Časová os progresie symptómov COVID: Čo môžete očakávať

Časová os progresie príznakov COVID: Čo môžete očakávať

COVID-19, známy aj ako koronavírus, je vysoko nákazlivé respiračné ochorenie spôsobené novým koronavírusom. Príznaky COVID-19 môžu byť od miernych až po závažné a u rôznych ľudí sa môžu vyvíjať rôzne. V tejto časti sa budeme venovať typickému časovému priebehu príznakov COVID a tomu, čo môžete očakávať.

Inkubačné obdobie

Inkubačná doba vírusu COVID-19 je čas medzi tým, keď je osoba vystavená vírusu, a tým, keď sa u nej začnú prejavovať príznaky. Priemerná inkubačná doba je 5 až 6 dní, ale môže sa pohybovať od 2 do 14 dní.

Skoré príznaky

Medzi skoré príznaky COVID-19 môžu patriť:

 • Horúčka
 • Suchý kašeľ
 • Únava
 • Bolesti tela
 • Bolesť hrdla
 • Strata chuti alebo čuchu

Tieto príznaky sú podobné príznakom chrípky a môžu mať miernu až strednú intenzitu. Niektorí ľudia nemusia pociťovať žiadne príznaky, ale aj tak môžu vírus šíriť na iných.

Vývoj príznakov

Ak príznaky progredujú, môžu sa stať závažnejšími a potenciálne život ohrozujúcimi, najmä u osôb so základnými zdravotnými problémami alebo oslabeným imunitným systémom. Môžu sa rozvinúť nasledujúce príznaky:

 • dýchavičnosť
 • bolesť alebo tlak na hrudníku
 • ťažkosti s dýchaním alebo rečou
 • modrá alebo sivá farba kože v dôsledku nízkej hladiny kyslíka

Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, pretože môžu poukazovať na závažnejšiu formu COVID-19, ktorá si vyžaduje rýchlu liečbu.

Zotavenie

U väčšiny ľudí sa príznaky COVID-19 zlepšia do týždňa alebo dvoch, hoci u niektorých sa môžu vyskytnúť pretrvávajúce príznaky, ako je únava, kašeľ alebo strata chuti alebo čuchu, počas niekoľkých týždňov. Osoby s ťažkými prípadmi si môžu vyžadovať hospitalizáciu a podporu kyslíkom, aby sa zotavili.

Časový priebeh príznakov COVID sa môže u jednotlivých osôb značne líšiť, ale je dôležité uvedomiť si prvé príznaky a vyhľadať lekársku pomoc, ak sa prejavia alebo sa zhoršia. Ak ste boli vystavení kontaktu s osobou s vírusom COVID-19 alebo máte príznaky, je dôležité, aby ste sa nechali otestovať a sami sa izolovali, aby ste zabránili šíreniu vírusu.

Názor od čitatela

Ahoj všetci, chcel som sa podeliť o vlastnú skúsenosť s COVID-19 a ponúknuť niekoľko tipov, ktoré mi pomohli na mojej ceste. V prvom rade by som chcel povedať, že je nesmierne dôležité dodržiavať všetky pokyny a protokoly stanovené zdravotníckymi úradníkmi, napríklad nosiť masky, dodržiavať sociálny odstup a dať sa zaočkovať, ak je to možné.

Keď som začal pociťovať prvé príznaky, zistil som, že hydratácia a dostatok odpočinku mi pomohli rýchlejšie sa cítiť lepšie. Zistil som tiež, že užívanie voľnopredajných liekov proti bolesti a používanie zvlhčovača vzduchu mi pomohlo zmierniť niektoré príznaky.

Jednou z vecí, ktorá mi obzvlášť pomohla, bolo vedenie denníka, do ktorého som si zapisoval svoje príznaky a to, ako som sa každý deň cítil. To mi umožnilo sledovať svoj pokrok a zistiť, kedy som sa začal cítiť lepšie. Pomohlo mi to tiež zistiť, či existujú nejaké spúšťače alebo činnosti, ktoré zhoršujú moje príznaky, aby som sa im mohol v budúcnosti vyhnúť.

Zistil som tiež, že vyjsť každý deň von na krátku prechádzku a urobiť si nejaké ľahké cvičenie, napríklad jogu alebo strečing, mi pomohlo zostať aktívny a zlepšiť si náladu. Je dôležité pamätať na to, aby ste počúvali svoje telo a príliš na seba netlačili, ak sa stále necítite dobre.

Nakoniec by som chcel každému pripomenúť, aby sa v tomto období obrátil na svojich priateľov a rodinu so žiadosťou o podporu. Či už prostredníctvom virtuálnych rozhovorov alebo spoločenských prechádzok na diaľku, mať systém podpory môže mať veľký význam.

Dávajte na seba pozor a zostaňte všetci v bezpečí!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú prvé príznaky COVID-19?

Odpoveď č. 1: Medzi skoré príznaky COVID-19 môžu patriť:

Horúčka
Suchý kašeľ
Únava
Bolesti tela
Bolesť hrdla
Strata chuti alebo čuchu

Tieto príznaky sú podobné príznakom chrípky a môžu mať miernu až strednú intenzitu. Niektorí ľudia nemusia pociťovať žiadne príznaky, ale aj tak môžu vírus šíriť na iných. Je dôležité sledovať svoje príznaky a vyhľadať lekársku pomoc, ak sa zhoršia alebo sa stanú závažnejšími.

Otázka č. 2: Ako dlho trvá inkubačná doba vírusu COVID-19?

Odpoveď č. 2: Inkubačná doba vírusu COVID-19 je čas medzi tým, keď je osoba vystavená vírusu, a tým, keď sa u nej začnú prejavovať príznaky. Priemerná inkubačná doba je 5 až 6 dní, ale môže sa pohybovať od 2 do 14 dní. Počas tohto obdobia osoba nemusí pociťovať žiadne príznaky, ale stále môže šíriť vírus na iné osoby.

Otázka č. 3: Čo mám robiť, ak sa u mňa objavia príznaky COVID-19?

Odpoveď č. 3: Ak sa u vás vyskytnú príznaky COVID-19, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc. Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vám môže odporučiť test na COVID-19 a poradiť vám najlepší postup liečby na základe vašich príznakov a anamnézy. Je tiež dôležité, aby ste sa sami izolovali a vyhýbali sa kontaktu s inými osobami, aby ste zabránili šíreniu vírusu. Ak sa vaše príznaky zhoršia alebo sa stanú závažnejšími, je dôležité čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc.Zdroje použité v článku:

 • A contemporary review of neurological sequelae of COVID-19 (B Fiani, C Covarrubias, A Desai, M Sekhon… – Frontiers in …, 2020 – frontiersin.org)
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2020.00640/full
 • mRNA vaccines to prevent COVID-19 disease and reported allergic reactions: current evidence and suggested approach (A Banerji, PG Wickner, R Saff, CA Stone Jr… – The Journal of Allergy …, 2021 – Elsevier)
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213219820314112
 • Prevalence and predictors of anxiety and depression symptoms during the COVID-19 pandemic and compliance with precautionary measures: age and sex … (I Solomou, F Constantinidou – International journal of environmental …, 2020 – mdpi.com)
  https://www.mdpi.com/763820
 • COVID-19: a global challenge with old history, epidemiology and progress so far (M Khan, SF Adil, HZ Alkhathlan, MN Tahir, S Saif… – Molecules, 2020 – mdpi.com)
  https://www.mdpi.com/934370