Úzkosť a dýchavičnosť: Pochopenie súvislostí

Úzkosť a dýchavičnosť: Dýchavičnosť a dýchavičnosť: pochopenie súvislostí

Úzkosť a dýchavičnosť sú dva spoločné príznaky, ktoré sa často vyskytujú spoločne. Ak ste tieto príznaky zažili, nie ste v tom sami. V tomto článku preskúmame spojenie medzi úzkosťou a dýchavičnosťou a rozoberieme niektoré bežné príčiny, spôsoby liečby a stratégie zvládania.

Čo je to úzkosť?

Úzkosť je pocit obáv, nervozity alebo strachu, ktorý môže byť mierny alebo silný. Je to normálna a prirodzená reakcia na stres, ale keď sa stane nadmernou a pretrvávajúcou, môže byť diagnostikovaná ako úzkostná porucha. Úzkostné poruchy sú najčastejšou duševnou poruchou v Spojených štátoch, ktorá postihuje približne 40 miliónov dospelých, čo predstavuje 18 % populácie.

Čo je to dýchavičnosť?

Dýchavičnosť, známa aj ako dyspnoe, je pocit, že sa nemôžete dostatočne nadýchnuť. Môže byť sprevádzaný pocitom tiesne alebo tlaku v hrudníku alebo zrýchleným tlkotom srdca. Dýchavičnosť je častým príznakom mnohých rôznych zdravotných stavov vrátane problémov s pľúcami, srdcom a úzkostných porúch.

Súvislosť medzi úzkosťou a dýchavičnosťou

Keď pociťujete úzkosť, vaše telo prechádza do režimu “bojuj alebo utekaj”. Ide o prirodzenú reakciu, ktorá pripravuje vaše telo na reakciu na vnímanú hrozbu. V rámci tejto reakcie sa vám zvýši tep, dýchanie sa zrýchli a stane sa plytkým a môžete pociťovať dýchavičnosť. Preto sa dýchavičnosť často vyskytuje ako príznak úzkosti.

V niektorých prípadoch môže dýchavičnosť spôsobiť aj úzkosť. Ak pociťujete dýchavičnosť a nie ste si istí jej príčinou, môžete sa o svoje dýchanie obávať alebo byť znepokojení, čo môže vaše príznaky ešte zhoršiť. Môže tak vzniknúť začarovaný kruh úzkosti a dýchavičnosti, čo sťažuje zvládanie vašich príznakov.

Príčiny dýchavičnosti a úzkosti

Príčiny dýchavičnosti a úzkosti môžu byť fyzické, psychické alebo ich kombinácia. Medzi bežné príčiny dýchavičnosti patria:

 • Astma
 • Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)
 • ochorenie srdca
 • Obezita
 • Anémia
 • Zápal pľúc
 • Bronchitída

Medzi bežné príčiny úzkosti patria:

 • Genetika
 • Trauma alebo zneužívanie
 • Chronický stres
 • Zneužívanie návykových látok
 • zdravotné ťažkosti, napríklad problémy so štítnou žľazou alebo srdcové ochorenia
 • Určité lieky

Liečba a manažment

Liečba a manažment dýchavičnosti a úzkosti závisí od príčiny. Ak sú vaše príznaky spôsobené zdravotným stavom, napríklad ochorením srdca alebo astmou, váš lekár bude pravdepodobne najprv liečiť tento stav. Ak sú vaše príznaky spôsobené úzkosťou, lekár vám môže odporučiť:

 • psychoterapiu, napríklad kognitívno-behaviorálnu terapiu alebo expozičnú terapiu
 • lieky, napríklad selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) alebo betablokátory
 • relaxačné techniky, ako je hlboké dýchanie alebo progresívna svalová relaxácia
 • Cvičenie

Ak pociťujete dýchavičnosť aj úzkosť, je dôležité čo najskôr vyhľadať liečbu. Váš lekár vám pomôže identifikovať príčinu vašich príznakov a vypracovať plán liečby, ktorý je pre vás vhodný.

Úzkosť a dýchavičnosť sú dva spoločné príznaky, ktoré sa často vyskytujú spoločne. Pochopenie súvislosti medzi týmito príznakmi vám môže pomôcť lepšie zvládať vaše príznaky a získať potrebnú liečbu. Ak pociťujete dýchavičnosť a úzkosť, je dôležité vyhľadať pomoc lekára alebo odborníka na duševné zdravie. Správnou liečbou a manažmentom môžete nájsť úľavu od svojich príznakov a zlepšiť kvalitu svojho života.

Zvládanie dýchavičnosti a úzkosti

Okrem vyhľadania liečby u lekára alebo odborníka na duševné zdravie existujú aj kroky, ktoré môžete podniknúť na zvládnutie dýchavičnosti a úzkosti. Niektoré stratégie, ktoré môžu pomôcť, zahŕňajú:

 • Cvičenie hlbokého dýchania: Hlboké dýchacie cvičenia vám pomôžu spomaliť dýchanie a upokojiť telo. Môžete sa pokúsiť pomaly vdychovať nosom a počítať do štyroch a pomaly vydychovať ústami a počítať do štyroch. Tento postup opakujte niekoľkokrát, kým sa nebudete cítiť uvoľnenejšie.

 • Venujte sa fyzickej aktivite: Pravidelné cvičenie môže pomôcť zlepšiť vaše fyzické a duševné zdravie a môže pomôcť znížiť príznaky úzkosti a dýchavičnosti.

 • Vyhýbajte sa spúšťačom: Ak existujú určité situácie alebo udalosti, ktoré spúšťajú vaše príznaky úzkosti a dýchavičnosti, snažte sa im podľa možnosti vyhnúť.

 • Praktizujte všímavosť: Všímavosť je technika, ktorá zahŕňa venovanie pozornosti prítomnému okamihu bez posudzovania. Všímavosť môžete skúsiť praktizovať tak, že sa sústredíte na svoje dýchanie, myšlienky alebo pocity v tele.

 • Vyhľadajte podporu: Rozhovor s priateľmi, rodinou alebo podpornou skupinou vám môže pomôcť cítiť sa menej izolovane a získať viac síl na zvládanie svojich príznakov.

Úzkosť a dýchavičnosť môžu byť náročné na život, ale pri správnej liečbe a liečbe je možné nájsť úľavu od príznakov a zlepšiť kvalitu života. Ak pociťujete tieto príznaky, vyhľadajte pomoc lekára alebo odborníka na duševné zdravie a zvážte zaradenie niektorých stratégií zvládania, o ktorých sa hovorí v tomto článku, do svojho každodenného režimu. Pamätajte, že nie ste sami a že so správnou podporou a zdrojmi sa môžete cítiť lepšie.

Názor od čitatela

Wow, toto je skvelý článok! Už dlho bojujem s úzkosťou a dýchavičnosťou a počas tejto cesty som sa naučila veľa užitočných tipov a trikov. Chcela som sa len podeliť o niektoré vlastné skúsenosti s ostatnými čitateľmi, ktorí možno prežívajú niečo podobné.

Jednou z vecí, ktoré mi naozaj pomohli, je zaradenie cvičení všímavosti do mojej každodennej rutiny. Zistila som, že venovať každý deň len niekoľko minút sústredeniu sa na dýchanie a prítomný okamih mi pomáha cítiť sa oveľa uvoľnenejšie a pokojnejšie. Rada tiež praktizujem hlboké dýchacie cvičenia, keď sa cítim obzvlášť úzkostlivo, pretože mi pomáhajú spomaliť dýchanie a zmierniť dýchavičnosť.

Okrem všímavosti a hlbokého dýchania mi veľmi pomáha aj pravidelná fyzická aktivita. Každý deň sa snažím aspoň 30 minút cvičiť, či už ide o rýchlu chôdzu, cvičenie jogy alebo beh. Cvičenie mi pomáha nielen zlepšiť fyzické zdravie, ale pomáha mi aj zlepšiť náladu a znížiť úroveň úzkosti.

Nakoniec som zistila, že mi veľmi pomáhajú rozhovory s ostatnými o mojich skúsenostiach. Či už sú to priatelia, rodina alebo podporná skupina, zistila som, že zdieľanie mojich pocitov a skúseností s ostatnými mi pomáha cítiť sa menej izolovaná a viac mi pomáha zvládať moje príznaky.

Ak teda bojujete s úzkosťou a dýchavičnosťou, dúfam, že vám tieto tipy a triky pomôžu. Nezabudnite, že je dôležité vyhľadať pomoc lekára alebo odborníka na duševné zdravie a zaradiť do každodennej rutiny postupy sebaobsluhy. Nie ste v tom sami a so správnou podporou a zdrojmi sa môžete cítiť lepšie!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Môže úzkosť spôsobiť dýchavičnosť?

Odpoveď č. 1: Áno, úzkosť môže spôsobiť dýchavičnosť. Keď ste úzkostní, vaše telo zažíva reakciu “bojuj alebo utekaj”, ktorá zahŕňa množstvo fyzických príznakov, ako je zrýchlený tep, potenie a dýchavičnosť. Je to preto, lebo telo sa pripravuje na akciu, aj keď v skutočnosti nie je prítomné žiadne nebezpečenstvo. Dýchavičnosť, ktorú pociťujete, je teda prirodzenou reakciou na úzkosť a nie je znakom vážnejšieho základného zdravotného stavu.

Otázka č. 2: Čo môžem urobiť, aby som znížil dýchavičnosť, keď pociťujem úzkosť?

Odpoveď č. 2: Existuje niekoľko stratégií, ktoré môžete vyskúšať na zníženie dýchavičnosti, keď pociťujete úzkosť. Medzi účinné stratégie patria napr:

Cvičenie hlbokého dýchania
zapojenie sa do fyzickej aktivity
vyhýbanie sa spúšťačom
Cvičenie všímavosti
hľadanie podpory u priateľov, rodiny alebo podpornej skupiny

Dôležité je tiež vyhľadať pomoc lekára alebo odborníka na duševné zdravie, ktorý vám môže poskytnúť individuálny plán liečby a pomôcť vám účinnejšie zvládať vaše príznaky.

Otázka č. 3: Môže byť dýchavičnosť príznakom vážnejšieho zdravotného stavu?

Odpoveď č. 3: Hoci dýchavičnosť môže byť príznakom úzkosti, môže byť aj znakom vážnejšieho zdravotného stavu. Dýchavičnosť môže byť napríklad spôsobená ochorením srdca, problémami s pľúcami alebo inými základnými ochoreniami. Ak pociťujete dýchavičnosť spolu s ďalšími príznakmi, ako je bolesť na hrudníku, závraty alebo mdloby, je dôležité čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc. Lekár môže vykonať testy na určenie príčiny vašich príznakov a poskytnúť vám vhodnú liečbu.Zdroje použité v článku: