Príznaky Alzheimerovej choroby: Ako ich rozpoznať a získať podporu

Príznaky Alzheimerovej choroby: Ako ich rozpoznať a získať podporu

Alzheimerova choroba je progresívna porucha mozgu, ktorá ovplyvňuje pamäť, myslenie a správanie. Odhaduje sa, že s Alzheimerovou chorobou žije 5,7 milióna Američanov a očakáva sa, že do roku 2050 sa tento počet zvýši na 14 miliónov. Pochopenie príznakov Alzheimerovej choroby je dôležité pre včasnú diagnostiku a liečbu.

Príznaky Alzheimerovej choroby

Príznaky Alzheimerovej choroby môžu byť spočiatku nenápadné, ale s postupujúcou chorobou sa zhoršujú. Nižšie sú uvedené najčastejšie príznaky Alzheimerovej choroby:

 • Strata pamäti, ktorá ovplyvňuje každodenný život
 • Problémy pri plánovaní alebo riešení problémov
 • Ťažkosti pri vykonávaní známych úloh
 • Zmätok v čase alebo mieste
 • Problémy s chápaním vizuálnych obrazov a priestorových vzťahov
 • Nové problémy so slovami pri hovorení alebo písaní
 • Zlé umiestnenie vecí a strata schopnosti sledovať kroky
 • Znížený alebo zlý úsudok
 • stiahnutie sa z práce alebo spoločenských aktivít
 • Zmeny nálady a osobnosti

Je dôležité si uvedomiť, že strata pamäti je normálnou súčasťou starnutia a nie každý, u koho sa vyskytne strata pamäti, má Alzheimerovu chorobu. Ak však vy alebo váš blízky pociťujete príznaky Alzheimerovej choroby, je dôležité, aby ste navštívili lekára, ktorý vás riadne vyšetrí.

Príčiny Alzheimerovej choroby

Presná príčina Alzheimerovej choroby stále nie je známa. Predpokladá sa však, že k vzniku ochorenia prispieva niekoľko faktorov, vrátane:

 • Vek: Riziko vzniku Alzheimerovej choroby sa zvyšuje s pribúdajúcim vekom.
 • Genetika: Ľudia s rodinnou anamnézou Alzheimerovej choroby sú vystavení vyššiemu riziku vzniku ochorenia.
 • Životný štýl a životné prostredie: Riziko Alzheimerovej choroby môžu zvyšovať faktory, ako je nesprávna výživa, nedostatok pohybu a vystavenie toxínom.

Získanie podpory

Ak vám alebo vášmu blízkemu diagnostikujú Alzheimerovu chorobu, môže to byť zdrvujúce a mätúce. Je však dôležité si uvedomiť, že nie ste sami. K dispozícii je mnoho zdrojov a podporných skupín, ktoré vám a vášmu blízkemu pomôžu prejsť touto cestou.

 • Alzheimerova asociácia: Alzheimerova asociácia je nezisková organizácia zameraná na podporu ľudí s Alzheimerovou chorobou a ich rodín. Ponúkajú širokú škálu zdrojov vrátane podporných skupín, vzdelávacích a školiacich programov a nepretržitej linky pomoci.
 • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti: Váš lekár alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže vám a vášmu blízkemu pomôcť pochopiť ochorenie a vypracovať plán starostlivosti.
 • Podporné skupiny pre opatrovateľov: Podporné skupiny pre opatrovateľov poskytujú bezpečné a podporné prostredie pre ľudí, ktorí sa starajú o blízkeho človeka s Alzheimerovou chorobou.

Život s Alzheimerovou chorobou môže byť náročný, ale so správnou podporou a zdrojmi je možné udržať si dobrú kvalitu života. Ak vy alebo váš blízky pociťujete príznaky Alzheimerovej choroby, je dôležité čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc. Včasná diagnóza a liečba môžu spomaliť progresiu ochorenia a zlepšiť kvalitu života.

Názor od čitatela

Zdravím všetkých! Chcel som sa podeliť o vlastnú skúsenosť s Alzheimerovou chorobou ako opatrovateľ. Mojej matke diagnostikovali Alzheimerovu chorobu asi pred 5 rokmi a bola to náročná cesta, ale zároveň sme sa počas nej veľa naučili. Tu je niekoľko tipov a trikov, ktoré nám pomohli:

 1. Dodržujte rutinu: Snažte sa dodržiavať rutinu pri jedle, aktivitách a spánku, aby ste zabezpečili štruktúru a stabilitu.

 2. Používajte vizuálne pomôcky: Mojej matke pomohlo používanie vizuálnych pomôcok, ako je tabuľa alebo kalendár, na sledovanie stretnutí, rozvrhov a dôležitých dátumov.

 3. Cvičiť: Moja matka rada chodí na prechádzky a robí ľahké strečingové cvičenia.

 4. Stimulujte mozog: Aktivity, ktoré stimulujú mozog, ako sú hádanky, hry a čítanie, môžu pomôcť spomaliť postup Alzheimerovej choroby.

 5. Vyhľadajte podporu: Nezabudnite vyhľadať podporu u priateľov, rodiny alebo podporných skupín.

 6. Vyhraďte si čas na starostlivosť o seba: Nájdite si čas na koníčky a aktivity, ktoré vám prinášajú radosť a uvoľnenie.

Tieto tipy sa nám osvedčili a dúfam, že pomôžu aj iným ľuďom v podobnej situácii. Nezabúdajte, že každý človek s Alzheimerovou chorobou je jedinečný a to, čo funguje u jedného, nemusí fungovať u iného. Ide o to, aby ste našli to, čo najlepšie vyhovuje vám a vášmu blízkemu.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú prvé príznaky Alzheimerovej choroby?

Odpoveď č. 1: Skoré príznaky Alzheimerovej choroby sa môžu u jednotlivých ľudí líšiť, ale medzi bežné príznaky patria:

Strata pamäti, ktorá ovplyvňuje každodenný život
ťažkosti s vykonávaním známych úloh
Zmätok v čase a mieste
problémy s plánovaním a riešením problémov
problémy s chápaním vizuálnych obrazov a priestorových vzťahov
ťažkosti so slovami a rečou
Zlé umiestnenie vecí a strata schopnosti sledovať kroky
Znížený alebo zlý úsudok
stiahnutie sa z práce alebo spoločenských aktivít

Je dôležité poznamenať, že tieto zmeny môžu byť spôsobené aj inými zdravotnými stavmi, preto je dôležité vyhľadať lekárske vyšetrenie, ak máte obavy o svoju pamäť alebo kognitívne funkcie.

Otázka č. 2: Ako sa diagnostikuje Alzheimerova choroba?

Odpoveď č. 2: Alzheimerova choroba sa zvyčajne diagnostikuje pomocou kombinácie lekárskych testov vrátane dôkladného lekárskeho a neurologického vyšetrenia, zobrazovacích vyšetrení mozgu a kognitívnych a pamäťových testov. Na vylúčenie iných príčin straty pamäti alebo zhoršenia kognitívnych funkcií sa môžu použiť aj krvné testy. Ak sa u vás objavia príznaky, ktoré ovplyvňujú váš každodenný život, je dôležité poradiť sa s lekárom.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby Alzheimerovej choroby?

Odpoveď č. 3: V súčasnosti neexistuje liek na Alzheimerovu chorobu, ale je k dispozícii niekoľko liečebných postupov, ktoré pomáhajú zvládať príznaky. Lieky, ako sú inhibítory cholínesterázy a memantín, môžu pomôcť spomaliť progresiu ochorenia a zlepšiť pamäť, myslenie a každodenné funkcie. Nefarmakologické prístupy, ako napríklad terapia kognitívnej stimulácie a fyzické cvičenie, môžu tiež pomôcť udržať kognitívne funkcie a oddialiť nástup príznakov. Je dôležité spolupracovať so zdravotníckym tímom na vytvorení individuálneho plánu liečby, ktorý je vhodný pre vás alebo vášho blízkeho.

Zdroje použité v článku: