Príznaky mŕtvice: Ako rozpoznať a reagovať

Príznaky mŕtvice: Ako rozpoznať a reagovať

Cievna mozgová príhoda je naliehavý zdravotný stav, ktorý nastane, keď sa preruší prietok krvi do mozgu. To môže spôsobiť odumieranie mozgových buniek a viesť k vážnym neurologickým problémom vrátane smrti. Rýchle rozpoznanie a reakcia na príznaky mŕtvice môžu pomôcť minimalizovať poškodenie a zvýšiť šance na úplné zotavenie.

Aké sú príznaky cievnej mozgovej príhody?

Príznaky cievnej mozgovej príhody sa môžu líšiť v závislosti od závažnosti a miesta narušenia prietoku krvi. Medzi najčastejšie príznaky patria:

 • Náhla slabosť alebo necitlivosť tváre, ruky alebo nohy, najmä na jednej strane tela
 • Náhle ťažkosti s hovorením alebo porozumením reči
 • Náhla strata zraku na jednom alebo oboch očiach
 • Náhla zmätenosť alebo problémy s chôdzou
 • Náhla silná bolesť hlavy bez známej príčiny

Čo spôsobuje mŕtvicu?

Príčinou mozgovej príhody môže byť buď krvná zrazenina, ktorá zablokuje prietok krvi do mozgu (ischemická mozgová príhoda), alebo prasknutá cieva, ktorá spôsobí krvácanie do mozgu (hemoragická mozgová príhoda). Medzi ďalšie faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko mozgovej príhody, patria:

 • Vysoký krvný tlak
 • Fibrilácia predsiení (nepravidelný srdcový tep)
 • Fajčenie
 • Cukrovka
 • Vysoká hladina cholesterolu
 • Rodinná anamnéza mŕtvice

Ako reagovať na príznaky mŕtvice

Ak sa u vás alebo u niekoho, koho poznáte, objavia príznaky mŕtvice, je dôležité konať rýchlo, aby sa minimalizovali škody a zvýšili šance na úplné zotavenie. Tu je uvedené, čo by ste mali urobiť:

 1. Okamžite zavolajte záchrannú službu. V Spojených štátoch vytočte číslo 9-1-1 alebo miestne číslo tiesňového volania vo vašej krajine.

 2. Zachovajte pokoj a udržujte postihnutého v pokoji a pohodlí. Nehýbte s postihnutou osobou, pokiaľ to nie je nevyhnutné na zabránenie ďalšiemu zraneniu.

 3. Operátorovi záchrannej zdravotnej služby poskytnite opis príznakov a dobu ich trvania. Tieto informácie môžu pomôcť zdravotníckemu personálu určiť typ mozgovej príhody a poskytnúť vhodnú liečbu.

 4. Ak je to možné, zaznamenajte si čas, kedy sa príznaky objavili prvýkrát. Táto informácia môže pomôcť zdravotníckemu personálu určiť typ mozgovej príhody a poskytnúť vhodnú liečbu.

Možnosti liečby cievnej mozgovej príhody

Liečba cievnej mozgovej príhody závisí od typu a závažnosti cievnej mozgovej príhody, ako aj od celkového zdravotného stavu jednotlivca. Medzi bežné spôsoby liečby ischemickej cievnej mozgovej príhody patria:

 • Trombolytická liečba, pri ktorej sa používajú lieky na rozpustenie krvných zrazenín
 • Endovaskulárna liečba, pri ktorej sa na odstránenie zrazenín z ciev používa katéter
 • antikoagulanciá, ktoré pomáhajú zabrániť tvorbe krvných zrazenín

Liečba hemoragickej cievnej mozgovej príhody môže zahŕňať:

 • Lieky na kontrolu krvácania a zníženie krvného tlaku
 • chirurgický zákrok na opravu prasknutej cievy alebo odstránenie krvných zrazenín

Cievna mozgová príhoda je vážna lekárska pohotovosť, ktorá môže spôsobiť vážne neurologické problémy a dokonca aj smrť. Rýchle rozpoznanie a reakcia na príznaky mŕtvice môže pomôcť minimalizovať poškodenie a zvýšiť šance na úplné zotavenie. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pocíti príznaky mozgovej príhody, okamžite zavolajte záchrannú službu a poskytnite opis príznakov a dobu ich trvania. Liečba cievnej mozgovej príhody závisí od typu a závažnosti cievnej mozgovej príhody, ako aj od celkového zdravotného stavu jednotlivca a môže zahŕňať trombolytickú liečbu, endovaskulárnu liečbu, antikoagulanciá, lieky alebo chirurgický zákrok.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Už viac ako 5 rokov som prežil mozgovú príhodu a chcel som sa podeliť o niekoľko tipov, ktoré by mohli byť užitočné pre tých, ktorí prechádzajú podobnou skúsenosťou, alebo pre tých, ktorí chcú byť pripravení v prípade, že oni alebo niekto, koho poznajú, prežije mozgovú príhodu.

V prvom rade je dôležité pochopiť, že rýchla reakcia je rozhodujúca pre minimalizáciu poškodenia a zvýšenie šancí na úplné zotavenie. Uistite sa, že poznáte príznaky mŕtvice a neváhajte zavolať záchrannú službu, ak máte podozrenie na mŕtvicu.

Ďalším tipom je sledovať svoj krvný tlak a riešiť všetky základné zdravotné ťažkosti, ktoré zvyšujú riziko mozgovej príhody. Zistil som, že cvičenie a zdravá strava mi pomáhajú udržať krvný tlak pod kontrolou.

Ak ste prežili mozgovú príhodu, veľmi vám odporúčam zúčastňovať sa na rehabilitačnej terapii. Tá môže okrem iného zahŕňať fyzikálnu terapiu, logopédiu a pracovnú terapiu. Je dôležité spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na vypracovaní individuálneho rehabilitačného plánu, ktorý bude zohľadňovať vaše špecifické potreby a ciele.

Nakoniec sa nebojte hľadať podporu u priateľov, rodiny a podporných skupín. Cesta po mozgovej príhode môže byť náročná, ale mať podporný systém môže mať veľký význam pre vaše zotavenie.

Dúfam, že vám tieto tipy pomohli! Zostaňte v bezpečí a dávajte na seba pozor.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú najčastejšie príznaky mŕtvice?

Odpoveď č. 1: Najčastejšími príznakmi cievnej mozgovej príhody sú náhla slabosť alebo necitlivosť na jednej strane tela, ťažkosti s rečou alebo porozumením reči, náhle rozmazané alebo dvojité videnie, náhla bolesť hlavy bez známej príčiny a náhla strata rovnováhy alebo koordinácie. Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc, pretože rýchla reakcia je rozhodujúca pre minimalizáciu poškodenia a zvýšenie šance na úplné zotavenie.

Otázka č. 2: Čo mám robiť, ak si myslím, že ja alebo niekto, koho poznám, prežíva mŕtvicu?

Odpoveď č. 2: Ak máte podozrenie na mŕtvicu, je dôležité okamžite zavolať záchrannú službu. Čím rýchlejšie sa vám dostane lekárskeho ošetrenia, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa minimalizuje poškodenie a zvýšia sa šance na úplné zotavenie. Pri volaní záchrannej služby im nezabudnite poskytnúť informácie o vašich príznakoch a akúkoľvek ďalšiu relevantnú anamnézu.

Otázka č. 3: Aké sú niektoré rizikové faktory mozgovej príhody?

Odpoveď č. 3: Existuje niekoľko rizikových faktorov mozgovej príhody vrátane vysokého krvného tlaku, fajčenia, cukrovky, srdcových ochorení, rodinnej anamnézy a veku (mozgová príhoda je častejšia u ľudí nad 55 rokov). Medzi ďalšie rizikové faktory patrí obezita, nedostatok fyzickej aktivity, nadmerná konzumácia alkoholu a fibrilácia predsiení (nepravidelný srdcový tep). Na zníženie rizika mozgovej príhody je dôležité zvládnuť všetky základné zdravotné ťažkosti a osvojiť si zdravý životný štýl.Zdroje použité v článku: