Strata času: pochopenie symptómu straty času

Stratený v čase: Pochopenie symptómu straty času

Máte niekedy pocit, že čas letí akoby mihnutím oka? Alebo ste niekedy zažili pocit, že ste stratili pojem o čase? Tento jav sa označuje ako strata času alebo časová dezorientácia a je to bežný príznak, ktorý zažíva mnoho ľudí. V tomto článku sa bližšie pozrieme na stratu času a na to, čo ju spôsobuje.

Príznaky straty času

 • Pocit, že čas plynie rýchlejšie alebo pomalšie, ako v skutočnosti
 • Strata orientácie v čase, a to aj na krátke obdobie
 • Ťažkosti s odhadom času, ktorý uplynul
 • Pocit odtrhnutia od času, akoby ste sa vznášali v bezčasovej prázdnote
 • pocit, že čas stojí na mieste alebo sa pohybuje spomalene

Príčiny straty času

 • Stres a úzkosť
 • Depresia
 • Traumatické poškodenie mozgu
 • Zneužívanie návykových látok a závislosť
 • Nedostatok spánku
 • Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
 • Demencia a iné kognitívne poruchy

Možnosti liečby

Liečba straty času závisí od príčiny. Tu sú niektoré bežné spôsoby liečby:

 • Pri strese a úzkosti: Relaxačné techniky, ako je hlboké dýchanie, meditácia všímavosti a cvičenie, môžu pomôcť zmierniť stres a zlepšiť váš zmysel pre čas. Môžu sa predpísať aj antidepresíva, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI).

 • Pri depresii: Antidepresíva a psychoterapia môžu pomôcť zmierniť príznaky depresie a zlepšiť váš zmysel pre čas.

 • Pri traumatickom poškodení mozgu: Fyzikálna terapia, logopédia a rehabilitácia môžu pomôcť zlepšiť kognitívne funkcie a zmierniť príznaky straty času.

 • Pri zneužívaní návykových látok a závislosti: Programy liečby závislostí, ako je detoxikácia, behaviorálna terapia a podporné skupiny, môžu pomôcť riešiť základné príčiny zneužívania návykových látok a zlepšiť váš zmysel pre čas.

 • Pri nedostatku spánku: Zlepšenie spánkovej hygieny, ako napríklad dodržiavanie dôsledného spánkového režimu, zníženie vystavenia obrazovkám pred spaním a vytvorenie relaxačného prostredia na spanie, môže pomôcť zlepšiť váš zmysel pre čas.

 • Pri ADHD: Stimulujúce lieky, ako napríklad metylfenidát (Ritalin) a amfetamíny (Adderall), môžu pomôcť zlepšiť sústredenie a zmierniť príznaky straty času.

 • Pri demencii a iných kognitívnych poruchách: Lieky a terapie, ako napríklad kognitívno-behaviorálna terapia, môžu pomôcť zlepšiť kognitívne funkcie a zmierniť príznaky straty času.

Strata času je bežným príznakom, ktorý pociťuje mnoho ľudí a môže byť spôsobená rôznymi faktormi vrátane stresu a úzkosti, depresie, traumatického poranenia mozgu, zneužívania návykových látok, nedostatku spánku, ADHD a kognitívnych porúch. Možnosti liečby sa líšia v závislosti od príčiny, ale môžu zahŕňať relaxačné techniky, lieky, terapiu a rehabilitáciu. Ak sa u vás prejavujú príznaky straty času, je dôležité poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom, aby bola stanovená presná diagnóza a vhodná liečba.

Názor od čitatela

Ahoj, chcel som len pridať vlastné myšlienky na tému straty času. Osobne som s týmto príznakom bojoval roky a našiel som niekoľko trikov, ktoré mi naozaj pomohli.

Po prvé, zistil som, že kľúčom k úspechu je dodržiavanie konzistentného spánkového režimu a zabezpečenie dostatočného spánku každú noc. Snažím sa chodiť spať a vstávať každý deň v rovnakom čase a snažím sa spať aspoň 7-8 hodín každú noc. Pomáha mi to cítiť sa počas dňa bdelšie a sústredenejšie, čo mi zasa pomáha lepšie sledovať čas.

Po druhé, začal som praktizovať meditáciu všímavosti. Každý deň si vyhradím 10-15 minút na to, aby som si v pokoji sadol a sústredil sa na svoje dýchanie. To mi veľmi pomohlo pri znižovaní stresu a úzkosti, ktoré môžu spôsobiť stratu času.

Po tretie, snažil som sa byť viac prítomný v danom okamihu. Snažím sa venovať pozornosť tomu, čo robím a ako sa cítim v každom okamihu, namiesto toho, aby som neustále myslel na minulosť alebo budúcnosť. To mi pomohlo zostať viac prepojený s časom a prinieslo mi to pocit, že plynie pomalšie a stabilnejšie.

Nakoniec som zistil, že mi pri znižovaní stresu a zlepšovaní vnímania času veľmi pomáha cvičenie. Každý deň sa snažím venovať aspoň 30 minút fyzickej aktivite, či už ide o prechádzku, jogu alebo zdvíhanie činiek.

Dúfam, že tieto tipy pomôžu aj ostatným, ktorí bojujú so stratou času. Je to ťažký symptóm, ale s určitým úsilím a odhodlaním je určite možné zlepšiť svoj zmysel pre čas. Veľa šťastia!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo spôsobuje stratu času?

Odpoveď č. 1: Stratu času môže spôsobovať viacero faktorov vrátane stresu, úzkosti, depresie, nedostatku spánku, neurologických porúch a zneužívania návykových látok. Môže ísť aj o vedľajší účinok niektorých liekov. Presná príčina straty času sa môže u jednotlivých osôb líšiť a môže byť ťažké ju určiť. Ak pociťujete stratu času, je dôležité navštíviť lekára, ktorý vám stanoví správne hodnotenie a diagnózu.

Otázka č. 2: Ako sa dá liečiť strata času?

Odpoveď č. 2: Liečba straty času bude závisieť od príčiny. Ak stratu času spôsobuje stres a úzkosť, môžu byť užitočné terapie, ako je kognitívno-behaviorálna terapia a meditácia všímavosti. Ak je strata času vedľajším účinkom liekov, môže byť potrebné prejsť na iný liek. V niektorých prípadoch sa môžu predpísať aj lieky, ako sú antidepresíva. Je dôležité úzko spolupracovať s lekárom, aby sa určil najlepší spôsob liečby pre vašu konkrétnu situáciu.

Otázka č. 3: Čo môže niekto urobiť, aby zlepšil svoj zmysel pre čas?

Odpoveď č. 3: Existuje niekoľko krokov, ktoré môže niekto podniknúť na zlepšenie svojho zmyslu pre čas:

Dodržiavajte dôsledný spánkový režim a spite dostatočne každú noc.
Cvičiť meditáciu všímavosti alebo iné techniky znižujúce stres
Buďte prítomní v danom okamihu a sústreďte sa na to, čo práve robíte
Venujte sa fyzickej aktivite aspoň 30 minút každý deň
Znížte alebo vylúčte alkohol a kofeín

V prípade straty času je tiež dôležité navštíviť lekára, ktorý vám pomôže určiť príčinu a navrhne vhodné možnosti liečby.Zdroje použité v článku: