Roztrasené ruky: Príznaky a príčiny

Trasúce sa ruky: Pochopenie príznakov a príčin

Trasúce sa ruky, známe aj ako tras, môžu byť pre mnohých ľudí znepokojujúcim príznakom. Môže ovplyvniť schopnosť človeka vykonávať každodenné úlohy, ako je písanie, pitie z pohára alebo dokonca len držanie predmetov. V tomto článku sa budeme zaoberať bežnými príznakmi a príčinami trasenia rúk a načrtneme dostupné možnosti liečby.

Príznaky trasúcich sa rúk

Hlavným príznakom trasúcich sa rúk je výrazný tras alebo chvenie rúk alebo prstov. Toto chvenie môže byť od mierneho až po silné a môže byť prítomné aj vtedy, keď sú ruky v pokoji. Medzi ďalšie príznaky trasúcich sa rúk môžu patriť:

 • ťažkosti pri vykonávaní jemných motorických úloh: Ľudia s trasúcimi sa rukami môžu mať problémy s písaním, písaním na stroji alebo vykonávaním iných úloh, ktoré si vyžadujú presné pohyby rúk alebo prstov.

 • Trasenie rúk alebo nôh: Trasúce sa ruky môžu byť niekedy sprevádzané trasom iných častí tela, napríklad rúk alebo nôh.

 • Stuhnutosť alebo slabosť končatín: Niektorí ľudia s trasúcimi sa rukami môžu pociťovať stuhnutosť alebo slabosť v rukách alebo nohách, čo im sťažuje vykonávanie fyzických úloh.

Príčiny trasúcich sa rúk

Existuje mnoho možných príčin trasúcich sa rúk, vrátane:

 • Esenciálny tras: Esenciálny tras je najčastejším typom tremoru a je spôsobený abnormálnou funkciou časti mozgu, ktorá riadi pohyb svalov. Zvyčajne postihuje ruky a paže a môže byť výraznejší pri vykonávaní úloh, ktoré si vyžadujú jemnú motoriku.

 • Parkinsonova choroba: Parkinsonova choroba je progresívna porucha nervového systému, ktorá môže spôsobovať tras, stuhnutosť a ťažkosti s pohybom.

 • Skleróza multiplex: Skleróza multiplex je autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém a spôsobuje tras, slabosť a ťažkosti s koordináciou.

 • Cievna mozgová príhoda: Cievna mozgová príhoda môže poškodiť časť mozgu, ktorá ovláda pohyb svalov, čo vedie k traseniu rúk alebo iných častí tela.

 • Vedľajšie účinky liekov: Niektoré lieky, vrátane antipsychotík, liekov na astmu a betablokátorov, môžu ako vedľajší účinok spôsobiť tras rúk.

 • Alkohol alebo užívanie drog: Nadmerné užívanie alkoholu alebo drog môže spôsobiť tras, najmä ak sú prítomné abstinenčné príznaky.

 • Problémy so štítnou žľazou: Nadmerne aktívna alebo nedostatočne aktívna štítna žľaza môže spôsobiť tras spolu s ďalšími príznakmi, ako sú únava, zmeny hmotnosti a zmeny nálad.

Možnosti liečby trasúcich sa rúk

Možnosti liečby trasúcich sa rúk závisia od príčiny. Tu sú niektoré z najbežnejších spôsobov liečby:

 • Lieky: Pri esenciálnom tremore môžu byť predpísané betablokátory alebo antikonvulzívne lieky, ktoré pomáhajú znížiť tras. Parkinsonova choroba sa zvyčajne lieči liekmi, ktoré zvyšujú hladinu dopamínu v mozgu.

 • Chirurgický zákrok: V závažných prípadoch môže byť možnosťou chirurgický zákrok, ktorý pomôže znížiť tras. Hlboká mozgová stimulácia napríklad zahŕňa implantáciu elektród do mozgu, ktoré regulujú pohyb svalov.

 • Zmeny životného štýlu: Zmeny v životnom štýle, ako napríklad zníženie stresu, vyhýbanie sa alkoholu a drogám a zdravá strava, môžu v niektorých prípadoch pomôcť zmierniť tras.

 • Fyzikálna alebo pracovná terapia: Fyzikálna alebo pracovná terapia môže pomôcť zlepšiť koordináciu a silu a môže uľahčiť vykonávanie každodenných úloh.

 • Vestibulárna rehabilitácia: Vestibulárna rehabilitácia je typ terapie, ktorá môže pomôcť zlepšiť rovnováhu a koordináciu a znížiť tras.

Trasúce sa ruky môžu byť frustrujúcim a obmedzujúcim príznakom, ale k dispozícii je mnoho liečebných postupov, ktoré môžu pomôcť. Plán liečby závisí od príčiny trasenia, ale môže zahŕňať lieky, chirurgický zákrok, zmenu životného štýlu, fyzikálnu alebo pracovnú terapiu alebo vestibulárnu rehabilitáciu. Je dôležité spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby sa určil najlepší spôsob liečby pre vaše individuálne potreby.

Na záver možno povedať, že tras rúk môže byť spôsobený rôznymi faktormi vrátane esenciálneho tremoru, Parkinsonovej choroby, sklerózy multiplex, mozgovej príhody, vedľajších účinkov liekov, užívania alkoholu alebo drog a problémov so štítnou žľazou. Závažnosť trasenia sa môže pohybovať od mierneho až po silný a môže sťažovať vykonávanie každodenných úloh. Ak sa u vás vyskytne tras rúk, je dôležité navštíviť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby určil príčinu a prediskutoval dostupné možnosti liečby. So správnym plánom liečby je možné triašku zvládnuť a zlepšiť kvalitu vášho života.

Názor od čitatela

Wow, skvelý článok! S trasom rúk sa stretávam už niekoľko rokov a naučil som sa niekoľko vecí, ktoré mi skutočne pomohli zvládnuť moje príznaky. Chcel som sa podeliť o niektoré tipy a triky s ostatnými, ktorí by mohli bojovať s rovnakým problémom.

V prvom rade som zistil, že zníženie stresu v mojom živote prinieslo obrovský rozdiel. Zvykol som byť veľmi úzkostlivý a ruky sa mi triasli ešte viac. Ale teraz cvičím všímavosť a hlboké dýchanie vždy, keď sa cítim vystresovaný, a naozaj mi to pomáha upokojiť telo.

Po druhé, zistil som, že mi môže veľmi pomôcť aj cvičenie. Začal som cvičiť s ľahkými váhami a môj tras sa vďaka tomu dosť zlepšil. Dbám na to, aby som používal ľahké činky, asi 2 – 3 kg, a robil pomalé, kontrolované pohyby. Pomohlo mi to vybudovať silu v rukách a znížiť frekvenciu trasenia.

Ďalším tipom, ktorý som sa naučil, je vyhýbať sa spúšťačom, ktoré môžu môj tras zhoršiť. Pre mňa to znamená vyhýbať sa kofeínu, alkoholu a nikotínu. Tiež som zistil, že nosenie rukavíc, keď som vonku v chladnom počasí, mi pomáha udržať ruky v teple a znižuje intenzitu môjho trasenia.

Napokon som zistil, že fyzikálna terapia a ergoterapia môžu byť veľmi prospešné. Spolupracujem s fyzioterapeutom, ktorý mi pomáha robiť cviky na zlepšenie koordinácie a sily rúk, a s ergoterapeutom, ktorý mi pomáha nájsť spôsoby, ako si prispôsobiť každodenné činnosti tak, aby som ich mohol vykonávať ľahšie aj s mojím trasom.

Dúfam, že tieto tipy a triky pomôžu aj ostatným, ktorí bojujú s trasom rúk. Len nezabudnite, že každý človek je iný a to, čo funguje u mňa, nemusí fungovať u iných, ale je dôležité nájsť to, čo funguje u vás, a skúšať stále nové veci, kým nenájdete najlepšie riešenie pre vaše individuálne potreby. Veľa šťastia!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo spôsobuje trasúce sa ruky?

Odpoveď č. 1: Trasúce sa ruky môžu byť spôsobené rôznymi faktormi vrátane esenciálneho tremoru, Parkinsonovej choroby, sklerózy multiplex, mŕtvice, vedľajších účinkov liekov, užívania alkoholu alebo drog a problémov so štítnou žľazou. Základná príčina trasenia určí spôsob liečby a závažnosť trasenia sa môže u jednotlivých osôb líšiť.

Otázka č. 2: Existuje liek na tras rúk?

Odpoveď č. 2: V súčasnosti neexistuje liek na tras rúk, ale je k dispozícii mnoho liečebných postupov, ktoré môžu pomôcť zvládnuť príznaky. Plán liečby závisí od príčiny trasenia, ale môže zahŕňať lieky, chirurgický zákrok, zmenu životného štýlu, fyzikálnu alebo pracovnú terapiu alebo vestibulárnu rehabilitáciu. Je dôležité spolupracovať s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby sa určil najlepší spôsob liečby pre vaše individuálne potreby.

Otázka č. 3: Aké zmeny životného štýlu môžu pomôcť znížiť intenzitu trasenia rúk?

Odpoveď č. 3: Zmena životného štýlu môže zohrávať veľkú úlohu pri znižovaní závažnosti trasúcich sa rúk. Medzi tipy, ktoré môžu pomôcť, patrí zníženie stresu, cvičenie všímavosti a hlbokého dýchania, pravidelné cvičenie, vyhýbanie sa spúšťačom, ako sú kofeín, alkohol a nikotín, a nosenie rukavíc v chladnom počasí, aby sa ruky udržali v teple. Je dôležité, aby ste sa so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti porozprávali o tom, aké zmeny životného štýlu by mohli byť pre vás najlepšie, pretože skúsenosti každého človeka s trasúcimi sa rukami sú jedinečné.

Zdroje použité v článku: