Schizofrénia: Pochopenie negatívnych symptómov a ich zvládanie

Schizofrénia: Pochopenie negatívnych symptómov a ich zvládanie

Schizofrénia je chronická duševná porucha, ktorá ovplyvňuje myšlienky, správanie a emócie jednotlivca. U ľudí so schizofréniou sa často vyskytujú pozitívne príznaky, ako sú halucinácie a bludy, ako aj negatívne príznaky, napríklad nedostatok motivácie, emocionálna plochosť a ťažkosti pri nadväzovaní a udržiavaní vzťahov. Negatívne príznaky sú náročnejšie na liečbu ako pozitívne príznaky a môžu výrazne ovplyvniť kvalitu života ľudí so schizofréniou.

Pochopenie negatívnych príznakov

Negatívne príznaky sa vzťahujú na absenciu alebo obmedzenie bežného správania a emócií, ako je rozprávanie, vyjadrovanie emócií a iniciovanie aktivít. Negatívne príznaky môžu viesť k zníženej schopnosti fungovať v každodennom živote a môžu mať významný vplyv na kvalitu života jednotlivca. Medzi najčastejšie negatívne príznaky schizofrénie patria:

 • Avolúcia: Nedostatok motivácie začať alebo zotrvať v cieľavedomých činnostiach
 • Alogia: Znížený rečový výstup, s menším počtom vyslovených slov a menej zmysluplným obsahom
 • Anhedónia: Neschopnosť prežívať potešenie z činností, ktoré boli predtým príjemné
 • Asociálnosť: Znížený záujem o socializáciu alebo vytváranie vzťahov s inými ľuďmi
 • Otupený afekt: Emocionálny tón je plochý, so zníženou mimikou, rečou tela a hlasovým prejavom

Príčiny negatívnych symptómov

Presná príčina negatívnych príznakov nie je úplne objasnená, ale predpokladá sa, že sú spôsobené kombináciou genetických a environmentálnych faktorov. Medzi faktory, ktoré môžu prispievať k vzniku negatívnych príznakov, patria:

 • Abnormálna štruktúra mozgu: Štúdie ukázali, že na vzniku negatívnych príznakov sa môžu podieľať zmeny v štruktúre určitých oblastí mozgu, ako sú bazálne gangliá a talamus.
 • Poruchy regulácie dopamínu: Dopamín je neurotransmiter, ktorý zohráva úlohu pri regulácii motivácie a potešenia. Výskum naznačil, že dysregulácia dopamínu môže prispievať k negatívnym príznakom u ľudí so schizofréniou.
 • Antipsychotické lieky: Niektoré antipsychotické lieky môžu spôsobiť alebo zhoršiť negatívne príznaky, najmä ak sa používajú vo vysokých dávkach.

Zvládanie negatívnych symptómov

Neexistuje jediná liečba, ktorá by bola účinná pre všetkých jedincov s negatívnymi príznakmi, ale kombinácia liekov a psychoterapie môže pomôcť tieto príznaky zvládnuť. Medzi najbežnejšie možnosti liečby negatívnych príznakov patria:

 • Antipsychotické lieky: Antipsychotické lieky môžu pomôcť zvládnuť negatívne príznaky reguláciou hladiny dopamínu a znížením závažnosti príznakov. Ukázalo sa, že niektoré novšie antipsychotiká sú pri liečbe negatívnych príznakov účinnejšie ako tradičné antipsychotiká.
 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): CBT môže pomôcť jedincom so schizofréniou naučiť sa nové zručnosti zvládania a zlepšiť ich schopnosť vytvárať a udržiavať vzťahy. Tento typ terapie môže tiež pomôcť zlepšiť motiváciu a znížiť negatívne príznaky.
 • Pracovná rehabilitácia: Programy pracovnej rehabilitácie môžu jednotlivcom so schizofréniou pomôcť osvojiť si pracovné zručnosti, nájsť si zamestnanie a zlepšiť ich schopnosť fungovať v každodennom živote.
 • Podpora rodiny: Podpora rodiny môže zohrávať rozhodujúcu úlohu pri pomoci jednotlivcom so schizofréniou zvládať negatívne príznaky tým, že im poskytuje emocionálnu podporu a povzbudenie.

Negatívne príznaky môžu mať významný vplyv na kvalitu života jedincov so schizofréniou. Pochopenie príčin a dostupných spôsobov liečby negatívnych symptómov je dôležité pre zvládanie poruchy a zlepšenie schopnosti jednotlivca fungovať v každodennom živote. So správnou kombináciou liekov, psychoterapie a podpory môžu jedinci so schizofréniou úspešne zvládať svoje negatívne príznaky a žiť plnohodnotný život.

Názor od čitatela

Ahoj všetci, už nejaký čas sledujem tento blog a chcel by som sa podeliť o niekoľko tipov a trikov, ktoré mi pomohli zvládnuť negatívne príznaky schizofrénie. Schizofréniu mi diagnostikovali asi pred 8 rokmi a odvtedy som na ceste hľadania spôsobov, ako zvládnuť svoje príznaky a zlepšiť kvalitu života.

Jednou z vecí, ktoré mi najviac pomohli, je zostať aktívny. Dbám na to, aby som denne aspoň 30 minút cvičil, či už ide o prechádzky alebo ľahké posilňovanie. Cvičenie má preukázateľne pozitívny vplyv na duševné zdravie, pomáha mi udržať si motiváciu a znižuje moje negatívne príznaky.

Zistil som tiež, že mi neuveriteľne pomáha štruktúrovaná rutina. Dbám na to, aby som každý deň vstával v rovnakom čase, jedol v rovnakom čase a naplánoval si aktivity na celý deň. Pomáha mi to udržať sa na správnej ceste a znižuje hladinu stresu.

Ďalším tipom, o ktorý by som sa chcel podeliť, je zostať v kontakte s ostatnými. Mať silný podporný systém bolo pre mňa kľúčové pri zvládaní negatívnych symptómov. Či už je to rodina, priatelia alebo podporná skupina, je dôležité mať v živote ľudí, s ktorými sa môžete porozprávať a ktorí rozumejú tomu, čím prechádzate.

Nakoniec by som chcel zdôrazniť, že je dôležité starať sa o svoje fyzické zdravie. To znamená jesť vyváženú stravu, mať dostatok spánku a vyhýbať sa drogám a alkoholu. Starostlivosť o fyzické zdravie môže mať veľký vplyv na vaše duševné zdravie a môže vám pomôcť zvládať vaše negatívne príznaky.

Dúfam, že tieto tipy a triky pomôžu aj ďalším čitateľom, ktorí bojujú s negatívnymi príznakmi schizofrénie. Nezabudnite, že cesta každého z nás je iná a je dôležité nájsť to, čo vám najlepšie vyhovuje. Bojujte ďalej a zostaňte pozitívni!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú negatívne príznaky schizofrénie?

Odpoveď č. 1: Negatívne príznaky schizofrénie sa vzťahujú na absenciu alebo zníženie normálnych emócií a správania, ktoré sú zvyčajne prítomné u zdravých jedincov. Tieto príznaky môžu zahŕňať nedostatok motivácie, ťažkosti so sociálnymi interakciami, nedostatočnú hygienu a nedostatok emócií. Negatívne príznaky môžu byť v porovnaní s pozitívnymi príznakmi (ako sú bludy a halucinácie) náročnejšie na zvládnutie, pretože môžu ovplyvniť každodenné fungovanie a celkovú kvalitu života.

Otázka č. 2: Ako sa liečia negatívne príznaky schizofrénie?

Odpoveď č. 2: Negatívne príznaky schizofrénie sa často liečia kombináciou liekov a psychoterapie. Antipsychotické lieky môžu pomôcť znížiť závažnosť negatívnych príznakov, zatiaľ čo psychoterapia môže jednotlivcom pomôcť rozvinúť zručnosti zvládania a zlepšiť ich celkové fungovanie. Okrem toho môžu pri zvládaní negatívnych príznakov pomôcť aj zmeny životného štýlu, ako je pravidelné cvičenie, vyvážená strava a štruktúrovaný režim.

Otázka č. 3: Dajú sa negatívne príznaky schizofrénie úplne vyliečiť?

Odpoveď č. 3: V súčasnosti neexistuje liek na schizofréniu, ale pri správnej liečbe a podpore dokážu mnohí jedinci s negatívnymi príznakmi schizofrénie zvládať svoje príznaky a zlepšiť kvalitu života. Cieľom liečby nie je úplne vyliečiť ochorenie, ale znížiť závažnosť príznakov a zlepšiť celkové fungovanie. So správnou podporou a aktívnym prístupom môžu jedinci s negatívnymi príznakmi schizofrénie viesť plnohodnotný a produktívny život.Zdroje použité v článku: