Príznaky zlyhania srdca: Ako rozpoznať a vyhľadať liečbu

Príznaky zlyhania srdca: Ako rozpoznať a vyhľadať liečbu

Srdcové zlyhanie je stav, pri ktorom srdcový sval nedokáže prečerpávať dostatok krvi na uspokojenie potrieb organizmu. Môže byť spôsobené mnohými faktormi vrátane ochorenia srdca, vysokého krvného tlaku a cukrovky. Včasné rozpoznanie príznakov a rýchla liečba môžu zlepšiť kvalitu života a potenciálne predĺžiť prežitie.

Príznaky

 • Dýchavičnosť, najmä pri fyzickej aktivite alebo pri ležaní na rovine
 • Únava a slabosť
 • Opuchy nôh, členkov a chodidiel
 • Rýchly alebo nepravidelný srdcový tep
 • Bolesť na hrudi alebo nepríjemné pocity
 • Znížená schopnosť cvičiť
 • pretrvávajúci kašeľ alebo sipot, niekedy s ružovým, speneným hlienom
 • Náhle zvýšenie hmotnosti, v dôsledku nahromadenia tekutín
 • Znížená chuť do jedla a nevoľnosť
 • Zmätenosť alebo poruchy myslenia, najmä u starších ľudí

Je dôležité poznamenať, že niektorí ľudia so srdcovým zlyhaním nemajú žiadne príznaky, zatiaľ čo u iných sa môžu vyskytnúť len mierne príznaky. Závažnosť príznakov môže kolísať a časom sa môže zhoršovať.

Príčiny

K zlyhaniu srdca môže dôjsť, keď je srdcový sval poškodený:

 • ochorením koronárnych tepien
 • Srdcový infarkt
 • Vysoký krvný tlak
 • Ochorenie srdcových chlopní
 • Kardiomyopatia (ochorenie srdcového svalu)
 • Chronické ochorenie pľúc
 • Zneužívanie alkoholu alebo drog
 • infekcie, ako je myokarditída (zápal srdcového svalu)
 • Cukrovka

Liečba

Liečba srdcového zlyhania závisí od príčiny, ale môže zahŕňať:

 • Lieky, ako sú inhibítory ACE, betablokátory, diuretiká a iné lieky na zlepšenie príznakov srdcového zlyhania a prevenciu zhoršenia stavu
 • Zmeny životného štýlu, ako je zníženie príjmu soli, zníženie hmotnosti, pravidelné cvičenie, ukončenie fajčenia a obmedzenie konzumácie alkoholu
 • Chirurgický zákrok, ako je operácia koronárneho bypassu, výmena chlopne alebo transplantácia srdca
 • Terapie pomocou prístrojov, ako sú implantovateľné kardiovertery-defibrilátory (ICD) alebo zariadenia na resynchronizačnú liečbu srdca (CRT)
 • Program riadenia srdcového zlyhávania, v ktorom tím zdravotníckych pracovníkov poskytuje komplexnú starostlivosť a podporu osobám so srdcovým zlyhaním

Je dôležité vyhľadať lekársku pomoc, ak máte podozrenie, že môžete mať srdcové zlyhanie. Včasná diagnostika a liečba môžu zlepšiť kvalitu života a potenciálne predĺžiť prežitie.

Zlyhanie srdca je závažný stav, ktorý si vyžaduje rýchlu pozornosť a liečbu. Rozpoznanie príznakov a včasné vyhľadanie lekárskej pomoci môže zlepšiť výsledky a kvalitu života. Spolupracujte so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na vypracovaní komplexného plánu starostlivosti, ktorý je prispôsobený vašim špecifickým potrebám.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Už niekoľko rokov žijem so srdcovým zlyhávaním a naučil som sa veľa o zvládaní svojich príznakov a zlepšovaní kvality života. Tu je niekoľko tipov a trikov, ktoré mi na tejto ceste pomohli:

 • Dbajte na to, aby ste dodržiavali režim užívania liekov presne podľa predpisu. Je dôležité užívať lieky každý deň v rovnakom čase a nevynechať žiadnu dávku.
 • Každý deň sledujte svoju hmotnosť a akýkoľvek náhly prírastok hmotnosti nahláste svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Môže to byť skorý príznak hromadenia tekutín, čo môže zhoršiť zlyhanie srdca.
 • Dbajte na príjem soli. Nadmerný príjem soli môže viesť k hromadeniu tekutín, čo môže zhoršiť príznaky srdcového zlyhania. Snažte sa obmedziť príjem soli na menej ako 2 000 miligramov denne a vždy, keď je to možné, vyberajte možnosti s nízkym obsahom sodíka.
 • Zostaňte aktívni a pravidelne cvičte. Fyzická aktivita môže pomôcť zlepšiť príznaky a celkový zdravotný stav. Poraďte sa so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti o najlepšom cvičebnom programe pre vás.
 • Vyhnite sa alkoholu a obmedzte príjem kofeínu. Oboje môže zhoršiť príznaky srdcového zlyhania.
 • Dostatok odpočinku a snažte sa zvládať stres. Stres môže zhoršiť príznaky srdcového zlyhania a ovplyvniť celkový zdravotný stav.
 • Vstúpte do podpornej skupiny alebo sa spojte s inými ľuďmi, ktorí žijú so srdcovým zlyhaním. Výmena skúseností a učenie sa od iných môže byť neuveriteľne užitočné.

Dúfam, že tieto tipy budú užitočné pre ostatných, ktorí žijú so srdcovým zlyhávaním. Nezabudnite, že je dôležité úzko spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste vypracovali plán starostlivosti, ktorý vám bude najlepšie vyhovovať. Veľa šťastia!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú najčastejšie príznaky srdcového zlyhania?

Odpoveď č. 1: Medzi najčastejšie príznaky srdcového zlyhávania patrí dýchavičnosť, najmä pri fyzickej aktivite alebo v ľahu, únava a slabosť, opuchy nôh, členkov a chodidiel, rýchly alebo nepravidelný srdcový tep, bolesť na hrudníku alebo nepríjemné pocity, znížená schopnosť cvičiť, pretrvávajúci kašeľ alebo sipot, niekedy s ružovým, speneným hlienom, náhle zvýšenie hmotnosti v dôsledku nahromadenia tekutín, znížená chuť do jedla a nevoľnosť a zmätenosť alebo poruchy myslenia, najmä u starších ľudí. Je dôležité poznamenať, že niektorí ľudia so srdcovým zlyhaním nemajú žiadne príznaky, zatiaľ čo u iných sa môžu vyskytnúť len mierne príznaky.

Otázka č. 2: Aké sú príčiny srdcového zlyhania?

Odpoveď č. 2: K zlyhaniu srdca môže dôjsť, keď je srdcový sval poškodený ischemickou chorobou srdca, srdcovým infarktom, vysokým krvným tlakom, ochorením srdcových chlopní, kardiomyopatiou (ochorenie srdcového svalu), chronickým ochorením pľúc, zneužívaním alkoholu alebo drog, infekciami, ako je myokarditída (zápal srdcového svalu), alebo cukrovkou. Základná príčina srdcového zlyhania určí spôsob liečby.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby srdcového zlyhania?

Odpoveď č. 3: Liečba srdcového zlyhania závisí od základnej príčiny, ale môže zahŕňať lieky, ako sú inhibítory ACE, betablokátory, diuretiká a iné lieky na zlepšenie príznakov srdcového zlyhania a prevenciu zhoršenia stavu, zmeny životného štýlu, ako je zníženie príjmu soli, zníženie hmotnosti, pravidelné cvičenie, ukončenie fajčenia a obmedzenie konzumácie alkoholu, chirurgický zákrok, ako je napríklad bypass koronárnej tepny, výmena chlopne alebo transplantácia srdca, terapia pomocou prístrojov, ako sú implantovateľné kardiovertery-defibrilátory (ICD) alebo zariadenia na resynchronizačnú liečbu srdca (CRT), alebo program manažmentu srdcového zlyhania, v rámci ktorého tím zdravotníckych pracovníkov poskytuje komplexnú starostlivosť a podporu osobám so srdcovým zlyhaním. Je dôležité úzko spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na vypracovaní komplexného plánu starostlivosti, ktorý je prispôsobený vašim špecifickým potrebám.Zdroje použité v článku: