Test príznakov ADHD: Ako zistiť, či máte ADHD

Test symptómov ADHD: Ako zistiť, či ho máte

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je bežná neurovývojová porucha, ktorá postihuje deti aj dospelých. Vyznačuje sa príznakmi, ako sú nepozornosť, impulzívnosť a hyperaktivita, ktoré môžu jednotlivcom sťažovať sústredenie a plnenie úloh. Ak máte podozrenie, že môžete mať ADHD, tu je návod, ako zistiť, či ju máte.

Príznaky ADHD

Príznaky ADHD sa zvyčajne delia do dvoch kategórií: nepozornosť a hyperaktivita-impulzívnosť. Tu sú niektoré bežné príznaky každej kategórie:

Príznaky nepozornosti

 • Ťažkosti s venovaním pozornosti detailom alebo robenie nepozorných chýb
 • Ťažkosti so sústredením sa na úlohy alebo činnosti
 • Ľahko sa rozptýlia vonkajšími podnetmi
 • Zabúdanie alebo časté strácanie vecí
 • Ťažkosti s plnením pokynov alebo dokončovaním úloh
 • Vyhýbanie sa úlohám, ktoré si vyžadujú trvalé duševné úsilie

Príznaky hyperaktivity a impulzívnosti

 • Vrtenie sa alebo krútenie na sedadle
 • Ťažkosti zostať sedieť v situáciách, v ktorých sa očakáva, že zostanete sedieť
 • Nadmerné rozprávanie
 • Vymazávanie odpovedí pred dokončením otázok
 • Ťažkosti čakať, kým príde na rad, alebo prerušovať ostatných
 • zapájanie sa do fyzicky nebezpečných činností bez zváženia následkov

Príčiny ADHD

Presná príčina ADHD zatiaľ nie je známa, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu genetických, environmentálnych a neurologických faktorov. Niektoré z faktorov, ktoré k tomu prispievajú, zahŕňajú:

 • Genetika: Predpokladá sa, že určité gény môžu zohrávať úlohu pri vzniku tejto poruchy.

 • Štruktúra mozgu: Štúdie ukázali, že jedinci s ADHD majú rozdiely v štruktúre a funkcii určitých častí mozgu.

 • Faktory prostredia: Vystavenie alkoholu, tabakovému dymu alebo iným toxínom počas tehotenstva alebo v ranom detstve môže zvýšiť riziko vzniku ADHD.

Diagnostika ADHD

Správnu diagnózu ADHD môže stanoviť len kvalifikovaný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Ak máte podozrenie, že máte ADHD, je dôležité vyhľadať pomoc lekára alebo odborníka na duševné zdravie. Diagnostický proces zvyčajne zahŕňa nasledujúce kroky:

 • Klinické hodnotenie: Odborník na duševné zdravie zhodnotí vaše príznaky a anamnézu, aby určil, či spĺňate kritériá ADHD.

 • Hodnotiace škály: Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže na posúdenie závažnosti vašich príznakov použiť štandardizované hodnotiace škály, ako je napríklad škála ADHD Rating Scale alebo Conners Adult ADHD Rating Scales.

 • Testy: Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže vykonať aj ďalšie testy, ako napríklad neurologické vyšetrenia alebo kognitívne hodnotenia, aby vylúčil iné ochorenia, ktoré môžu spôsobovať vaše príznaky.

Možnosti liečby ADHD

Liečba ADHD zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov a behaviorálnej terapie. Medzi najbežnejšie spôsoby liečby patria:

 • Lieky: Na liečbu ADHD sa bežne používajú stimulačné lieky, napríklad Ritalin a Adderall. Tieto lieky pôsobia tak, že zvyšujú hladinu neurotransmiterov v mozgu, ktoré pomáhajú regulovať pozornosť a správanie.

 • Behaviorálna terapia: Psychoterapia, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), môže pomôcť jedincom s ADHD naučiť sa stratégie zvládania a zlepšiť ich schopnosť sústrediť sa a dokončiť úlohy.

 • Zmena životného štýlu: Zlepšiť príznaky ADHD môže pomôcť aj zmena zdravého životného štýlu, napríklad pravidelné cvičenie, vyvážená strava a správna hygiena spánku.

Na záver by som chcel povedať, že ak sa u vás prejavujú príznaky nepozornosti a hyperaktivity a impulzívnosti, je dôležité vyhľadať pomoc poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Pri správnej liečbe môžu jedinci s ADHD viesť produktívny a plnohodnotný život.

Je dôležité poznamenať, že ADHD je zvládnuteľný stav a jednotlivci s ADHD sa môžu naučiť úspešne sa orientovať v jeho príznakoch. Vyhľadanie liečby a podpory môže výrazne zlepšiť kvalitu života jednotlivcov s ADHD.

Je tiež potrebné spomenúť, že neexistuje univerzálny prístup k liečbe ADHD a to, čo funguje u jedného jedinca, nemusí fungovať u iného. Je dôležité spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste našli správny plán liečby, ktorý bude spĺňať vaše špecifické potreby a ciele.

Ak máte podozrenie, že máte ADHD, neváhajte sa obrátiť na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. So správnou podporou a zdrojmi môžu jedinci s ADHD viesť šťastný a úspešný život.

Kľúčové závery

 • ADHD je neurovývojová porucha charakterizovaná príznakmi nepozornosti a hyperaktivity a impulzívnosti.
 • Presná príčina ADHD zatiaľ nie je známa, ale predpokladá sa, že zahŕňa kombináciu genetických, environmentálnych a neurologických faktorov
 • Správnu diagnózu ADHD môže stanoviť len kvalifikovaný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a zvyčajne zahŕňa klinické hodnotenie, hodnotiace stupnice a testy
 • Liečba ADHD zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov, behaviorálnej terapie a zmeny životného štýlu.
 • Jedinci s ADHD môžu viesť produktívny a plnohodnotný život so správnou podporou a zdrojmi.
Názor od čitatela

Jako človek, ktorý žije s ADHD už mnoho rokov, by som vám rád ponúkol niekoľko tipov a trikov, ktoré mi pomohli pri zvládaní mojich príznakov. V prvom rade je dôležité mať dobrý podporný systém. Ten môže zahŕňať priateľov, členov rodiny alebo terapeuta, ktorý vám rozumie a je ochotný vás podporiť.

Pokiaľ ide o zvládanie každodenného života, považujem za užitočné viesť si prísny rozvrh a zoznam úloh. Pomáha mi to udržať sa na správnej ceste a vyhnúť sa zahlteniu povinnosťami. Dbám tiež na to, aby som si každý deň vyhradil čas na fyzickú aktivitu, ktorá môže byť skvelým prostriedkom na odbúranie stresu a pomáha mi zlepšiť sústredenie.

Medikácia pre mňa zmenila situáciu a vrelo odporúčam, aby ste túto možnosť preskúmali so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Je dôležité nájsť správny liek a dávkovanie, ktoré vám vyhovuje, pretože sa to môže u každého človeka líšiť.

Nakoniec je dôležité byť trpezlivý a láskavý sám k sebe. Zvládanie ADHD môže byť dlhý a náročný proces, ale so správnou podporou a zdrojmi je možné viesť plnohodnotný a produktívny život. Nebojte sa požiadať o pomoc alebo vyskúšať nové veci, aby ste zistili, čo vám najlepšie vyhovuje.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú príznaky ADHD?

Odpoveď č. 1: Príznaky ADHD sa zvyčajne delia do dvoch kategórií: nepozornosť a hyperaktivita-impulzívnosť. Medzi príznaky nepozornosti patrí: zabúdanie, dezorganizácia, zlý časový manažment, ťažkosti s udržaním pozornosti, neschopnosť dotiahnuť úlohy do konca a časté snívanie. Medzi príznaky hyperaktivity a impulzívnosti patria: neposednosť, nadmerné rozprávanie, prerušovanie druhých, impulzívne konanie bez rozmyslu a nepokoj. Je dôležité poznamenať, že nie každý človek s ADHD bude mať všetky tieto príznaky a závažnosť a prejavy príznakov sa môžu u jednotlivých ľudí líšiť.

Otázka č. 2: Ako sa diagnostikuje ADHD?

Odpoveď č. 2: ADHD zvyčajne diagnostikuje kvalifikovaný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, napríklad lekár alebo psychológ. Proces diagnostikovania zvyčajne zahŕňa klinické hodnotenie, hodnotiace škály a testy na posúdenie prítomnosti a závažnosti príznakov. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zohľadní aj zdravotnú a rodinnú anamnézu jednotlivca, ako aj všetky sprievodné ochorenia. Diagnózu ADHD môže stanoviť len kvalifikovaný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a je dôležité usilovať sa o presnú diagnózu, aby sa zabezpečil najlepší možný plán liečby.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby ADHD?

Odpoveď č. 3: Neexistuje univerzálny prístup k liečbe ADHD a najlepší plán liečby sa bude líšiť od osoby k osobe. Medzi najbežnejšie možnosti liečby ADHD patria lieky, behaviorálna terapia a zmena životného štýlu. Medzi lieky, ktoré sa bežne používajú na liečbu ADHD, patria stimulanciá, ako sú Ritalin a Adderall, ako aj nestimulačné možnosti, napríklad Strattera. Behaviorálna terapia môže jednotlivcom s ADHD pomôcť rozvinúť mechanizmy zvládania, zlepšiť organizačné zručnosti a zvládnuť príznaky. Pri zvládaní príznakov ADHD môžu zohrávať úlohu aj zmeny životného štýlu, ako je zdravá strava, pravidelné cvičenie a dobré spánkové návyky. Je dôležité spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste určili najlepší plán liečby pre vaše individuálne potreby a ciele.

Zdroje použité v článku: