Prehnaná reakcia: Príznak úzkosti alebo niečo vážnejšie?

Prehnané reakcie: Príznak úzkosti alebo niečo vážnejšie?

Prehnaná reakcia je bežným správaním ľudí, ktorí sú úzkostní, ale môže byť aj príznakom iných základných duševných porúch alebo znakom fyzických zdravotných problémov. Pochopenie rozdielu medzi prehnaným reagovaním vyvolaným úzkosťou a vážnejším problémom je kľúčové pre správnu liečbu a zlepšenie kvality života.

Čo je prehnaná reakcia?

O prehnanej reakcii hovoríme vtedy, keď človek nadmerne reaguje na situáciu, ktorú vníma ako hrozbu, aj keď je hrozba malá alebo v skutočnosti neexistuje. Môže sa to prejavovať ako:

 • Nadmerný strach: Jedinec môže v reakcii na vnímanú hrozbu pociťovať intenzívny, iracionálny strach.
 • Extrémny stres: Prehnaná reakcia môže tiež spôsobiť, že sa človek cíti extrémne vystresovaný alebo rozrušený, aj keď situácia nie je obzvlášť ohrozujúca.
 • Fyzické príznaky: Niektorí ľudia môžu v reakcii na vnímanú hrozbu pociťovať aj fyzické príznaky, ako je trasenie, potenie a zrýchlený tep srdca.

Príčiny nadmernej reakcie

Príčiny nadmernej reakcie možno rozdeliť do dvoch hlavných kategórií: psychické a fyzické.

Psychologické príčiny

 • Úzkostné poruchy: Úzkostné poruchy, ako napríklad generalizovaná úzkostná porucha (GAD) a panická porucha, sú najčastejšou príčinou prehnanej reakcie. Ľudia s úzkostnými poruchami často prežívajú nadmerné obavy a strach v reakcii na každodenné situácie, aj keď v skutočnosti nie sú nebezpečné.
 • Depresia: Depresia môže byť tiež príčinou prehnaného reagovania, pretože môže byť ťažké regulovať emócie a primerane reagovať na stresové situácie.
 • Posttraumatická stresová porucha (PTSD): Posttraumatická stresová porucha: Posttraumatická stresová porucha je duševný stav, ktorý môže byť dôsledkom vystavenia traumatickej udalosti, ako je prírodná katastrofa, vážna nehoda alebo vojenský boj. Ľudia s PTSD môžu nadmerne reagovať na spúšťače, ktoré pripomínajú traumatickú udalosť.

Fyzické príčiny

 • Problémy so štítnou žľazou: Nadmerná činnosť štítnej žľazy alebo hypertyreóza môže spôsobiť zrýchlený tep, úzkosť a podráždenosť, čo vedie k prehnaným reakciám.
 • Drogy alebo lieky: Niektoré drogy alebo lieky, napríklad stimulanty, môžu spôsobiť zvýšenú úzkosť a podráždenosť, čo vedie k prehnanej reakcii.
 • Nedostatok spánku: Chronický nedostatok spánku môže viesť k zvýšenému stresu a úzkosti, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že človek bude na situácie reagovať prehnane.

Možnosti liečby

Možnosti liečby nadmerného reagovania závisia od príčiny.

Psychologické príčiny

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): CBT je typ terapie, ktorá sa zameriava na zmenu negatívnych vzorcov myslenia a správania. Môže pomôcť jednotlivcom s úzkosťou alebo depresiou naučiť sa zvládať svoje emócie a primerane reagovať na stresové situácie.
 • Lieky: Antidepresíva, ako sú napríklad selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), môžu pomôcť znížiť úzkosť a zlepšiť náladu, vďaka čomu je menej pravdepodobné, že človek bude reagovať prehnane.
 • Expozičná terapia: U ľudí s posttraumatickou stresovou poruchou zahŕňa expozičná terapia postupné stretávanie sa so spúšťačmi v kontrolovanom a bezpečnom prostredí s cieľom postupne znížiť strach a úzkosť.

Fyzické príčiny

 • Liečba štítnej žľazy: Ak je nadmerná reakcia spôsobená problémom so štítnou žľazou, liečba základného problému so štítnou žľazou môže pomôcť znížiť úzkosť a zlepšiť emočnú reguláciu.
 • Prerušenie užívania drog alebo liekov: Ak je prehnané reagovanie spôsobené určitým liekom alebo liečivom, môže pomôcť vysadenie lieku alebo prechod na iný liek.
 • Zlepšenie spánku: Zmeny na zlepšenie kvality a kvantity spánku, ako napríklad dodržiavanie správnej spánkovej hygieny a hľadanie liečby porúch spánku, môžu pomôcť znížiť nadmerné reakcie spôsobené nedostatkom spánku.

Ako zvládnuť nadmernú reakciu v danom momente

Ani pri liečbe nemusí byť vždy možné vyhnúť sa prehnanej reakcii v danom momente. Existuje však niekoľko stratégií, ktoré môžu pomôcť zvládnuť nadmerné reagovanie a znížiť jeho vplyv:

 • Zhlboka sa nadýchnite: Hlboký nádych a spomalenie dýchania môže pomôcť upokojiť myseľ a znížiť fyzické príznaky úzkosti.
 • Precvičujte si všímavosť: Techniky všímavosti, ako je meditácia a hlboké dýchanie, môžu jednotlivcom pomôcť lepšie si uvedomiť svoje myšlienky a emócie a reagovať na ne vyváženejším spôsobom.
 • Vyrovnávajte sa s negatívnymi myšlienkami: Negatívne myšlienky môžu často vyvolať prehnanú reakciu. Spochybňovanie týchto myšlienok a spochybňovanie ich dôkazov môže pomôcť znížiť vplyv negatívnych myšlienok a obmedziť prehnanú reakciu.

Prehnané reakcie môžu byť príznakom úzkosti alebo vážnejšieho základného duševného ochorenia. Môže byť tiež znakom telesných zdravotných problémov. Pochopenie základných príčin prehnaného reagovania je kľúčové pre správnu liečbu a zlepšenie kvality života. Hoci nie vždy je možné vyhnúť sa prehnanej reakcii v danom momente, existuje niekoľko stratégií, ktoré môžu pomôcť zvládnuť prehnanú reakciu a znížiť jej vplyv. Ak sa u vás prejavuje nadmerná reakcia a ovplyvňuje kvalitu vášho života, je dôležité, aby ste sa poradili so zdravotníckym pracovníkom, ktorý stanoví presnú diagnózu a vhodný plán liečby.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Veľmi oceňujem informácie o tom, že prehnaná reakcia je príznakom úzkosti alebo vážnejšieho stavu. V minulosti som s prehnanou reakciou bojoval a viem sa stotožniť s pocitmi frustrácie a rozpakov, ktoré sú s ňou spojené. Mám niekoľko tipov, ktoré mi pomohli zvládnuť moje prehnané reakcie v danom momente:

 • Fyzická aktivita:Je to skvelý spôsob, ako si oddýchnuť od stresujúcej situácie a získať nadhľad: Vykonávanie fyzickej aktivity, napríklad prechádzka alebo ľahké cvičenie, môže pomôcť odvrátiť pozornosť od negatívnych myšlienok a znížiť fyzické príznaky úzkosti.

 • Zapisovanie:Zapisovanie myšlienok a emócií, keď cítim, že začínam prehnane reagovať, mi môže pomôcť lepšie pochopiť, čo je príčinou mojej prehnanej reakcie. Toto cvičenie mi tiež môže pomôcť identifikovať vzorce v mojom myslení, ktoré vyvolávajú prehnanú reakciu, čo môže byť užitočné pri hľadaní riešení.

 • Urobte si prestávku:Ak som v situácii, v ktorej sa cítim preťažený a začínam reagovať prehnane, prestávka mi môže pomôcť znovu získať kontrolu. To môže znamenať, že vyjdem von na čerstvý vzduch alebo pôjdem na pokojné miesto, kde sa môžem upokojiť.

Dúfam, že tieto tipy môžu byť užitočné pre ostatných, ktorí bojujú s nadmernou reakciou. Dôležité je pamätať na to, že skúsenosti každého z nás sú jedinečné a nájsť to, čo vám najlepšie vyhovuje, si môže vyžadovať určitý čas a experimentovanie. Ak sa cítite preťažení a máte pocit, že potrebujete ďalšiu podporu, obráťte sa na odborníka na duševné zdravie. Môže vám pomôcť na ceste k nájdeniu správnej liečby a nástrojov pre vás.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Je prehnaná reakcia vždy príznakom úzkosti alebo duševného ochorenia?

Odpoveď č. 1: Prehnané reagovanie môže byť príznakom úzkosti alebo vážnejšieho duševného ochorenia, ale môže byť aj znakom fyzických zdravotných problémov, ako je nedostatok spánku alebo chronické ochorenie. Je dôležité, aby ste sa poradili so zdravotníckym pracovníkom a určili príčinu vášho nadmerného reagovania, aby ste mohli podstúpiť vhodnú liečbu.

Otázka č. 2: Aké sú niektoré stratégie na zvládnutie nadmerného reagovania v danom momente?

Odpoveď č. 2: Niektoré stratégie na zvládnutie nadmerného reagovania v danom momente zahŕňajú hlboký nádych, praktizovanie techník všímavosti, ako je meditácia alebo hlboké dýchanie, a spochybňovanie negatívnych myšlienok. Nápomocné môže byť aj vykonávanie fyzickej aktivity, zapisovanie si myšlienok a emócií a prestávka od stresovej situácie. Je dôležité nájsť to, čo vám najlepšie vyhovuje, pretože skúsenosti s nadmerným reagovaním sú u každého človeka jedinečné.

Otázka č. 3: Čo mám robiť, ak si myslím, že mám problém s nadmerným reagovaním?

Odpoveď č. 3: Ak si myslíte, že máte problém s nadmerným reagovaním a ovplyvňuje to kvalitu vášho života, je dôležité porozprávať sa so zdravotníckym pracovníkom. Ten vám môže poskytnúť správnu diagnózu a vytvoriť vhodný plán liečby, ktorý môže zahŕňať terapiu, lieky alebo zmenu životného štýlu. Je dôležité si uvedomiť, že vyhľadanie pomoci je silnou stránkou, nie slabosťou, a podniknutie krokov na riešenie vášho nadmerného reagovania môže zlepšiť kvalitu vášho života a pomôcť vám viesť plnohodnotnejší život.

Zdroje použité v článku: