Halucinácie a COVID-19: Čo potrebujete vedieť

Halucinácie a COVID-19: Čo potrebujete vedieť

Halucinácie sú vnemové zážitky, ktoré sa vyskytujú bez akejkoľvek vonkajšej stimulácie a môžu mať mnoho foriem vrátane zrakových, sluchových a hmatových. Hoci halucinácie nie sú nezvyčajné pri niektorých psychiatrických a neurologických poruchách, boli hlásené aj u ľudí s COVID-19, čo vedie k otázkam o vzťahu medzi vírusom a týmito príznakmi.

Čo sú halucinácie?

Halucinácie sú falošné vnemy alebo zmyslové zážitky, ktoré sa osobe, ktorá ich prežíva, zdajú byť skutočné. Môžu zahŕňať ktorýkoľvek zo zmyslov a môžu mať rôzne formy, vrátane:

  • zrakové halucinácie: videnie vecí, ktoré tam nie sú, napríklad tvarov, farieb alebo ľudí
  • sluchové halucináciepočuť zvuky, ktoré tam nie sú, napríklad hlasy, hudbu alebo zvuky
  • Hmatové halucinácie: pociťovanie pocitov, ktoré tam nie sú, ako napríklad dotyk, tlak alebo pohyb

Halucinácie môžu byť spôsobené širokou škálou faktorov vrátane drog, alkoholu, nedostatku spánku a niektorých zdravotných stavov. Sú tiež bežným príznakom viacerých psychiatrických porúch, ako je schizofrénia, bipolárna porucha a depresia.

Halucinácie a COVID-19

V posledných mesiacoch sa objavili správy o tom, že pacienti s liekom COVID-19 majú halucinácie. Tieto hlásenia pochádzajú od pacientov všetkých vekových kategórií a z rôznych častí sveta, čo naznačuje, že halucinácie môžu byť pomerne častým príznakom vírusu.

Hoci presná príčina halucinácií u pacientov s vírusom COVID-19 zatiaľ nie je známa, existuje niekoľko teórií, ktoré boli navrhnuté. Jednou z teórií je, že vírus môže spôsobiť zápal v mozgu, čo vedie k zmenám v chemickom zložení mozgu a jeho činnosti, ktoré môžu vyústiť do halucinácií. Ďalšia teória hovorí, že halucinácie môžu súvisieť s reakciou organizmu na vírus, napríklad s uvoľňovaním cytokínov, čo sú molekuly imunitného systému, ktoré môžu ovplyvňovať mozog.

Diagnostika a liečba

Diagnostika halucinácií u pacientov s vírusom COVID-19 môže byť náročná, pretože príznaky môžu byť zamenené za príznaky iných ochorení, ako je delírium alebo encefalitída. Ak máte podozrenie, že vy alebo váš blízky môžete mať halucinácie v dôsledku COVID-19, je dôležité čo najskôr navštíviť lekára. Váš lekár vykoná dôkladné vyšetrenie, aby určil príčinu halucinácií a zváži prítomnosť ďalších príznakov, ako je horúčka, kašeľ a ťažkosti s dýchaním.

Liečba halucinácií u pacientov s COVID-19 bude závisieť od základnej príčiny príznakov. V mnohých prípadoch halucinácie ustúpia samé, keď sa pacient zotaví z vírusu. V iných prípadoch môžu byť na zvládnutie príznakov predpísané lieky. V závažných prípadoch môže byť potrebná hospitalizácia na monitorovanie stavu pacienta a poskytnutie podpornej starostlivosti.

Halucinácie sú pomerne zriedkavým, ale dobre zdokumentovaným príznakom COVID-19. Hoci presná príčina týchto príznakov zatiaľ nie je známa, môžu súvisieť s reakciou organizmu na vírus alebo so zápalom v mozgu. Ak máte podozrenie, že sa u vás alebo u vášho blízkeho môžu vyskytnúť halucinácie v dôsledku COVID-19, je dôležité čo najskôr navštíviť lekára. Pri správnej liečbe a podpore sa väčšina pacientov z týchto príznakov zotaví a pokračuje v úplnom uzdravení.

Názor od čitatela

Ahojte všetci,

Chcel som len pridať svoje dva centy k tomuto vynikajúcemu článku o halucináciách a COVID-19. Ako človek, ktorý osobne zažil halucinácie v dôsledku vírusu, môžem potvrdiť, aké rušivé a desivé môžu byť tieto príznaky. Avšak cestou som sa naučil niekoľko tipov a trikov, o ktorých si myslím, že by mohli byť užitočné pre ostatných, ktorí môžu prežívať niečo podobné.

Po prvé, veľmi odporúčam viesť si denník príznakov. To vám môže pomôcť sledovať frekvenciu a intenzitu vašich halucinácií, ako aj všetky ostatné príznaky, ktoré môžete pociťovať. Tieto informácie môžu byť pre vášho lekára neuveriteľne užitočné pri stanovení presnej diagnózy a určení najlepšieho spôsobu liečby.

Po druhé, je dôležité, aby ste sa snažili čo najviac odpočívať. Pri halucináciách to môže byť ťažké, ale pre vaše telo je veľmi dôležité, aby malo dostatok energie na boj s vírusom a zotavenie. Zistil som, že mi pomohlo najmä zdriemnutie počas dňa a dodržiavanie dôsledného spánkového režimu v noci.

Po tretie, snažte sa čo najviac znížiť stres a úzkosť. To sa síce ľahšie povie, ako urobí, ale stres a úzkosť môžu halucinácie zhoršiť a predĺžiť proces zotavovania. Zistil som, že pri zvládaní hladiny stresu mi pomohli najmä praktiky ako meditácia, joga a hlboké dýchanie.

Nakoniec, ak potrebujete pomoc, neváhajte ju vyhľadať. Môže to byť náročné a zdrvujúce obdobie, ale máte k dispozícii zdroje a podporu. Či už ide o rozhovor s dôveryhodným priateľom alebo členom rodiny, vyhľadanie odborného poradenstva alebo pripojenie sa k podpornej skupine, neváhajte sa obrátiť o pomoc, ak ju potrebujete.

Dúfam, že tieto tipy a triky budú užitočné pre tých z vás, ktorí môžu mať halucinácie v dôsledku COVID-19. Vedzte, že nie ste sami a že existuje nádej na úplné uzdravenie.

S pozdravom, čitateľ

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo spôsobuje halucinácie u ľudí s COVID-19?

Odpoveď č. 1: Predpokladá sa, že halucinácie u ľudí s COVID-19 spôsobuje kombinácia viacerých faktorov vrátane samotného vírusu, iných základných ochorení a užívania určitých liekov. COVID-19 môže ovplyvňovať mozog rôznymi spôsobmi, čo vedie k príznakom, ako je zmätenosť, delírium a halucinácie. Pravdepodobnosť výskytu halucinácií môžu zvýšiť aj iné základné zdravotné stavy, ako sú neurologické poruchy alebo duševné ochorenia. Aj niektoré lieky, ako napríklad steroidy, môžu u niektorých osôb spôsobiť alebo zhoršiť halucinácie.

Otázka č. 2: Ako sa liečia halucinácie u ľudí s COVID-19?

Odpoveď č. 2: Liečba halucinácií u ľudí s COVID-19 bude závisieť od základnej príčiny príznakov. V niektorých prípadoch môže na odstránenie halucinácií stačiť liečba základnej infekcie vyvolanej COVID-19 antivírusovými liekmi. U osôb, ktoré majú základné zdravotné ťažkosti, ktoré prispievajú k ich príznakom, môže byť potrebné tieto ťažkosti liečiť, aby sa zvládli halucinácie. V niektorých prípadoch sa môžu predpísať lieky, ako sú antipsychotiká, ktoré pomôžu znížiť frekvenciu a intenzitu halucinácií. Je dôležité úzko spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby sa určil najlepší spôsob liečby pre vašu individuálnu situáciu.

Otázka č. 3: Sú halucinácie častým príznakom COVID-19?

Odpoveď č. 3: Halucinácie sú pomerne zriedkavým príznakom COVID-19, ale môžu sa vyskytnúť u niektorých jedincov s týmto vírusom. Podľa štúdií boli halucinácie hlásené približne u 1 – 2 % osôb s vírusom COVID-19. Toto číslo však môže byť podhodnotené, pretože mnoho ľudí s halucináciami nemusí vyhľadať lekársku pomoc alebo môže byť nesprávne diagnostikovaných z dôvodu prekrývania príznakov s inými ochoreniami. Ak sa u vás vyskytujú halucinácie alebo iné príznaky COVID-19, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, aby sa určila príčina a poskytla vhodná liečba.Zdroje použité v článku: