Trasenie a COVID-19: Je to symptóm alebo niečo viac?

Trasenie a COVID-19: Je to symptóm alebo niečo viac?

Trasenie alebo chvenie sú častým príznakom rôznych zdravotných stavov vrátane COVID-19. Príčina trasenia pri COVID-19 však môže byť zložitá a môže sa u jednotlivých osôb líšiť. V tomto článku sa budeme zaoberať možnými príčinami trasenia pri COVID-19, ako aj jeho potenciálnymi dôsledkami a možnosťami liečby.

COVID-19 a trasenie

COVID-19 je respiračné ochorenie spôsobené novým koronavírusom (SARS-CoV-2). Okrem respiračných príznakov, ako je kašeľ, dýchavičnosť a únava, môže COVID-19 spôsobiť aj širokú škálu nedýchacích príznakov vrátane trasenia alebo chvenia.

Trasenie pri COVID-19 sa môže vyskytnúť v dôsledku viacerých faktorov vrátane:

 • Postihnutie nervového systému: Vírus môže infikovať nervový systém a spôsobiť neurologické príznaky vrátane trasenia alebo chvenia.
 • Nízke hladiny kyslíka: V závažných prípadoch COVID-19 môže nízka hladina kyslíka v krvi viesť k traseniu alebo traseniu.
 • Lieky: Niektoré lieky používané na liečbu COVID-19, napríklad steroidy, môžu ako vedľajší účinok spôsobiť tras alebo chvenie.
 • Úzkosť alebo stres: Stres a úzkosť spojené s diagnózou COVID-19 alebo hospitalizáciou môžu tiež spôsobiť tras alebo chvenie.

Je dôležité poznamenať, že tras alebo chvenie sa môžu vyskytnúť aj pri iných ochoreniach a nie sú špecifické pre COVID-19.

Je trasenie príznakom ochorenia COVID-19?

Áno, tras alebo chvenie môžu byť príznakom ochorenia COVID-19. Je však dôležité mať na pamäti, že trasenie sa môže vyskytovať aj pri mnohých iných ochoreniach a stavoch. Ak sa u vás vyskytne tras, je dôležité, aby ste sa poradili s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý určí príčinu a poskytne vám vhodnú liečbu.

Kedy vyhľadať lekársku pomoc v prípade trasenia pri COVID-19

Ak pociťujete tras alebo chvenie v spojení s inými príznakmi COVID-19, ako je kašeľ, dýchavičnosť alebo únava, je dôležité vyhľadať lekársku pomoc. V závažných prípadoch COVID-19 môže nízka hladina kyslíka v krvi viesť k traseniu alebo traseniu a na riešenie tejto potenciálne život ohrozujúcej komplikácie je potrebná rýchla lekárska pomoc.

Okrem toho, ak sa u vás vyskytne tras alebo chvenie ako vedľajší účinok liekov COVID-19, je dôležité porozprávať sa s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zistiť, či je potrebná zmena liečby.

Možnosti liečby trasenia pri lieku COVID-19

Liečba trasenia pri lieku COVID-19 bude závisieť od základnej príčiny. V niektorých prípadoch liečba základného ochorenia (ako je COVID-19) vyrieši tras alebo chvenie. V iných prípadoch môže byť potrebná špecifická liečba na odstránenie trasenia alebo trasenia, ako napr:

 • Lieky: Niektoré lieky sa môžu použiť na liečbu trasenia alebo trasenia, vrátane betablokátorov a antikonvulzív.
 • Kyslíková terapia: V závažných prípadoch COVID-19 môže nízka hladina kyslíka v krvi viesť k traseniu alebo traseniu. Kyslíková terapia môže pomôcť obnoviť hladinu kyslíka a zmierniť tras alebo chvenie.
 • Psychoterapia: V prípadoch, keď sú tras alebo chvenie spôsobené úzkosťou alebo stresom, môže byť užitočnou liečbou psychoterapia.

Tras alebo chvenie môžu byť príznakom COVID-19, ale môžu sa vyskytovať aj pri iných ochoreniach a stavoch. Ak sa u vás vyskytne tras, je dôležité porozprávať sa s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby sa určila príčina a poskytla vhodná liečba.

Je tiež dôležité si uvedomiť, že tras alebo chvenie môžu byť vedľajším účinkom liekov používaných na liečbu COVID-19. Ak užívate lieky na liečbu COVID-19 a pociťujete tras alebo chvenie, je dôležité, aby ste sa porozprávali so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a určili, či je potrebná zmena liečby.

Na záver možno povedať, že tras alebo chvenie môžu byť komplexným príznakom pri COVID-19 a môžu mať rôzne príčiny. Ak pociťujete tras, je dôležité porozprávať sa s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby sa určila príčina a dostalo sa vám vhodnej liečby.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Osobne sa zaoberám trasením ako príznakom COVID-19 a chcela som sa podeliť o vlastné skúsenosti a tipy, ktoré mi pomohli. Po prvé, je dôležité si uvedomiť, že skúsenosti s COVID-19 a jeho príznakmi budú u každého iné, takže to, čo funguje u mňa, nemusí fungovať u každého. Tu je však niekoľko vecí, ktoré mi pomohli:

 • Hydratácia: Udržiavanie dobrej hydratácie mi pomohlo zmierniť trasenie. Snažím sa vypiť aspoň 2 litre vody denne.

 • Hlboké dýchacie cvičenia: Zistila som, že mi pomáha najmä pomalý, hlboký nádych nosom a výdych ústami v trvaní 10 – 15 dychov.

 • Cvičenie: Na zmiernenie trasenia mi pomohlo aj zaradenie ľahkého cvičenia do každodenného režimu, napríklad jogy alebo strečingu. Pred začatím akéhokoľvek nového cvičenia je dôležité poradiť sa s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste sa uistili, že je pre vás bezpečné.

 • Relaxačné techniky: Praktizovanie relaxačných techník, ako je meditácia alebo riadené predstavy, mi pomohlo zvládnuť stres a úzkosť, čo následne znížilo moje trasenie.

Dúfam, že tieto tipy pomôžu aj ostatným, ktorí pociťujú tras ako príznak COVID-19. Je dôležité si uvedomiť, že každý má iné skúsenosti, preto je dôležité spolupracovať so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste zistili, čo je pre vás najlepšie. Zostaňte v bezpečí a zostaňte zdraví!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Je tras bežným príznakom COVID-19?

Odpoveď č. 1: Trasenie alebo chvenie môže byť príznakom COVID-19, ale nie je to bežný príznak. Medzi ďalšie príznaky COVID-19 patrí horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, strata chuti alebo čuchu a bolesti tela. Ak sa u vás vyskytne tras alebo akékoľvek iné príznaky COVID-19, je dôležité, aby ste sa poradili s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý stanoví správnu diagnózu.

Otázka č. 2: Môže byť trasenie vedľajším účinkom liekov COVID-19?

Odpoveď č. 2: Áno, tras alebo chvenie môžu byť vedľajším účinkom liekov používaných na liečbu COVID-19. Ak užívate lieky na liečbu COVID-19 a pociťujete tras alebo chvenie, je dôležité, aby ste sa porozprávali so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a určili, či je potrebná zmena lieku.

Otázka č. 3: Čo mám robiť, ak pociťujem tras ako príznak COVID-19?

Odpoveď č. 3: Ak pociťujete tras ako príznak lieku COVID-19, je dôležité, aby ste sa porozprávali s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý určí príčinu a poskytne vám vhodnú liečbu. Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vám môže odporučiť odpočinok, hydratáciu a v prípade potreby zmenu liekov. Dôležité je tiež dodržiavať všetky odporúčané preventívne opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19, ako je nosenie masky, dodržiavanie sociálneho odstupu a časté umývanie rúk.Zdroje použité v článku: