Príznaky aneuryzmy: Ako rozpoznať varovné príznaky

Príznaky aneuryzmy: Ako rozpoznať varovné príznaky

Aneuryzma je vypuklá cieva, ktorá môže byť v prípade prasknutia životu nebezpečná. Je dôležité poznať varovné príznaky aneuryzmy, aby ste v prípade potreby mohli okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie.

Čo je to aneuryzma?

Aneuryzma je slabé miesto v stene cievy, ktoré spôsobuje jej zväčšenie a vydutie. Aneuryzma sa môže vyskytnúť v ktorejkoľvek cieve v tele, ale najčastejšie sa vyskytuje v aorte (hlavnej cieve, ktorá vedie krv zo srdca do zvyšku tela) a v mozgu.

Typy aneuryziem

Existuje niekoľko rôznych typov aneuryziem vrátane:

 • Aneuryzma aorty: Tento typ aneuryzmy postihuje aortu a môže sa vyskytovať v rôznych častiach aorty vrátane hrudnej aorty (nachádza sa v hrudníku) a brušnej aorty (nachádza sa v bruchu).

 • Mozgová aneuryzma: Tento typ aneuryzmy, známy aj ako mozgová aneuryzma, postihuje cievy v mozgu.

 • Periférna aneuryzma: Tento typ aneuryzmy postihuje cievy mimo mozgu a aorty, napríklad cievy v nohách, rukách a bruchu.

Príznaky aneuryzmy

Príznaky aneuryzmy sa môžu líšiť v závislosti od umiestnenia aneuryzmy a od toho, či praskla. Medzi bežné príznaky aneuryzmy patria:

 • Pulzujúci pocit v blízkosti postihnutej oblasti
 • Bolesť v blízkosti postihnutej oblasti
 • Slabosť alebo necitlivosť v postihnutej oblasti
 • Zmeny videnia
 • Záchvaty
 • závraty alebo mdloby

Ak aneuryzma praskne, môže spôsobiť život ohrozujúce príznaky, ako sú:

 • Náhla a silná bolesť hlavy
 • Bolesť krku
 • nevoľnosť a vracanie
 • Strata vedomia
 • Kŕče
 • Rozmazané videnie
 • Stuhnutý krk

Kedy vyhľadať lekárske ošetrenie

Ak sa u vás vyskytne niektorý z uvedených príznakov, je dôležité okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie. Aneuryzma môže prasknúť kedykoľvek, preto je dôležité, aby ju čo najskôr vyšetril lekár.

Diagnostika aneuryzmy

Ak má váš lekár podozrenie, že máte aneuryzmu, môže vykonať jedno alebo viacero z nasledujúcich vyšetrení na diagnostiku tohto stavu:

 • počítačovú tomografiu (CT): Toto vyšetrenie využíva röntgenové žiarenie a počítačovú technológiu na vytvorenie podrobných snímok tela.

 • Skenovanie magnetickou rezonanciou (MRI): Toto vyšetrenie využíva silné magnetické pole, rádiové vlny a počítač na vytvorenie podrobných snímok tela.

 • Angiogram: Pri tomto vyšetrení sa do ciev vstrekne farbivo, aby boli viditeľné na röntgenových snímkach.

Liečba aneuryzmy

Liečba aneuryzmy závisí od jej umiestnenia, veľkosti a od toho, či praskla. Medzi bežné možnosti liečby aneuryzmy patria:

 • Chirurgický zákrok: Môže ísť o opravu alebo odstránenie postihnutej cievy.

 • Endovaskulárna oprava aneuryzmy (EVAR): Tento minimálne invazívny zákrok zahŕňa zavedenie stentu do postihnutej cievy, aby sa spevnilo slabé miesto a zabránilo sa jej prasknutiu.

 • Pozorovanie: V niektorých prípadoch vám lekár môže odporučiť dôkladné sledovanie aneuryzmy bez jej liečby, ak je malá a nespôsobuje žiadne príznaky.

Je dôležité úzko spolupracovať so svojím lekárom, aby určil najlepší plán liečby pre vaše individuálne potreby. V niektorých prípadoch môže rýchla liečba pomôcť zabrániť vážnym komplikáciám spôsobeným aneuryzmou.

Prevencia aneuryzmy

Hoci neexistuje žiadny spoľahlivý spôsob, ako aneuryzme predísť, existujú kroky, ktoré môžete podniknúť na zníženie rizika:

 • Riešte chronické zdravotné ťažkosti: Ochorenia, ako je vysoký krvný tlak a srdcové ochorenia, môžu zvýšiť riziko vzniku aneuryzmy, preto je dôležité tieto ochorenia účinne liečiť.

 • Nefajčite: Fajčenie môže zvyšovať riziko vzniku aneuryzmy, preto prestaňte fajčiť (alebo nikdy nezačnite fajčiť), čo vám pomôže znížiť riziko.

 • Dodržiavajte zdravú stravu: Strava bohatá na ovocie, zeleninu a celozrnné výrobky môže pomôcť znížiť riziko aneuryzmy.

 • Pravidelne cvičte: Pravidelná fyzická aktivita môže pomôcť udržať vaše srdce a cievy zdravé, čo môže znížiť riziko vzniku aneuryzmy.

Pochopením varovných príznakov aneuryzmy a prijatím opatrení na zníženie rizika sa môžete ochrániť pred týmto potenciálne život ohrozujúcim stavom.

Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa aneuryzmy, neváhajte sa obrátiť na svojho lekára. Môže vám pomôcť určiť vaše riziko a poskytnúť usmernenia o najlepších krokoch na ochranu vášho zdravia.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Chcel som len pridať niekoľko vlastných tipov a trikov týkajúcich sa aneuryziem na základe vlastných skúseností. V prvom rade je dôležité vedieť, že aneuryzmy môžu byť niekedy dedičné, preto je dobré porozprávať sa s členmi svojej rodiny o prípadnej anamnéze aneuryzmy vo vašej rodine. Tiež som zistil, že pri znižovaní rizika aneuryzmy je veľmi dôležité udržiavať si zdravú hmotnosť. Pravidelne si monitorujem krvný tlak a dbám na to, aby som cvičil aspoň 30 minút denne, čo mi pomohlo udržať ho pod kontrolou. Okrem toho sa vyhýbam jedlám s vysokým obsahom soli a obmedzujem konzumáciu alkoholu na maximálne jeden nápoj denne. Takisto som denne užíval aspirín, ako mi odporučil môj lekár, pretože sa ukázalo, že u niektorých ľudí znižuje riziko prasknutia aneuryzmy. Je dôležité si uvedomiť, že situácia každého človeka je iná, preto je vždy najlepšie poradiť sa s lekárom predtým, ako začnete s akýmkoľvek novým režimom. Ale toto sú niektoré tipy a triky, ktoré sa mi osvedčili, a dúfam, že môžu byť užitočné aj pre ostatných.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú prvé varovné príznaky aneuryzmy?

Odpoveď č. 1: Medzi včasné varovné príznaky aneuryzmy môžu patriť:

Náhla, silná bolesť hlavy
Nevoľnosť a zvracanie
Stuhnutý krk
Rozmazané alebo dvojité videnie
Citlivosť na svetlo
Záchvat
Opadnuté očné viečko
Strata vedomia

Je dôležité poznamenať, že niektorí ľudia nemusia pociťovať žiadne varovné príznaky, kým aneuryzma nepraskne. Preto je dobré porozprávať sa so svojím lekárom o riziku vzniku aneuryzmy a naplánovať si pravidelné kontroly, najmä ak sa aneuryzma vyskytla v rodine.

Otázka č. 2: Ako sa diagnostikuje aneuryzma?

Odpoveď č. 2: Aneuryzma sa dá diagnostikovať pomocou rôznych vyšetrení vrátane:

CT (počítačová tomografia)
MRI (magnetická rezonancia)
Angiogram
Ultrazvuk

Váš lekár môže vykonať aj fyzikálne vyšetrenie vrátane kontroly pulzu a krvného tlaku, aby zistil akékoľvek príznaky aneuryzmy. Môže sa vás tiež opýtať na vašu anamnézu a akékoľvek príznaky, ktoré môžete mať.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby aneuryzmy?

Odpoveď č. 3: Možnosti liečby aneuryzmy závisia od jej umiestnenia, veľkosti a od toho, či praskla. Niektoré bežné možnosti liečby zahŕňajú:

Chirurgický zákrok
Endovaskulárna oprava aneuryzmy (EVAR)
Pozorovanie

Váš lekár spolu s vami určí najlepší plán liečby pre vaše individuálne potreby. V niektorých prípadoch môže rýchla liečba pomôcť zabrániť vážnym komplikáciám aneuryzmy.

Zdroje použité v článku: