ADHD alebo úzkosť? Pochopenie príznakov a rozdielov

ADHD alebo úzkosť? Pochopenie príznakov a rozdielov

ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) a úzkosť sú dve bežne diagnostikované duševné poruchy, ktorých príznaky sa môžu prekrývať. Nezriedka sa stáva, že jednotlivci sú nesprávne diagnostikovaní alebo majú súbežný výskyt oboch stavov. Preto je dôležité pochopiť rozdiel medzi príznakmi ADHD a úzkosti, aby ste dostali správnu diagnózu a liečbu.

Príznaky ADHD

ADHD je neurovývinová porucha, ktorá ovplyvňuje pozornosť, hyperaktivitu a impulzívnosť. Nižšie sú uvedené bežné príznaky ADHD:

 • Ťažkosti s pozornosťou alebo sústredením sa na úlohu
 • Ľahko sa rozptýlia nepodstatnými podnetmi
 • vrtenie sa alebo krútenie na mieste
 • nadmerné rozprávanie alebo vyrušovanie ostatných
 • Netrpezlivosť alebo netrpezlivé čakanie, kým na nich príde rad
 • Zabúdanie
 • ťažkosti s plnením úloh alebo dokončovaním úloh
 • Dezorganizácia alebo neporiadok v každodenných činnostiach

Príznaky úzkosti

Úzkosť je duševný stav, ktorý zahŕňa pocity obáv, nervozity alebo strachu, ktoré sú dostatočne silné na to, aby zasahovali do každodenných činností. Nižšie sú uvedené bežné príznaky úzkosti:

 • Neustále obavy alebo strach
 • Vyhýbanie sa určitým situáciám alebo činnostiam
 • ťažkosti so spánkom, napríklad nespavosť
 • zrýchlený tep alebo búšenie srdca
 • dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním
 • svalové napätie alebo bolesti svalov
 • Nevoľnosť alebo žalúdočné ťažkosti
 • Únava
 • Podráždenosť

Rozdiely medzi ADHD a úzkosťou

Hlavný rozdiel medzi ADHD a úzkosťou spočíva v tom, že ADHD ovplyvňuje pozornosť a správanie, zatiaľ čo úzkosť ovplyvňuje emócie a myšlienky. U jedincov s ADHD sa však môžu vyskytnúť aj príznaky úzkosti a naopak.

Okrem toho sa ADHD často diagnostikuje v detstve, zatiaľ čo úzkosť sa môže vyvinúť v akomkoľvek veku. Je tiež dôležité poznamenať, že hoci ADHD môže spôsobovať nepokoj a impulzívnosť, tieto príznaky nemusia nevyhnutne svedčiť o úzkosti.

Diagnostika a liečba

Na presnú diagnostiku ADHD alebo úzkosti je potrebné dôkladné vyšetrenie odborníkom na duševné zdravie, napríklad psychológom alebo psychiatrom. To môže zahŕňať komplexný rozhovor, pozorovanie správania a štandardizované hodnotenia.

Možnosti liečby ADHD môžu zahŕňať lieky, behaviorálnu terapiu a zmenu životného štýlu, ako je cvičenie a vyvážená strava. Liečba úzkosti môže zahŕňať terapiu, lieky a postupy sebaobsluhy, ako sú relaxačné techniky a uvedomovanie si.

Na záver treba povedať, že pochopenie príznakov a rozdielov medzi ADHD a úzkosťou je kľúčové pre získanie presnej diagnózy a vhodnej liečby. Ak máte podozrenie, že vy alebo váš blízky môžete mať ADHD alebo úzkosť, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie.

Názor od čitatela

Wow, tento článok je fantastický! Ako človek, ktorý osobne bojoval s ADHD aj úzkosťou, oceňujem jasné rozlíšenie týchto dvoch stavov a komplexné vysvetlenie príznakov a možností liečby.

Jeden tip, o ktorý by som sa rád podelil s ostatnými čitateľmi, je dôležitosť všímavosti pri zvládaní príznakov ADHD aj úzkosti. Praktizovanie všímavosti, napríklad prostredníctvom meditácie alebo hlbokých dychových cvičení, môže pomôcť upokojiť myseľ a znížiť pocity obáv a nepokoja.

Okrem toho som zistil, že pravidelné cvičenie, napríklad aspoň 30 minút aeróbnej aktivity denne, dokáže výrazne zlepšiť moje sústredenie a zmierniť príznaky oboch ochorení. Veľký význam pre mňa má aj vyvážená strava a dostatok spánku každú noc.

Nakoniec by som chcel zdôrazniť hodnotu terapie pri liečbe ADHD aj úzkosti. Rozhovory s odborníkom na duševné zdravie mi veľmi pomohli pri zvládaní mojich príznakov a zlepšení celkového duševného zdravia.

Ďakujem za tento informatívny článok! Dúfam, že pomôže mnohým ďalším ľuďom, ktorí bojujú s podobnými stavmi.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aký je rozdiel medzi ADHD a úzkosťou?

Odpoveď č. 1: ADHD a úzkosť sú dve samostatné duševné poruchy, ktorých príznaky sa môžu prekrývať. ADHD je neurovývinová porucha, ktorá ovplyvňuje pozornosť, hyperaktivitu a impulzívnosť, zatiaľ čo úzkosť je duševný stav, ktorý zahŕňa pocity obáv, nervozity alebo strachu, ktoré sú dostatočne silné na to, aby zasahovali do každodenných činností. Hlavný rozdiel medzi ADHD a úzkosťou spočíva v tom, že ADHD ovplyvňuje pozornosť a správanie, zatiaľ čo úzkosť ovplyvňuje emócie a myšlienky. Jedinci s ADHD však môžu pociťovať aj príznaky úzkosti a naopak.

Otázka č. 2: Ako sa diagnostikuje ADHD?

Odpoveď č. 2: ADHD sa diagnostikuje prostredníctvom komplexného hodnotenia odborníkom na duševné zdravie, napríklad psychológom alebo psychiatrom. Hodnotenie môže zahŕňať komplexný rozhovor, pozorovanie správania a štandardizované hodnotenia. Je dôležité vyhľadať správne hodnotenie u kvalifikovaného odborníka, aby ste získali presnú diagnózu a vhodnú liečbu.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby ADHD a úzkosti?

Odpoveď č. 3: Možnosti liečby ADHD môžu zahŕňať lieky, behaviorálnu terapiu a zmeny životného štýlu, ako je cvičenie a vyvážená strava. Liečba úzkosti môže zahŕňať terapiu, lieky a postupy sebaobsluhy, ako sú relaxačné techniky a mindfulness. Najúčinnejší plán liečby bude závisieť od konkrétnych príznakov a potrieb jednotlivca. Pri vypracovaní komplexného plánu liečby, ktorý je prispôsobený jedinečným potrebám a okolnostiam jednotlivca, je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie.

Zdroje použité v článku: