom neurologického ochorenia. Presná príčina hypersexuality nie je úplne objasnená, ale predpokladá sa, že súvisí s nerovnováhou chemických látok v mozgu a zmenami v jeho funkciách.

Otázka č. 2: Ako sa hypersexualita diagnostikuje a lieči?

Odpoveď č. 2: Hypersexualitu zvyčajne diagnostikuje odborník na duševné zdravie po vykonaní dôkladného vyšetrenia, ktoré môže zahŕňať fyzické vyšetrenie, preskúmanie anamnézy a psychiatrické vyšetrenie. Liečba hypersexuality zvyčajne zahŕňa kombináciu terapie, liekov a zmeny životného štýlu. Psychoterapia, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia, môže jednotlivcom pomôcť získať náhľad na ich správanie a vyvinúť stratégie zvládania. Lieky, ako sú stabilizátory nálady, môžu pomôcť regulovať funkciu mozgu a znížiť frekvenciu a intenzitu manických epizód. Zmeny životného štýlu, ako sú techniky zvládania stresu a zapojenie sa do zdravých aktivít, môžu tiež pomôcť zvládnuť príznaky a zlepšiť celkovú pohodu.

Otázka č. 3: Čo môžem urobiť pre zvládnutie hypersexuality a udržanie zdravého sexuálneho života?

Odpoveď č. 3: Existuje niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť na zvládnutie hypersexuality a udržanie zdravého sexuálneho života. Po prvé, je dôležité vyhľadať odbornú pomoc a dodržiavať plán liečby predpísaný poskytovateľom duševného zdravia. Po druhé, praktizovanie všímavosti a sebareflexie vám môže pomôcť identifikovať spúšťače a robiť vedomejšie rozhodnutia o svojom správaní. Po tretie, silný podporný systém vám môže poskytnúť zodpovednosť a radu pre vaše myšlienky a pocity. A nakoniec, nájdenie zdravých východísk zo stresu a vzrušenia, ako je cvičenie, tvorivé aktivity a koníčky, vám môže pomôcť presmerovať energiu na pozitívne a produktívne činnosti. Je dôležité si uvedomiť, že skúsenosti každého človeka s hypersexualitou sú jedinečné a to, čo funguje u jedného človeka, nemusí fungovať u iného, preto je kľúčové nájsť to, čo je pre vás najlepšie.Zdroje použité v článku: