Tag: aneuryzma

Príznaky aneuryzmy aorty: Na čo sa zamerať a ako zostať v bezpečí

Príznaky aneuryzmy aorty: Na čo sa zamerať a ako zostať v bezpečí Aneuryzma aorty je závažný zdravotný stav, ktorý nastáva, keď sa aorta, najväčšia tepna v tele, vydúva a oslabuje. Ak sa aneuryzma aorty nelieči, môže spôsobiť vážne komplikácie vrátane srdcového infarktu, mozgovej príhody a smrti. Preto je dôležité poznať príznaky aneuryzmy aorty a v…
Read more

Príznaky aneuryzmy: Ako rozpoznať varovné príznaky

Príznaky aneuryzmy: Ako rozpoznať varovné príznaky Aneuryzma je vypuklá cieva, ktorá môže byť v prípade prasknutia životu nebezpečná. Je dôležité poznať varovné príznaky aneuryzmy, aby ste v prípade potreby mohli okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie. Čo je to aneuryzma? Aneuryzma je slabé miesto v stene cievy, ktoré spôsobuje jej zväčšenie a vydutie. Aneuryzma sa môže vyskytnúť…
Read more

Aneuryzma: Príznaky, ktoré potrebujete vedieť o tomto vážnom stave

Aneuryzma: Príznaky, ktoré potrebujete vedieť o tomto vážnom stave Aneuryzma je výduť v stene cievy, ktorá sa môže stať životu nebezpečnou, ak praskne. Tento stav sa môže vyskytnúť v akejkoľvek cieve v tele, ale najčastejšie v aorte, ktorá je hlavnou cievou, ktorá vedie krv zo srdca do zvyšku tela. Aneuryzmy môžu byť spôsobené viacerými faktormi…
Read more