Instabilná angína pectoris Symptóm: Čo potrebujete vedieť o tomto stave srdca

Instabilná angína: Čo potrebujete vedieť o tomto stave srdca

Angína pectoris je typ bolesti na hrudníku spôsobenej zníženým prietokom krvi do srdcového svalu. Často sa opisuje ako tlak, stláčanie, plnosť alebo bolesť v strede hrudníka. Keď prietok krvi do srdcového svalu nie je dostatočný na uspokojenie jeho energetických potrieb, môže to spôsobiť angínu pectoris.

Existujú rôzne typy angíny vrátane stabilnej angíny pektoris, nestabilnej angíny pektoris a variantnej angíny pektoris. V tomto článku sa zameriame na nestabilnú angínu pectoris a na to, čo by ste mali vedieť o tomto srdcovom ochorení.

Čo je nestabilná angína?

Nestabilná angína pektoris (UA) je typ angíny pektoris, ktorý sa objavuje náhle a bez akéhokoľvek predvídateľného vzoru. Môže sa vyskytnúť v pokoji, pri minimálnej fyzickej aktivite alebo so zvyšujúcou sa frekvenciou a intenzitou. Na rozdiel od stabilnej angíny pektoris nestabilná angína pektoris sa nezmierňuje odpočinkom ani liekmi, ako je napríklad nitroglycerín.

UA je varovným príznakom srdcového infarktu, pretože naznačuje, že sa v jednej z koronárnych tepien, ktoré zásobujú krvou srdcový sval, vytvorila krvná zrazenina. Krvná zrazenina môže čiastočne alebo úplne zablokovať tok krvi bohatej na kyslík do srdcového svalu, čo vedie k bolesti na hrudníku a potenciálne k srdcovému infarktu.

Príznaky nestabilnej angíny pektoris

Príznaky nestabilnej angíny pectoris sú podobné príznakom stabilnej angíny pectoris, ale môžu byť intenzívnejšie, častejšie a dlhšie trvajúce. Môžu zahŕňať:

 • bolesť alebo tlak na hrudníku, ktoré trvajú dlhšie ako 20 minút alebo sa nezmiernia odpočinkom alebo liekmi
 • bolesť alebo tlak na hrudníku, ktoré sa vyskytujú v pokoji alebo pri minimálnej fyzickej aktivite
 • nové alebo odlišné vzorce bolesti alebo tlaku na hrudníku
 • dýchavičnosť
 • nevoľnosť a vracanie
 • Nadmerné potenie
 • Závraty alebo točenie hlavy

Príčiny nestabilnej angíny pektoris

Základnou príčinou nestabilnej angíny pectoris je nahromadenie plaku v koronárnych tepnách, ktorý môže spôsobiť vznik krvnej zrazeniny. Medzi ďalšie faktory, ktoré môžu prispieť k vzniku nestabilnej angíny pektoris, patria:

 • Vysoký krvný tlak
 • Vysoká hladina cholesterolu
 • Cukrovka
 • Fajčenie
 • rodinná anamnéza ochorenia srdca

Diagnóza nestabilnej angíny pektoris

Diagnostika nestabilnej angíny pektoris zahŕňa fyzikálne vyšetrenie, prehľad anamnézy a rôzne diagnostické testy. Niektoré z testov používaných na diagnostiku UA zahŕňajú:

 • Elektrokardiogram (EKG) na meranie elektrickej aktivity srdca a zistenie akýchkoľvek príznakov poškodenia srdca
 • krvné testy na kontrolu markerov poškodenia srdca
 • RTG hrudníka na kontrolu prípadných abnormalít v srdci alebo pľúcach
 • koronarografiu na vizualizáciu koronárnych tepien a zistenie, či sú zablokované alebo zúžené
 • záťažový test na zistenie reakcie srdca na fyzickú záťaž

Liečba nestabilnej angíny pektoris

Liečba nestabilnej angíny pectoris je zameraná na zníženie rizika srdcového infarktu a zlepšenie prietoku krvi do srdcového svalu. Niektoré z liečebných postupov zahŕňajú:

 • Lieky na zvládnutie príznakov a prevenciu vzniku krvných zrazenín, napríklad aspirín, klopidogrel, heparín alebo warfarín
 • perkutánna koronárna intervencia (PCI), ako je angioplastika alebo stentovanie, na otvorenie zablokovaných alebo úzkych koronárnych tepien a zlepšenie prietoku krvi do srdcového svalu
 • Chirurgický bypass koronárnych tepien (CABG) na premostenie zablokovaných alebo úzkych koronárnych tepien a zlepšenie prietoku krvi do srdcového svalu

V niektorých prípadoch sa môže odporučiť aj zmena životného štýlu, ako je zdravá strava pre srdce, pravidelná fyzická aktivita a ukončenie fajčenia, aby sa zabránilo opakovaniu nestabilnej angíny pektoris.

Názor od čitatela

Ahoj všetci, dúfam, že vám tento článok pomohol lepšie pochopiť nestabilnú angínu pectoris. Ako pravidelná čitateľka som sa chcela podeliť o vlastné skúsenosti s týmto ochorením. Pred niekoľkými rokmi mi bola diagnostikovaná UA a odvtedy ju zvládam.

Jednou z vecí, ktoré mi najviac pomohli, boli zmeny v životnom štýle, ktoré zlepšili zdravie môjho srdca. To zahŕňalo stravu zdravú pre srdce, bohatú na ovocie, zeleninu a chudé bielkoviny, a zníženie príjmu nasýtených a transmastných tukov. Takisto som sa snažila pravidelne cvičiť, čo mi veľmi pomohlo zlepšiť zdravie môjho srdca a ciev a zvládnuť príznaky angíny.

Dalšou vecou, ktorá mi pomohla, bolo sledovanie mojich príznakov angíny a spúšťačov, ako je stres a fyzická aktivita. Vedenie denníka alebo používanie mobilnej aplikácie vám môže pomôcť sledovať vaše príznaky a prediskutovať akékoľvek zmeny s lekárom.

Nakoniec by som chcela zdôrazniť, že je dôležité úzko spolupracovať so zdravotníckym tímom, aby ste našli najlepší plán liečby pre vaše individuálne potreby. V závislosti od závažnosti vášho stavu to môže zahŕňať lieky, zmeny životného štýlu alebo dokonca chirurgický zákrok.

Na záver, zvládanie nestabilnej angíny pectoris môže byť náročné, ale so správnou starostlivosťou a podporou je možné žiť zdravý a plnohodnotný život. Nebojte sa obrátiť na svoj zdravotnícky tím alebo podporné skupiny, aby vám pomohli a poradili. Veľa šťastia!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo spôsobuje nestabilnú angínu pectoris?

Odpoveď č. 1: Nestabilná angína pektoris (UA) vzniká vtedy, keď sa zníži prietok krvi do srdcového svalu, čo vedie k bolesti na hrudníku alebo nepríjemným pocitom. Presná príčina UA nie je vždy jasná, ale medzi najčastejšie spúšťače patrí námaha, stres alebo emocionálne rozrušenie. Medzi ďalšie faktory, ktoré môžu prispieť k vzniku UA, patrí ateroskleróza (nahromadenie plaku v tepnách), vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, fajčenie a cukrovka.

Otázka č. 2: Aké sú príznaky nestabilnej angíny pektoris?

Odpoveď č. 2: Hlavným príznakom UA je bolesť na hrudníku alebo nepríjemný pocit, ktorý je nový, iný alebo horší ako predchádzajúce epizódy angíny pektoris. Tento nepríjemný pocit môžete pociťovať ako tlak, plnosť, stláčanie alebo bolesť v hrudníku, krku, čeľusti, ramenách, chrbte alebo iných oblastiach. Medzi ďalšie príznaky môže patriť dýchavičnosť, potenie, závraty a únava.

Otázka č. 3: Ako sa lieči nestabilná angína pektoris?

Odpoveď č. 3: Liečba UA závisí od závažnosti stavu a individuálnych potrieb každého pacienta. Cieľom liečby je znížiť riziko srdcového infarktu, zlepšiť prietok krvi do srdca a zmierniť príznaky. Medzi bežné spôsoby liečby patria lieky, ako sú aspirín, nitráty, antikoagulanciá, protidoštičkové lieky, betablokátory a statíny, ako aj zmeny životného štýlu, napríklad zdravá strava, cvičenie, zvládanie stresu a ukončenie fajčenia. V niektorých prípadoch môžu byť na zlepšenie prietoku krvi do srdca potrebné intervenčné zákroky, napríklad koronárna angioplastika alebo operácia koronárneho bypassu. Váš zdravotnícky tím s vami bude spolupracovať na určení najlepšieho liečebného plánu pre vaše individuálne potreby.Zdroje použité v článku: