Prechladnutie vs. Covid: Ako rozpoznať rozdiely v príznakoch

Prechladnutie vs. Covid: Ako rozpoznať rozdiely v príznakoch

Príznaky prechladnutia a COVID-19 sú podobné, čo sťažuje určenie príčiny ochorenia bez testovania. Medzi nimi však existuje niekoľko kľúčových rozdielov. Pochopenie týchto rozdielov vám pomôže určiť, či máte vy alebo váš blízky prechladnutie alebo COVID-19, a v prípade potreby vyhľadať správne lekárske ošetrenie.

Bežné príznaky prechladnutia a COVID-19

Prechladnutie aj COVID-19 spôsobujú respiračné príznaky, ako napr:

 • Kašeľ
 • Bolesť hrdla
 • Výtok z nosa alebo upchatý nos
 • Únava

Výrazné príznaky COVID-19

Okrem bežných príznakov prechladnutia môže COVID-19 spôsobiť:

 • Horúčku (telesná teplota vyššia ako 100,4 °F alebo 38 °C)
 • Dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním
 • Stratu chuti alebo čuchu
 • Bolesti svalov alebo tela
 • Zimnicu
 • Bolesť hlavy
 • Nevoľnosť alebo vracanie
 • Hnačka

Kedy vyhľadať lekársku pomoc

Ak sa u vás vyskytnú príznaky COVID-19, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Ak máte ťažkosti s dýchaním, pretrvávajúcu bolesť alebo tlak v hrudníku, novú zmätenosť, neschopnosť prebudiť sa alebo zostať pri vedomí alebo zmodranie pier alebo tváre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Je dôležité si uvedomiť, že u niektorých ľudí s COVID-19 sa nemusia prejaviť žiadne príznaky, ale napriek tomu môžu vírus šíriť na iných.

Ako zabrániť šíreniu prechladnutia a COVID-19

Aby ste zabránili šíreniu prechladnutia a vírusu COVID-19, je dôležité:

 • Často si umývajte ruky vodou a mydlom aspoň 20 sekúnd.
 • Nosiť masku na verejnosti a v blízkosti iných osôb, ktoré nie sú plne zaočkované.
 • Pri kašli alebo kýchaní si zakrývajte nos a ústa.
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s chorými ľuďmi.
 • Ak sa necítite dobre, zostaňte doma.
 • Čistite a dezinfikujte predmety a povrchy, ktorých sa často dotýkate.

Ak ste prechladli alebo máte COVID-19, je dôležité urobiť potrebné kroky, aby ste zabránili šíreniu ochorenia na ostatných. Patrí medzi ne zostať doma, nosiť masku a zakrývať si nos a ústa, keď kašlete alebo kýchate.

Na záver chcem povedať, že pochopenie rozdielov medzi príznakmi prechladnutia a COVID-19 vám pomôže určiť, či vy alebo váš blízky trpíte prechladnutím alebo COVID-19. Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa vašich príznakov, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Prijatie opatrení na prevenciu šírenia prechladnutia a COVID-19 môže pomôcť ochrániť vás aj ostatných pred ochorením.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Túto tému som pozorne sledoval a chcel som sa podeliť o niekoľko vlastných tipov a trikov, ako rozpoznať rozdiel medzi prechladnutím a COVID-19.

V prvom rade je dôležité pochopiť, že aj keď príznaky môžu byť podobné, závažnosť a následky COVID-19 sú oveľa väčšie ako pri prechladnutí. Preto je dôležité prijať všetky preventívne opatrenia a dať sa vyšetriť, ak máte podozrenie, že môžete mať COVID-19.

Jeden z tipov, ktorý som považoval za užitočný, je venovať pozornosť horúčke. COVID-19 s väčšou pravdepodobnosťou spôsobuje horúčku, ktorá je zvyčajne vyššia ako 100. 4°F (38 °C). Horúčka je dobrým ukazovateľom toho, že sa môže diať niečo vážnejšie a že by ste mali vyhľadať lekársku pomoc.

Ďalším tipom, o ktorý by som sa s vami rád podelil, je všímať si akékoľvek zmeny čuchu alebo chuti. Toto je bežný príznak COVID-19, ale zvyčajne sa nespája s prechladnutím. Ak náhle stratíte čuch alebo chuť, je to znamenie, že by ste sa mali dať vyšetriť na COVID-19.

Takisto je dôležité mať na pamäti, že COVID-19 môže spôsobiť závažnejšie príznaky, ako sú ťažkosti s dýchaním, pretrvávajúca bolesť alebo tlak v hrudníku, nová zmätenosť, neschopnosť zobudiť sa alebo zostať hore, alebo zmodranie pier alebo tváre. Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Nakoniec som chcel zdôrazniť dôležitosť dodržiavania preventívnych opatrení na zabránenie šírenia prechladnutia aj COVID-19. Pravidelné umývanie rúk, nosenie masky na verejnosti a vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s chorými ľuďmi sú základné kroky, ktoré môžete podniknúť na ochranu seba aj ostatných.

Dúfam, že tieto tipy a triky budú užitočné pre tých, ktorí sa snažia zorientovať v rozdieloch medzi prechladnutím a COVID-19. Zostaňte v bezpečí a zdraví!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú najčastejšie príznaky COVID-19?

Odpoveď č. 1: Medzi najčastejšie príznaky COVID-19 patrí horúčka, suchý kašeľ, únava, bolesti tela, dýchavičnosť, bolesť hrdla, bolesť hlavy, strata chuti alebo čuchu a upchatie alebo výtok z nosa. Tieto príznaky môžu byť od miernych až po závažné a môžu sa objaviť 2-14 dní po vystavení vírusu. Je dôležité si uvedomiť, že u niektorých ľudí s vírusom COVID-19 sa nemusia prejaviť vôbec žiadne príznaky, preto je dôležité prijať preventívne opatrenia, aj keď sa cítite zdraví.

Otázka č. 2: Ako môžem rozlíšiť prechladnutie od vírusu COVID-19?

Odpoveď č. 2: Hoci niektoré príznaky prechladnutia a COVID-19 môžu byť podobné, existuje niekoľko kľúčových rozdielov, na ktoré si treba dávať pozor. COVID-19 s väčšou pravdepodobnosťou spôsobuje horúčku, ktorá je zvyčajne vyššia ako 38 °C (100,4 °F). Náhla strata čuchu alebo chuti je tiež bežným príznakom COVID-19, ale zvyčajne sa nespája s prechladnutím. Okrem toho môže COVID-19 spôsobiť závažnejšie príznaky, ako sú ťažkosti s dýchaním, pretrvávajúca bolesť alebo tlak v hrudníku, nová zmätenosť, neschopnosť zobudiť sa alebo zostať hore, alebo zmodranie pier alebo tváre. Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Otázka č. 3: Čo mám robiť, ak si myslím, že mám COVID-19?

Odpoveď č. 3: Ak si myslíte, že máte COVID-19, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc. Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vám bude vedieť poradiť najlepší postup, ktorý môže zahŕňať aj testovanie na prítomnosť vírusu. Je dôležité prijať preventívne opatrenia na zabránenie šírenia vírusu COVID-19, ako napríklad nosenie masky na verejnosti, pravidelné umývanie rúk a vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s chorými ľuďmi. Ak máte príznaky, je tiež dôležité, aby ste sa sami izolovali a vyhýbali sa kontaktu s inými ľuďmi, aby ste zabránili ďalšiemu šíreniu vírusu.Zdroje použité v článku: