Hnev: Prekvapujúci príznak COVID-19

Hnev: Prekvapujúci príznak COVID-19

COVID-19 postihol milióny ľudí na celom svete a je všeobecne známy svojimi respiračnými príznakmi, ako sú kašeľ a ťažkosti s dýchaním. Možno vás však prekvapí, že príznakom tohto vírusu môže byť aj hnev.

Čo je to hnev?

Hnev je prirodzená emocionálna reakcia na vnímané hrozby alebo frustráciu. Môže sa prejavovať ako pocity podráždenia, podráždenia alebo hnevu. Hnev je normálna a zdravá emócia, ale keď sa stane intenzívnou a nekontrolovateľnou, môže spôsobiť značné utrpenie a poškodiť seba aj ostatných.

Ako súvisí hnev s COVID-19?

Presná príčina hnevu ako príznaku COVID-19 ešte nie je úplne objasnená, ale môže súvisieť s imunitnou odpoveďou organizmu na vírus. Je známe, že COVID-19 spôsobuje v tele zápal, ktorý môže ovplyvniť mozog a zmeniť emocionálny stav človeka. Okrem toho stres a neistota spôsobené pandémiou môžu tiež prispieť k pocitom hnevu a frustrácie.

Kto je postihnutý?

Každý, kto sa nakazí COVID-19, môže pociťovať hnev ako príznak, ale zdá sa, že je častejší u mladších osôb. Štúdia vykonaná Národným inštitútom duševného zdravia zistila, že približne 20 % pacientov vo veku 18 – 44 rokov uviedlo, že pociťujú hnev ako príznak COVID-19. Toto percento klesalo so zvyšujúcim sa vekom pacientov.

Ako zvládnuť hnev ako príznak COVID-19

Ak vy alebo niekto, koho poznáte, prežíva hnev ako príznak COVID-19, existuje niekoľko stratégií, ktoré vám môžu pomôcť ho zvládnuť:

  • Identifikujte spúšťače: Identifikácia vecí, ktoré spúšťajú váš hnev, vám môže pomôcť vyhnúť sa im alebo nájsť spôsoby, ako ich efektívnejšie zvládnuť.

  • Cvičte relaxačné techniky: Techniky ako hlboké dýchanie, meditácia a joga môžu pomôcť upokojiť telo a znížiť pocity hnevu.

  • Pravidelne cvičte: Pravidelná fyzická aktivita môže pomôcť uvoľniť nahromadenú energiu a znížiť pocity frustrácie a hnevu.

  • Vyhľadajte podporu: Rozhovor s niekým, komu dôverujete, napríklad s priateľom, členom rodiny alebo odborníkom na duševné zdravie, vám môže pomôcť spracovať vaše pocity a nájsť zdravé stratégie zvládania.

  • Lieky: V niektorých prípadoch môžu byť na zvládnutie hnevu ako príznaku COVID-19 potrebné lieky. Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vám môže poradiť najlepší spôsob liečby.

COVID-19 je komplexný vírus, ktorý môže spôsobovať širokú škálu príznakov vrátane hnevu. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťujete hnev ako príznak COVID-19, je dôležité vyhľadať podporu a zaviesť stratégie na jeho zvládnutie. Starostlivosťou o fyzické aj duševné zdravie môžeme zvládnuť výzvy pandémie a vyjsť z nej na druhej strane silnejší.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Ako človek, ktorý osobne zažil hnev ako príznak COVID-19, som sa chcela podeliť o niekoľko ďalších tipov, ktoré sa mi osvedčili.

V prvom rade mi pomohlo mať určené východisko pre svoju frustráciu. Či už je to beh, údery do boxovacieho vreca alebo písanie do denníka, mať konkrétnu činnosť, ktorá mi umožňuje uvoľniť hnev zdravým spôsobom, prinieslo veľký rozdiel.

Po druhé, zistila som, že kľúčom k úspechu je dostatok odpočinku a hydratácie. Keď je naše telo unavené a dehydrované, môže byť pre pocity hnevu ľahšie eskalovať. Preto sa snažím zabezpečiť, aby som každý deň dostatočne spala a pila dostatok vody.

Napokon, spojenie s inými ľuďmi bolo pre mňa záchranou. Či už ide o vstup do podpornej skupiny, rozhovor s terapeutom, alebo len oslovenie priateľa, mať niekoho, o koho sa môžete oprieť a zdieľať svoje skúsenosti, môže byť neuveriteľne užitočné.

Dúfam, že tieto tipy budú užitočné pre ostatných, ktorí môžu bojovať s hnevom ako príznakom COVID-19. Nezabudnite, že je v poriadku, ak nie ste v poriadku, a hľadanie podpory je prejavom sily. Starajte sa o seba a zostaňte silní!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Je hnev bežným príznakom COVID-19?

Odpoveď č. 1: Áno, hnev môže byť príznakom COVID-19, hoci nie je tak všeobecne známy ako iné príznaky, napríklad kašeľ a ťažkosti s dýchaním. Štúdia vykonaná Národným inštitútom duševného zdravia zistila, že približne 20 % pacientov vo veku 18-44 rokov uviedlo, že pociťujú hnev ako príznak COVID-19. Je však dôležité poznamenať, že skúsenosť každého s vírusom COVID-19 je jedinečná a nie každý, kto sa vírusom nakazí, pociťuje hnev.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje hnev ako príznak COVID-19?

Odpoveď č. 2: Presná príčina hnevu ako príznaku COVID-19 ešte nie je úplne objasnená, ale môže súvisieť s imunitnou odpoveďou organizmu na vírus. Je známe, že COVID-19 spôsobuje v tele zápal, ktorý môže ovplyvniť mozog a zmeniť emocionálny stav človeka. Okrem toho stres a neistota spôsobené pandémiou môžu tiež prispieť k pocitom hnevu a frustrácie.

Otázka č. 3: Ako môžem zvládnuť hnev ako príznak COVID-19?

Odpoveď č. 3: Existuje niekoľko stratégií, ktoré môžu pomôcť zvládnuť hnev ako príznak COVID-19:

Identifikácia spúšťačov a vyhýbanie sa im alebo hľadanie spôsobov, ako ich efektívnejšie zvládať
Praktizovanie relaxačných techník, ako je hlboké dýchanie, meditácia a joga
Pravidelné cvičenie na uvoľnenie nahromadenej energie a zníženie pocitov frustrácie a hnevu
Vyhľadanie podpory u priateľov, členov rodiny alebo odborníkov na duševné zdravie.
V niektorých prípadoch môžu byť na zvládnutie hnevu ako príznaku COVID-19 potrebné lieky. Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vám poradí najlepší spôsob liečby.

Je dôležité si uvedomiť, že skúsenosti každého človeka s COVID-19 a jeho príznakmi sú jedinečné a to, čo funguje u jedného človeka, nemusí fungovať u iného. Vyhľadaním podpory a zavedením stratégií na zvládanie hnevu je však možné zlepšiť svoju emocionálnu pohodu počas pandémie.Zdroje použité v článku: