Nedovoľte, aby sa vám priplížila: Mierne príznaky COVID-19, na ktoré si treba dať pozor

Nedovoľte, aby sa to k vám prikradlo: Mierne príznaky COVID-19, na ktoré si treba dať pozor

Pandémia COVID-19 postihla milióny ľudí na celom svete a stala sa hlavným problémom pre verejné zdravie. Vírus sa ľahko šíri z človeka na človeka a mnohí ľudia môžu mať mierne alebo žiadne príznaky a napriek tomu môžu byť nositeľmi vírusu. Preto je dôležité poznať mierne príznaky COVID-19 a podniknúť kroky, ak sa u vás niektorý z nich vyskytne.

Bežné mierne príznaky COVID-19

 • Horúčka: Teplota 100,4 °F (38 °C) alebo vyššia je bežným príznakom COVID-19. Niektorí ľudia však môžu mať nízku horúčku alebo nemusia mať žiadnu horúčku.
 • Kašeľ: Ďalším častým príznakom COVID-19 je pretrvávajúci kašeľ. Kašeľ môže byť suchý alebo môže produkovať hlieny.
 • Únava: Únava a slabosť sú častými príznakmi COVID-19 a môžu byť od miernych až po závažné.
 • Dýchavičnosť: Tento príznak môže byť mierny alebo závažný a môže ho sprevádzať bolesť na hrudníku alebo nepríjemný pocit.
 • Bolesti tela: Bolesť tela a bolesť svalov sú častými príznakmi COVID-19.
 • Strata chuti alebo čuchu: Niektorí ľudia s COVID-19 môžu pociťovať stratu chuti alebo čuchu, prípadne oboch.

Kedy vyhľadať lekársku pomoc

Ak sa u vás vyskytne niektorý z vyššie uvedených príznakov, je dôležité čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc. Okrem toho, ak máte niektorý z nasledujúcich príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:

 • ťažkosti s dýchaním
 • Bolesť na hrudníku
 • Zmodranie pier alebo tváre

Prevencia je kľúčová

Najlepším spôsobom, ako zabrániť šíreniu COVID-19, je dodržiavať preventívne opatrenia, ako napr:

 • pravidelné umývanie rúk vodou a mydlom po dobu aspoň 20 sekúnd
 • Nosenie masky na verejných miestach
 • Dodržiavanie spoločenského odstupu tým, že sa budete od ostatných ľudí držať vo vzdialenosti aspoň 6 stôp (2 metre)
 • Vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s chorými ľuďmi
 • zostať doma, ak sa cítite chorí

Na záver možno povedať, že mierne príznaky COVID-19 sa dajú ľahko prehliadnuť a môžu viesť k oneskorenej diagnóze a šíreniu vírusu. Je dôležité zostať ostražitý a vyhľadať lekársku pomoc, ak sa u vás vyskytne niektorý z uvedených príznakov. Prijatím preventívnych opatrení a dodržiavaním pokynov zdravotníckych orgánov môžeme všetci zohrať úlohu pri kontrole šírenia vírusu COVID-19.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Osobne som zažil mierne príznaky COVID-19 a môžem potvrdiť, ako ľahko sa dajú prehliadnuť. Tiež som zistil, že hydratácia a dostatok odpočinku môžu pomôcť zmierniť niektoré príznaky. Okrem toho som zistil, že zaradenie potravín na posilnenie imunity do môjho jedálnička, ako sú citrusové plody, zázvor, cesnak a kurkuma, mi tiež pomohlo zostať zdravý a rýchlejšie sa zotaviť v prípade akéhokoľvek ochorenia. Dôležité je tiež poznamenať, že je nevyhnutné dodržiavať všetky preventívne opatrenia uvedené v článku, najmä nosenie masky na verejných miestach a dodržiavanie sociálneho odstupu. Je lepšie byť v bezpečí, ako ľutovať a dodržiavanie týchto preventívnych opatrení môže pomôcť zabrániť šíreniu vírusu na ostatných, najmä na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Pokračujte v dobrej práci!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú bežné mierne príznaky COVID-19?

Odpoveď č. 1: Medzi bežné mierne príznaky COVID-19 patrí horúčka, kašeľ, únava, dýchavičnosť, bolesti tela a strata chuti alebo čuchu. Je dôležité poznamenať, že niektorí ľudia nemusia pociťovať žiadne príznaky, a napriek tomu sú nositeľmi vírusu.

Otázka č. 2: Kedy mám vyhľadať lekársku pomoc pri miernych príznakoch COVID-19?

Odpoveď č. 2: Ak sa u vás vyskytne niektorý z bežných miernych príznakov COVID-19, odporúča sa vyhľadať lekársku pomoc. Okrem toho, ak sa u vás vyskytnú ťažkosti s dýchaním, bolesť na hrudníku alebo zmodranie pier či tváre, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc. To môže pomôcť zabezpečiť rýchlu diagnostiku a liečbu a zabrániť šíreniu vírusu na iné osoby.

Otázka č. 3: Aké preventívne opatrenia môžem prijať, aby som sa nenakazil vírusom COVID-19?

Odpoveď č. 3: Aby ste sa vyhli nakazeniu vírusom COVID-19, je dôležité dodržiavať preventívne opatrenia uvedené v článku, ako napríklad pravidelné umývanie rúk vodou a mydlom po dobu aspoň 20 sekúnd, nosenie masky na verejných miestach, dodržiavanie sociálneho odstupu tým, že sa budete zdržiavať vo vzdialenosti aspoň 6 stôp (2 metre) od ostatných, vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s chorými ľuďmi a zostávanie doma, ak sa cítite zle. Prijatím týchto preventívnych opatrení môžete pomôcť zabrániť šíreniu vírusu a ochrániť seba aj ostatných.Zdroje použité v článku: