Hypersexualita: Príznak bipolárnej poruchy a iných ochorení

Hypersexualita: Hypersexualita: príznak bipolárnej poruchy a iných stavov Hypersexualita je stav charakterizovaný nadmernými sexuálnymi myšlienkami, fantáziami a správaním, ktoré môžu zasahovať do bežného každodenného života človeka. Toto sexuálne správanie môže siahať od nutkavého sledovania pornografie až po zapojenie sa do viacerých sexuálnych partnerov alebo aktivít, ktoré sa považujú za nebezpečné alebo škodlivé. Hypersexualita môže byť…
Read more