Príznaky aneuryzmy aorty: Na čo sa zamerať a ako zostať v bezpečí

Príznaky aneuryzmy aorty: Na čo sa zamerať a ako zostať v bezpečí

Aneuryzma aorty je závažný zdravotný stav, ktorý nastáva, keď sa aorta, najväčšia tepna v tele, vydúva a oslabuje. Ak sa aneuryzma aorty nelieči, môže spôsobiť vážne komplikácie vrátane srdcového infarktu, mozgovej príhody a smrti. Preto je dôležité poznať príznaky aneuryzmy aorty a v prípade výskytu niektorého z nich okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Čo je aneuryzma aorty?

Aorta je hlavná cieva, ktorá odvádza krv zo srdca do zvyšku tela. Aneuryzma aorty vzniká vtedy, keď stena aorty zoslabne a vyduje sa smerom von, čím sa vytvorí balónikový vak. Časom sa môže aneuryzma zväčšiť a potenciálne prasknúť, čo môže byť život ohrozujúce.

Typy aneuryzmy aorty

Existujú dva hlavné typy aneuryzmy aorty: brušná a hrudná. Aneuryzma brušnej aorty sa vyskytuje v dolnej časti aorty a je častejšia, zatiaľ čo aneuryzma hrudnej aorty sa vyskytuje v hornej časti aorty a je menej častá.

Príznaky aneuryzmy aorty

Aneuryzma aorty často nespôsobuje príznaky vo svojich skorých štádiách. Keď však rastú a zväčšujú sa, môžu spôsobiť nasledujúce príznaky:

 • bolesť chrbta: Bolesť v dolnej časti chrbta alebo brucha, ktorá môže byť mylne považovaná za iné ochorenia, ako je napríklad natiahnutie svalov alebo artritída.
 • Pulzujúci pocit: Pocit pulzovania alebo pulzovania v bruchu alebo chrbte.
 • Bolesť brucha: Náhla a silná bolesť brucha, ktorá môže vyžarovať do chrbta.
 • Rýchly pulz: Rýchly alebo nepravidelný pulz.
 • Potenie: Nadmerné potenie aj bez fyzickej aktivity.
 • Nevoľnosť: Pocit nevoľnosti alebo vracanie.
 • Mdloby: Mdloby alebo závraty.

Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, je dôležité, aby ste okamžite vyhľadali lekársku pomoc, pretože prasknutá aneuryzma aorty môže byť život ohrozujúca.

Diagnostika aneuryzmy aorty

Na diagnostikovanie aneuryzmy aorty lekár vykoná fyzikálne vyšetrenie a opýta sa na vaše príznaky a anamnézu. Lekár môže tiež nariadiť zobrazovacie vyšetrenia, ako je CT, MRI alebo ultrazvuk, aby zobrazil aortu a určil veľkosť a umiestnenie aneuryzmy.

Liečba aneuryzmy aorty

Cieľom liečby aneuryzmy aorty je zabrániť jej prasknutiu a minimalizovať riziko komplikácií. Možnosti liečby môžu zahŕňať:

 • Pozorné vyčkávanie: Ak je aneuryzma malá a nespôsobuje príznaky, lekár vám môže odporučiť pozorné vyčkávanie a dôkladné sledovanie.
 • Chirurgický zákrok: Ak je aneuryzma veľká alebo spôsobuje príznaky, môže byť potrebný chirurgický zákrok na opravu aorty a zabránenie jej prasknutiu.
 • Lieky: V niektorých prípadoch sa môžu použiť lieky, ktoré pomôžu zvládnuť príznaky alebo znížiť riziko komplikácií.

Ako zostať v bezpečí

Najlepší spôsob, ako zostať v bezpečí pred aneuryzmou aorty, je udržiavať zdravý životný štýl a zvládnuť všetky základné zdravotné ťažkosti, napríklad vysoký krvný tlak.

Okrem toho môžete znížiť riziko vzniku aneuryzmy aorty tým, že:

 • Prestaňte fajčiť: Fajčenie je hlavným rizikovým faktorom vzniku aneuryzmy aorty, preto je pre zníženie rizika nevyhnutné prestať fajčiť.
 • Udržiavanie zdravej hmotnosti: Nadváha alebo obezita zvyšuje zaťaženie aorty, čo môže zvýšiť riziko vzniku aneuryzmy.
 • Kontrola vysokého krvného tlaku: Vysoký krvný tlak je ďalším významným rizikovým faktorom vzniku aneuryzmy aorty, preto je dôležité, aby ste si krvný tlak kontrolovali a dodržiavali odporúčania lekára na jeho kontrolu.
 • Riešenie iných zdravotných problémov: Niektoré zdravotné stavy, ako napríklad ateroskleróza (zúženie tepien) a Marfanov syndróm (genetické ochorenie, ktoré postihuje spojivové tkanivo), môžu zvýšiť riziko aneuryzmy aorty. Poraďte sa so svojím lekárom o tom, ako tieto stavy zvládnuť a znížiť riziko.

Ak máte aneuryzmu aorty v rodinnej anamnéze alebo ste z akéhokoľvek dôvodu vystavený zvýšenému riziku, je obzvlášť dôležité, aby ste si uvedomili príznaky a v prípade výskytu niektorého z nich okamžite vyhľadali lekársku pomoc. Včasné odhalenie a liečba môžu zabrániť vážnym komplikáciám a zachrániť vám život.

Názor od čitatela

Jako človek, ktorého osobne postihla aneuryzma aorty, som sa chcel prihovoriť a podeliť sa o niekoľko tipov a trikov, ktoré mi pomohli zostať v bezpečí a zdravý. Po prvé, veľmi odporúčam pravidelne si sledovať krvný tlak. Ide o jeden z najdôležitejších rizikových faktorov aneuryzmy aorty, preto je kľúčové mať ho pod kontrolou. Doma používam inteligentný monitor krvného tlaku na sledovanie nameraných hodnôt a zdieľanie výsledkov so svojím lekárom. Veľmi mi to pomohlo udržať si prehľad.

Ďalšou vecou, ktorá mi pomohla, je pravidelná fyzická aktivita. Cvičenie pomáha znižovať tlak na aortu, takže aj keď nemôžete úplne kontrolovať ostatné rizikové faktory, fyzická aktivita vám môže pomôcť znížiť celkové riziko. Väčšinu dní v týždni sa snažím venovať aspoň 30 minútám stredne intenzívneho cvičenia, napríklad rýchlej chôdzi.

Nakoniec som chcel zdôrazniť, že je dôležité, aby ste v prípade akýchkoľvek príznakov aneuryzmy aorty okamžite vyhľadali lekársku pomoc. Hoci to môže byť desivé, včasné odhalenie a liečba sú kľúčom k tomu, aby ste sa vyhli vážnym komplikáciám a zachovali si zdravie. Ak máte z akéhokoľvek dôvodu zvýšené riziko, neváhajte sa obrátiť na svojho lekára, ktorý vám poskytne ďalšie poradenstvo a podporu. Spoločne môžete pracovať na zvládnutí rizika a udržaní zdravej a silnej aorty.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je aneuryzma aorty?

Odpoveď č. 1: Aneuryzma aorty je balónovité zväčšenie alebo vyklenutie aorty, ktorá je hlavnou tepnou odvádzajúcou krv zo srdca do zvyšku tela. Ak sa aneuryzma príliš zväčší, môže vyvíjať tlak na okolité orgány a cievy a v niektorých prípadoch môže dokonca prasknúť, čo vedie k život ohrozujúcemu krvácaniu. Aneuryzmy aorty sa najčastejšie vyskytujú v oblasti brucha, ale môžu sa vyskytnúť aj v hrudníku.

Otázka č. 2: Aké sú príznaky aneuryzmy aorty?

Odpoveď č. 2: Príznaky aneuryzmy aorty sa môžu líšiť v závislosti od miesta aneuryzmy a od toho, či praskla. Medzi bežné príznaky patria:

Bolesť alebo citlivosť brucha
Bolesť chrbta
Bolesť na hrudníku
Pulz alebo tlkot srdca, ktorý je iný ako zvyčajne
Rýchly pulz
dýchavičnosť

Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, je dôležité čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc, pretože prasknutá aneuryzma aorty môže byť život ohrozujúca.

Otázka č. 3: Aké sú rizikové faktory aneuryzmy aorty?

Odpoveď č. 3: Medzi najčastejšie rizikové faktory vzniku aneuryzmy aorty patria:

Vek: Riziko vzniku aneuryzmy aorty sa zvyšuje s pribúdajúcim vekom.
Pohlavie: Muži majú vyššie riziko vzniku aneuryzmy aorty ako ženy.
Rodinná anamnéza: Ak máte v rodine aneuryzmu aorty, môžete byť vystavení zvýšenému riziku.
Fajčenie: Fajčenie je hlavným rizikovým faktorom vzniku aneuryzmy aorty, pretože zvyšuje zaťaženie aorty.
Vysoký krvný tlak: Vysoký krvný tlak spôsobuje dodatočné zaťaženie aorty a zvyšuje riziko vzniku aneuryzmy.
Iné zdravotné ťažkosti: Niektoré zdravotné stavy, ako napríklad ateroskleróza (zúženie tepien) a Marfanov syndróm, môžu tiež zvýšiť riziko vzniku aneuryzmy aorty.

Zdroje použité v článku: