ADHD u dospelých: Pochopenie škály na hodnotenie symptómov BADDS

ADHD u dospelých: Pochopenie škály hodnotenia príznakov BADDS Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je neurovývinová porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete vrátane dospelých. Hoci sa ADHD bežne považuje za poruchu v detstve, môže pretrvávať aj v dospelosti a ovplyvňovať každodenný život a pohodu človeka. Škála hodnotenia symptómov BADDS (Brown Assessment of Beliefs and…
Read more