Tag: Úzkosť

Byť človekom: symptómy, ktoré všetci niekedy zažívame

Byť človekom: Symptómy, ktoré niekedy zažijeme všetci Ako ľudia zažívame počas svojho života celý rad fyzických a emocionálnych symptómov. Niektoré z nich sú dočasné a ľahko liečiteľné, iné môžu byť chronické a vyžadujú si trvalú liečbu. V tomto článku sa budeme zaoberať niektorými z najbežnejších symptómov, ktoré v určitom okamihu zažívame všetci. Bolesti hlavy Jedným…
Read more

Migrény a COVID-19: Súvisia spolu?

Migrény a COVID-19: Súvisia spolu? Migréna je typ bolesti hlavy charakterizovaný stredne silnou až silnou bolesťou, ktorú často sprevádzajú príznaky, ako je nevoľnosť, vracanie a citlivosť na svetlo a zvuk. Na druhej strane COVID-19 je respiračné ochorenie spôsobené novým koronavírusom, ktorý sa objavil koncom roka 2019. Hoci sa spojenie medzi migrénou a COVID-19 môže na…
Read more

Nespavosť a COVID-19: Pochopenie súvislosti

Nespavosť a COVID-19: Pochopenie súvislosti Úvod Pandémia COVID-19 mala hlboký vplyv na životy ľudí, spôsobila rozsiahly stres a úzkosť, čo viedlo k nárastu porúch spánku, najmä nespavosti. Nespavosť je porucha spánku, ktorá sa vyznačuje ťažkosťami so zaspávaním alebo udržaním spánku. Nespavosť môže byť spôsobená stresom, úzkosťou alebo depresiou a často súvisí so zmenami životného štýlu…
Read more

Depresia a úzkosť: Pochopenie prekrývania symptómov

Depresia a úzkosť: Pochopenie prekrývania symptómov Depresia a úzkosť sú dve najčastejšie duševné poruchy a často sa môžu u jednotlivcov vyskytovať súčasne. Hoci oba stavy môžu mať podobné príznaky, majú odlišnú povahu a odlišné príčiny a spôsoby liečby. Pochopenie prekrývania príznakov depresie a úzkosti môže byť užitočné pri stanovení správnej diagnózy a účinnej liečby. Príznaky…
Read more

Vnútorný príbeh: Pochopenie úzkosti ako príznaku na začiatku tehotenstva

Vnútorný príbeh: Pochopenie úzkosti ako symptómu na začiatku tehotenstva Úzkosť je bežným pocitom nastávajúcich mamičiek, najmä v ranom štádiu tehotenstva. Mnohým ženám môže myšlienka na dieťa priniesť pocity vzrušenia, ale aj pocity obáv a neistoty. Úzkosť je normálnou súčasťou ľudskej skúsenosti, ale môže sa stať problémom, keď zasahuje do každodenného života. V tomto článku sa…
Read more

Depresia a úzkosť: Pochopenie prepojenia medzi príznakmi

Depresia a úzkosť: Pochopenie prepojenia medzi symptómami Depresia a úzkosť sú dve najčastejšie diagnostikované duševné poruchy. Obe sa vyznačujú pretrvávajúcimi pocitmi smútku, obáv a nízkej nálady a môžu mať výrazný vplyv na kvalitu života človeka. Napriek týmto podobnostiam sú však depresia a úzkosť odlišné stavy, každý s vlastným súborom príznakov, príčin a možností liečby. V…
Read more

Úzkosť v čase COVID-19: Pochopenie súvislostí a symptómov

Úzkosť v čase COVID-19: Pochopenie súvislosti a symptómov Pandémia COVID-19 ovplyvnila milióny ľudí na celom svete, a to nielen z hľadiska fyzického zdravia, ale aj z hľadiska duševnej pohody. Jedným z najčastejších stavov duševného zdravia súvisiacich s pandémiou je úzkosť. V tomto článku sa budeme zaoberať súvislosťou medzi pandémiou COVID-19 a úzkosťou, ako aj príznakmi…
Read more

ADHD alebo úzkosť? Pochopenie príznakov a rozdielov

ADHD alebo úzkosť? Pochopenie príznakov a rozdielov ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) a úzkosť sú dve bežne diagnostikované duševné poruchy, ktorých príznaky sa môžu prekrývať. Nezriedka sa stáva, že jednotlivci sú nesprávne diagnostikovaní alebo majú súbežný výskyt oboch stavov. Preto je dôležité pochopiť rozdiel medzi príznakmi ADHD a úzkosti, aby ste dostali správnu diagnózu a…
Read more

COVID-19 alebo úzkosť? Chápanie búchania srdca ako príznaku

COVID-19 alebo úzkosť? Chápanie búšenia srdca ako príznaku Búšenie srdca môže byť príznakom COVID-19 aj úzkosti. Je dôležité pochopiť príčiny a rozdiely medzi nimi, aby ste mohli vyhľadať vhodnú liečbu. Čo je búšenie srdca? Búšenie srdca sú pocity, keď cítite, že vaše srdce bije rýchlejšie, silnejšie alebo inak ako zvyčajne. Môžete mať pocit, že vám…
Read more

Strach: pochopenie príznakov a možných sprievodných javov

Strach: pochopenie príznakov a možných sprievodných javov Strach je normálna ľudská emócia, ktorá sa vyznačuje pocitmi nervozity, nepokoja alebo strachu v reakcii na vnímané hrozby. Hoci je strach prirodzenou a nevyhnutnou súčasťou ľudského prežitia, niekedy sa môže stať problematickým a zasahovať do každodenného života. Pochopenie príznakov strachu a možných základných stavov, ktoré môžu prispieť k…
Read more

Príznaky úzkostnej poruchy: Ako identifikovať a nájsť úľavu

Príznaky úzkostnej poruchy: Ako identifikovať a nájsť úľavu Úzkosť je normálna a často zdravá emócia. Ak však človek pravidelne pociťuje neprimeranú mieru úzkosti, môže to byť indikátorom úzkostnej poruchy. Úzkostné poruchy tvoria kategóriu duševných ochorení a postihujú milióny ľudí na celom svete. Vyznačujú sa intenzívnymi, nadmernými a pretrvávajúcimi obavami a strachom z každodenných situácií. Príznaky…
Read more