Príznaky mozgového nádoru: Ako rozpoznať varovné príznaky

Príznaky mozgového nádoru: Ako rozpoznať varovné príznaky

Nádory mozgu sú abnormálne výrastky, ktoré sa môžu vyskytnúť v ktorejkoľvek časti mozgu a môžu spôsobiť vážne problémy, ako sú záchvaty, bolesti hlavy, problémy so zrakom a zmeny správania a nálady. Hoci nádory mozgu môžu byť nezhubné (nerakovinové) alebo zhubné (rakovinové), aj nezhubné nádory môžu byť nebezpečné, ak rastú a vyvíjajú tlak na dôležité časti mozgu.

Bežné príznaky nádorov mozgu

 • Bolesti hlavy: Najčastejším príznakom mozgového nádoru je bolesť hlavy, ktorá je zvyčajne horšia ráno a v priebehu dňa sa zlepšuje. Medzi ďalšie príznaky, ktoré môžu byť spojené s bolesťou hlavy spôsobenou nádorom mozgu, patrí nevoľnosť, vracanie a citlivosť na svetlo.

 • Záchvaty: Záchvaty sú ďalším častým príznakom nádoru mozgu a môžu sa vyskytnúť u ľudí všetkých vekových kategórií. Môžu byť mierne alebo závažné a môžu spôsobovať zmeny vedomia, svalovú slabosť a zášklby.

 • Problémy so zrakom: Nádory mozgu môžu spôsobiť problémy so zrakom, ako je dvojité videnie, rozmazané videnie a strata zraku na jednom oku.

 • Zmeny správania a nálady: Nádory mozgu môžu spôsobiť zmeny správania a nálady, ako je zmätenosť, strata pamäti, depresia a zmeny osobnosti.

 • Necitlivosť alebo slabosť: Nádory mozgu môžu spôsobiť necitlivosť alebo slabosť rúk, nôh alebo tváre.

 • Problémy s rovnováhou a koordináciou: Nádory mozgu môžu spôsobiť problémy s rovnováhou a koordináciou, napríklad ťažkosti s chôdzou alebo rečou.

Príčiny mozgových nádorov

Presná príčina vzniku nádorov mozgu nie je známa, ale existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu zvyšovať riziko vzniku nádoru mozgu, vrátane:

 • Vystavenie ionizujúcemu žiareniu: Vystavenie ionizujúcemu žiareniu, ktoré sa používa napríklad pri lekárskych zobrazovacích postupoch, môže zvýšiť riziko vzniku nádoru mozgu.

 • Genetika: Niektoré genetické ochorenia, ako napríklad neurofibromatóza, von Hippel-Lindauova choroba a Li-Fraumeniho syndróm, môžu zvýšiť riziko vzniku nádoru mozgu.

 • Predchádzajúca liečba rakoviny: U ľudí, ktorí v minulosti podstúpili liečbu rakoviny, napríklad rádioterapiu, je zvýšené riziko vzniku nádoru mozgu.

Možnosti liečby nádorov mozgu

Liečba nádorov mozgu závisí od typu, veľkosti a umiestnenia nádoru, ako aj od celkového zdravotného stavu a veku pacienta. Bežné spôsoby liečby nádorov mozgu zahŕňajú:

 • Chirurgický zákrok: Cieľom operácie je odstrániť čo najväčšiu časť nádoru. Môže ísť o odstránenie celého nádoru alebo len jeho časti.

 • Rádioterapia: Rádioterapia využíva vysokoenergetické lúče, napríklad röntgenové žiarenie alebo protóny, na zničenie rakovinových buniek.

 • Chemoterapia: Chemoterapia je liečba, pri ktorej sa na zabíjanie rakovinových buniek používajú lieky.

 • Cielená liečba: Liečba cielenou terapiou je liečba, pri ktorej sa používajú lieky zamerané na špecifické gény alebo proteíny v rakovinových bunkách.

Ak máte akékoľvek príznaky nádoru mozgu, je dôležité čo najskôr navštíviť lekára, pretože včasná diagnostika a liečba môžu zvýšiť šance na úspešný výsledok.

Nádory mozgu môžu spôsobiť vážne problémy a v prípade neliečenia môžu ohroziť život. Ak máte akékoľvek príznaky mozgového nádoru, napríklad bolesti hlavy, záchvaty, problémy so zrakom alebo zmeny správania a nálady, je dôležité čo najskôr navštíviť lekára. Pri rýchlej liečbe je mnoho ľudí s nádormi mozgu schopných viesť zdravý a aktívny život.

Názor od čitatela

Ahojte všetci,

Chcel som sa podeliť o vlastnú skúsenosť s mozgovými nádormi, keďže mi bol diagnostikovaný asi pred piatimi rokmi. Určite sa viem stotožniť s príznakmi uvedenými v tomto článku a myslím si, že je naozaj užitočné, aby ľudia vedeli, na čo si majú dávať pozor.

Jednou z vecí, ktoré sa mi zdali obzvlášť užitočné, bolo vedenie denníka bolesti hlavy. Zaznamenával som si čas a intenzitu bolesti hlavy, ako aj všetky ostatné príznaky, ktoré som pociťoval, napríklad nevoľnosť alebo zmeny videnia. Pomohlo mi to sledovať moje príznaky a dalo to môjmu lekárovi jasnú predstavu o tom, čo sa deje. Vrelo odporúčam, aby ste to robili, ak pociťujete nejaké príznaky, o ktorých si myslíte, že by mohli súvisieť s nádorom na mozgu.

Ďalšou radou, o ktorú by som sa chcel podeliť, je byť aktívny v starostlivosti o vlastné zdravie. Nebojte sa klásť otázky a získať druhý názor. Keď mi prvýkrát diagnostikovali mozgový nádor, uistil som sa, že som získal druhý názor od špecialistu, a som rád, že som tak urobil, pretože mi to poskytlo viac informácií a pomohlo mi to urobiť informovanejšie rozhodnutie o možnostiach liečby.

Nakoniec by som chcel všetkých povzbudiť, aby zostali pozitívne naladení a nestrácali nádej. So správnou liečbou a podporou dokáže mnoho ľudí po diagnostikovaní nádoru na mozgu viesť zdravý a plnohodnotný život. Nebojte sa preto vyhľadať pomoc a obklopte sa silným podporným systémom.

Veľa šťastia všetkým, ktorí sa s týmto stavom stretávajú!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú bežné príznaky mozgového nádoru?

Odpoveď č. 1: Najčastejšie príznaky nádoru mozgu sú:

pretrvávajúce bolesti hlavy, najmä tie, ktoré sa zhoršujú ráno alebo po prebudení
Nevoľnosť a zvracanie
Zmeny videnia, napríklad dvojité videnie alebo rozmazané videnie
Zmeny reči, sluchu alebo rovnováhy
Záchvaty
Ospalosť alebo zmätenosť
Zmeny osobnosti alebo nálady
Slabosť v jednej časti tela
Strata pamäti

Je dôležité poznamenať, že tieto príznaky môžu byť spôsobené aj inými zdravotnými stavmi, preto je najlepšie poradiť sa s lekárom, ak sa u vás vyskytne niektorý z nich.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje nádory mozgu?

Odpoveď č. 2: Presná príčina vzniku nádorov mozgu nie je známa, ale medzi niektoré faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko, patria

Vystavenie žiareniu
Rodinná anamnéza mozgových nádorov
Niektoré genetické ochorenia, napríklad neurofibromatóza
predchádzajúca liečba iných druhov rakoviny pomocou rádioterapie

Je však dôležité poznamenať, že väčšina nádorov mozgu nie je spôsobená týmito faktormi a väčšina prípadov sa považuje za sporadické, čo znamená, že sa vyskytujú náhodne a bez známej príčiny.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby nádorov mozgu?

Odpoveď č. 3: Možnosti liečby nádorov mozgu závisia od typu, veľkosti, umiestnenia a rýchlosti rastu nádoru, ako aj od celkového zdravotného stavu pacienta. Medzi najčastejšie spôsoby liečby patria:

Chirurgický zákrok: odstránenie čo najväčšej časti nádoru
rádioterapia: na zničenie rakovinových buniek pomocou vysokoenergetických lúčov
Chemoterapia: na zmenšenie nádoru alebo na zabránenie jeho rastu
Stereotaktická rádiochirurgia: druh rádioterapie, pri ktorej sa na zničenie nádoru používajú presné lúče žiarenia

V niektorých prípadoch sa môže použiť kombinácia týchto liečebných postupov. Je dôležité, aby ste s lekárom prediskutovali najlepšie možnosti liečby a urobili rozhodnutie, ktoré je pre vás správne.

Zdroje použité v článku: