Funkčné neurologické príznaky: Pochopenie konverznej poruchy

Funkčné neurologické symptómy: Pochopenie konverznej poruchy

Funkčné neurologické symptómy (FNS), známe aj ako konverzná porucha, sú typom funkčnej neurologickej poruchy (FNP), pri ktorej sa u človeka vyskytujú príznaky neurologického deficitu, ktoré nemožno vysvetliť štrukturálnou alebo biochemickou príčinou.

Príznaky konverznej poruchy

 • Slabosť alebo ochrnutie končatín
 • tras alebo záchvaty
 • Strata koordinácie alebo rovnováhy
 • ťažkosti s rečou
 • zrakové alebo sluchové halucinácie
 • dvojité videnie alebo slepota
 • Strata citlivosti
 • Abnormálne pohyby alebo gestá

Príčiny konverznej poruchy

Presná príčina konverznej poruchy nie je známa, ale predpokladá sa, že súvisí s psychickým stresom, emocionálnou traumou a konfliktmi, ktoré človek nedokáže vyjadriť slovne.

Diagnostika konverznej poruchy

Diagnostika konverznej poruchy zahŕňa dôkladné zhodnotenie príznakov, anamnézy a duševného stavu pacienta. Hodnotenie môže zahŕňať:

 • Fyzické a neurologické vyšetrenia
 • laboratórne testy na vylúčenie iných ochorení
 • psychologické hodnotenie
 • zobrazovacie vyšetrenia mozgu, ako je MRI alebo CT, na vylúčenie štrukturálnych abnormalít mozgu.

Liečba konverznej poruchy

Liečba konverznej poruchy sa zameriava predovšetkým na riešenie základných psychických stresorov a emocionálnych konfliktov. Možnosti liečby zahŕňajú:

 • Psychoterapia: Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) alebo hypnoterapia môžu pacientovi pomôcť identifikovať a riešiť hlavnú príčinu jeho príznakov.
 • Lieky: Na zvládnutie špecifických príznakov sa môžu použiť antidepresíva alebo antikonvulzíva.
 • Fyzikálna terapia: Fyzioterapeut môže pacientovi pomôcť obnoviť stratené pohybové funkcie a zlepšiť koordináciu.
 • Terapia stupňovanou motorickou imagináciou (GMI): Terapia GMI zahŕňa použitie vizualizačných techník na preškolenie mozgu na presné spracovanie zmyslových informácií.

Na záver možno povedať, že konverzná porucha je komplexný stav, ktorý si na účinnú liečbu vyžaduje multidisciplinárny prístup. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje príznaky konverznej poruchy, je nevyhnutné vyhľadať lekársku pomoc. Včasný zásah a správna liečba môžu výrazne zlepšiť kvalitu života pacienta.

Názor od čitatela

Ako človek, ktorý sa v minulosti potýkal s konverznou poruchou, som sa chcela podeliť o niekoľko tipov, ktoré mi pomohli zvládnuť moje príznaky.

V prvom rade je dôležité nájsť si terapeuta, ktorý sa špecializuje na funkčné neurologické poruchy a dokáže poskytnúť náležitú podporu a poradenstvo počas celého procesu liečby. Ako účinné formy psychoterapie pri konverznej poruche vrelo odporúčam kognitívno-behaviorálnu terapiu (KBT) alebo hypnoterapiu.

Okrem toho som zistila, že zapojenie sa do fyzických aktivít, ako je joga alebo tai-či, môže byť prospešné pri zlepšovaní rovnováhy a koordinácie. Praktizovanie hlbokého dýchania a meditácie všímavosti môže tiež pomôcť zmierniť stres a emocionálne konflikty.

Zistila som tiež, že udržiavanie zdravého životného štýlu vrátane vyváženej stravy a dostatočného spánku môže výrazne zlepšiť moju celkovú pohodu a zvládnuť príznaky konverznej poruchy.

Dôležité je uvedomiť si, že skúsenosti každého človeka s konverznou poruchou sú jedinečné a to, čo funguje u mňa, nemusí fungovať u iných. Dúfam však, že zdieľanie mojich vlastných tipov a trikov môže poskytnúť inšpiráciu a usmernenie pre tých, ktorí bojujú s podobnými príznakmi. Nevzdávajte sa, vyhľadajte pomoc a vedzte, že nie ste sami!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Je konverzná porucha to isté ako záchvatová porucha?

Odpoveď č. 1: Nie, konverzná porucha a záchvatové ochorenia sú odlišné stavy. Konverzná porucha je typ funkčnej neurologickej poruchy, pri ktorej sa u osoby vyskytujú príznaky neurologického deficitu bez štrukturálnej alebo biochemickej príčiny. Na druhej strane, záchvatové poruchy sú spôsobené abnormálnou elektrickou aktivitou v mozgu a môžu vyústiť do záchvatov alebo kŕčov.

Otázka č. 2: Dá sa konverzná porucha vyliečiť?

Odpoveď č. 2: Na konverznú poruchu nie je známy žiadny liek, ale správnou liečbou sa dajú zvládnuť príznaky a zlepšiť kvalita života pacienta. Liečba konverznej poruchy sa zameriava predovšetkým na riešenie základných psychických stresorov a emocionálnych konfliktov prostredníctvom psychoterapie, liekov, fyzikálnej terapie a terapie Graded Motor Imagery (GMI).

Otázka č. 3: Ako sa diagnostikuje konverzná porucha?

Odpoveď č. 3: Konverzná porucha sa diagnostikuje na základe dôkladného zhodnotenia symptómov, anamnézy a duševného stavu pacienta. Toto hodnotenie môže zahŕňať fyzické a neurologické vyšetrenia, laboratórne testy, psychologické hodnotenie a zobrazovacie vyšetrenia mozgu, ako je MRI alebo CT, aby sa vylúčili štrukturálne abnormality mozgu. Presná diagnóza je rozhodujúca pre poskytnutie správnej liečby a zlepšenie kvality života pacienta.

Zdroje použité v článku: