Schizofrénia: Pochopenie negatívnych symptómov a ich zvládanie

Schizofrénia: Pochopenie negatívnych symptómov a ich zvládanie Schizofrénia je chronická duševná porucha, ktorá ovplyvňuje myšlienky, správanie a emócie jednotlivca. U ľudí so schizofréniou sa často vyskytujú pozitívne príznaky, ako sú halucinácie a bludy, ako aj negatívne príznaky, napríklad nedostatok motivácie, emocionálna plochosť a ťažkosti pri nadväzovaní a udržiavaní vzťahov. Negatívne príznaky sú náročnejšie na liečbu…
Read more