Navigácia pri ADHD u dospelých: Kontrolný zoznam symptómov na základe vlastnej škály

Navigácia pri ADHD u dospelých: Kontrolný zoznam symptómov na stupnici vlastného hlásenia

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je neurovývojová porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete. Hoci si väčšina ľudí spája ADHD s deťmi, táto porucha môže pretrvávať aj v dospelosti a spôsobovať značné ťažkosti v každodennom živote.

ADHD sa často vyznačuje príznakmi, ako sú nepozornosť, hyperaktivita a impulzívnosť. U dospelých sa však tieto príznaky môžu prejavovať odlišne a môžu byť prehliadané alebo nesprávne diagnostikované. S cieľom pomôcť jednotlivcom identifikovať a lepšie pochopiť ich symptómy vedci vyvinuli samohodnotiace škály vrátane Kontrolného zoznamu symptómov ADHD.

Porozumenie kontrolnému zoznamu symptómov ADHD

Kontrolný zoznam symptómov ADHD je nástroj, ktorý sa používa na pomoc pri diagnostike ADHD u dospelých. Samoposudzovacia škála pozostáva z 18 položiek, ktoré hodnotia nepozornosť, hyperaktivitu a impulzívnosť. Každá položka sa hodnotí na stupnici od 0 do 3, pričom 0 znamená “nikdy alebo zriedkavo” a 3 znamená “veľmi často alebo vždy”.

Kontrolný zoznam je určený na vyplnenie jednotlivcom, ktorý hodnotí frekvenciu svojich symptómov za posledných 6 mesiacov. Skóre 18 alebo vyššie sa považuje za indikátor prítomnosti ADHD u dospelých. Toto skóre by sa však nemalo používať ako diagnostický nástroj a má slúžiť len ako pomôcka.

Bežné príznaky ADHD u dospelých

Tu je 18 položiek kontrolného zoznamu príznakov ADHD, zoskupených podľa kategórií príznakov:

Nepozornosť

 • Nedáva pozor na detaily alebo robí neopatrné chyby
 • Má problémy udržať pozornosť pri plnení úloh alebo pri hraní
 • Zdá sa, že nepočúva, keď sa s ním hovorí priamo
 • Nedodržiava pokyny a nedokončuje školské úlohy, domáce práce alebo povinnosti na pracovisku
 • má problémy s organizáciou úloh a činností
 • vyhýba sa úlohám, ktoré si vyžadujú trvalé duševné úsilie, alebo ich nemá rád
 • Stráca veci potrebné na plnenie úloh a vykonávanie činností
 • Ľahko sa nechá rozptýliť cudzími podnetmi
 • Zabúda pri každodenných činnostiach

Hyperaktivita

 • Hýbe rukami alebo nohami alebo sa krúti na sedadle
 • Opúšťa sedadlo v situáciách, keď sa očakáva, že zostane sedieť
 • Behá alebo nadmerne lezie v situáciách, keď je to nevhodné
 • Má problém hrať sa alebo sa pokojne zapájať do voľnočasových aktivít
 • Je “v pohybe” alebo sa správa, akoby bol “poháňaný motorom”.
 • nadmerne rozpráva

Impulzívnosť

 • Odpovede vymazáva skôr, ako dokončí otázky
 • Má problém počkať, kým príde na rad
 • Prerušuje alebo vyrušuje ostatných

Príčiny ADHD u dospelých

Presná príčina ADHD nie je známa, ale vedci sa domnievajú, že môže súvisieť s genetickými, neurobiologickými a environmentálnymi faktormi. Predpokladá sa, že ADHD je dôsledkom kombinácie faktorov, ktoré ovplyvňujú vývoj a funkciu mozgu vrátane štruktúry mozgu a funkcie neurotransmiterov.

Možnosti liečby ADHD u dospelých

Ak máte podozrenie, že môžete mať ADHD u dospelých, je dôležité vyhľadať odborné vyšetrenie. Odborník na duševné zdravie, napríklad psychológ alebo psychiater, môže diagnostikovať ADHD a vypracovať plán liečby, ktorý je pre vás vhodný.

Možnosti liečby ADHD u dospelých zahŕňajú lieky, terapiu a zmenu životného štýlu. Medzi lieky, ktoré sa bežne používajú na liečbu ADHD, patria stimulanciá, ako je metylfenidát (Ritalin) a amfetamíny (Adderall), ako aj nestimulačné lieky, ako je atomoxetín (Strattera).

Pri liečbe príznakov ADHD môže byť účinná aj behaviorálna terapia, napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT). Tento typ terapie sa zameriava na identifikáciu a zmenu negatívnych vzorcov myslenia a správania.

Zlepšiť príznaky ADHD môžu pomôcť aj zmeny životného štýlu, ako je pravidelné cvičenie, vyvážená strava a dobré spánkové návyky. Okrem toho môžu jedincom s ADHD prospieť organizačné stratégie a stratégie riadenia času, ako aj techniky znižovania stresu.

Je dôležité mať na pamäti, že žiadna jednotná liečba nefunguje pre každého s ADHD a môže trvať určitý čas, kým sa nájde najlepší prístup pre každého jednotlivca. Dôležité je tiež byť trpezlivý, pretože môže trvať niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov, kým lieky dosiahnu svoj plný účinok.

Ak bojujete s príznakmi ADHD u dospelých, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie. So správnou podporou a liečbou je možné zvládnuť príznaky a žiť produktívny a plnohodnotný život.

Názor od čitatela

Chcel som len pridať svoje dva centy k tomuto skvelému článku! Už roky bojujem s ADHD u dospelých a našiel som niekoľko stratégií, ktoré mi skutočne pomohli zvládnuť moje príznaky. V prvom rade sa snažím byť organizovaný a mať prehľad o svojich úlohách. Používam plánovač, aby som mal prehľad o stretnutiach a termínoch, a tiež si nastavujem pripomienky počas celého dňa, aby som zostal sústredený.

Druhé, zistil som, že mi veľmi pomáha pravidelné cvičenie. Každý deň sa snažím venovať aspoň 30 minút fyzickej aktivite, či už behám, cvičím jogu, alebo sa len rýchlo prechádzam. Cvičenie mi pomáha vyčistiť si myseľ a dodáva mi príval energie, ktorý vydrží počas celého dňa.

Napokon som zistil, že mi pri znižovaní stresu a úzkosti veľmi pomáhajú meditácie a cvičenia zamerané na všímavosť. Každé ráno sa snažím venovať niekoľko minút tichému sedeniu a sústredeniu sa na dýchanie a počas dňa, keď sa cítim obzvlášť vyťažený, používam aj riadené meditácie.

Dúfam, že tieto tipy pomôžu niektorým z vás, ktorí čítate tento článok. Dôležité je uvedomiť si, že každý človek je iný a to, čo funguje u jedného, nemusí fungovať u iného. Verím však, že s vytrvalosťou a ochotou skúšať nové veci môže každý nájsť správne stratégie, ktoré mu pomôžu zvládať ADHD u dospelých.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aký je rozdiel medzi ADHD u dospelých a ADHD v detstve?

Odpoveď č. 1: Príznaky ADHD u dospelých sú podobné príznakom ADHD v detstve, ale u dospelých sa často prejavujú inak. Napríklad deti s ADHD sú často hyperaktívne a impulzívne, zatiaľ čo dospelí s ADHD môžu mať väčšie problémy s pozornosťou a organizáciou. Okrem toho môžu príznaky ADHD u dospelých častejšie spôsobovať problémy v práci, vzťahoch a každodennom živote.

Otázka č. 2: Dá sa ADHD u dospelých liečiť?

Odpoveď č. 2: Áno, ADHD u dospelých sa dá účinne liečiť. Možnosti liečby ADHD u dospelých zahŕňajú lieky, terapiu a zmenu životného štýlu. Medzi lieky bežne používané na liečbu ADHD patria stimulanciá, ako je metylfenidát (Ritalin) a amfetamíny (Adderall), ako aj nestimulačné lieky, ako je atomoxetín (Strattera). Pri liečbe príznakov ADHD môže byť účinná aj behaviorálna terapia, ako napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), ktorá sa zameriava na identifikáciu a zmenu negatívnych vzorcov myslenia a správania. Napokon, k zlepšeniu príznakov ADHD môže prispieť aj zmena životného štýlu, ako je pravidelné cvičenie, vyvážená strava a dobré spánkové návyky.

Otázka č. 3: Ako dlho trvá, kým lieky na ADHD u dospelých zaberú?

Odpoveď č. 3: Čas potrebný na to, aby lieky začali účinkovať, sa môže líšiť v závislosti od jednotlivca a typu užívaného lieku. U niektorých jedincov sa môžu príznaky začať zlepšovať v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov, zatiaľ čo u iných sa plný účinok liekov môže prejaviť až po niekoľkých týždňoch alebo dokonca mesiacoch. Je dôležité byť trpezlivý a dať lieku dostatok času, aby začal účinkovať, ako aj komunikovať s lekárom o akýchkoľvek obavách alebo otázkach, ktoré môžete mať. Okrem toho môže chvíľu trvať, kým sa nájde správny liek a dávkovanie, preto sa uistite, že úzko spolupracujete so svojím lekárom, aby ste našli najlepší prístup pre vás.Zdroje použité v článku: