Skratka príznaku: Dekódovanie lekárskeho žargónu

Skratka príznaku: Dekódovanie lekárskeho žargónu

Mali ste niekedy problém porozumieť tomu, čo vám lekár počas lekárskej prehliadky hovoril? Odchádzali ste zo stretnutia s pocitom väčšieho zmätku, než keď ste naň prišli? Ak áno, nie ste sami! Mnohí lekári používajú skratky a akronymy, keď hovoria o príznakoch, príčinách a liečbe, čo môže byť pre pacientov mätúce. V tomto článku vám rozlúštime niektoré z najčastejšie používaných lekárskych pojmov, aby ste lepšie porozumeli svojmu zdraviu.

Bežné skratky symptómov

 • SOB: Dýchavičnosť
 • Závraty: Pocit nestability, závrat alebo točenie hlavy
 • Únava: Extrémna únava alebo nedostatok energie
 • Bolesť na hrudníku: Bolesť alebo nepríjemné pocity v oblasti hrudníka
 • Nevoľnosť: Pocit, že sa vám chce zvracať
 • Zvracanie: Násilné vypudenie obsahu žalúdka ústami
 • Hnačka: riedka alebo vodnatá stolica vyskytujúca sa viac ako trikrát za deň

Skratky bežných príčin

 • GERD: Gastroezofageálna refluxná choroba
 • HTN: Hypertenzia (vysoký krvný tlak)
 • MI: Infarkt myokardu (srdcový infarkt)
 • UTI: Infekcia močových ciest
 • POHLAVNE PRENOSNÉ CHOROBY: Sexuálne prenosné ochorenie
 • PNA: Pneumónia

Bežné skratky liečby

 • OTC: Over-the-Counter
 • Rx: Predpis
 • IV: Intravenózne
 • PO: Ústami
 • IM: Intramuskulárne
 • PRN: Podľa potreby

Ak porozumiete týmto bežným lekárskym skratkám, môžete lepšie porozumieť svojmu zdraviu a byť lepšie informovaní počas lekárskych návštev. Ak si však nie ste istí niektorými pojmami alebo liečebnými postupmi, o ktorých sa hovorí, vždy je najlepšie požiadať svojho lekára o vysvetlenie. Vaše zdravie je dôležité a je nevyhnutné, aby ste jasne rozumeli svojim príznakom, príčinám a liečbe.

Názor od čitatela

Ahoj všetci, chcela som sa podeliť o svoje vlastné tipy a triky, pokiaľ ide o dekódovanie lekárskeho žargónu. Ako častá lekárska pacientka som sa naučila na vyšetrenia vždy nosiť pero a poznámkový blok, aby som si mohla zapísať všetky skratky alebo termíny, ktorým nerozumiem. V taške mám pre istotu aj malý slovník lekárskych termínov.

Ďalšou užitočnou radou je vždy požiadať lekára o vysvetlenie. Nebojte sa ozvať a požiadať o vysvetlenie laicky. Vaše zdravie je najdôležitejšie a je veľmi dôležité, aby ste jasne rozumeli svojim príznakom, príčinám a liečbe.

Nakoniec, neváhajte si urobiť vlastný prieskum. Vďaka množstvu informácií dostupných online si môžete ľahko vyhľadať akékoľvek lekárske termíny alebo stavy, ktorými si nie ste istí. Len nezabudnite používať renomované zdroje a pred vykonaním akýchkoľvek zmien v pláne liečby sa poraďte so svojím lekárom.

Dúfam, že tieto tipy a triky budú pre ostatných rovnako užitočné, ako boli pre mňa. Veľa šťastia na vašej ceste za pochopením lekárskeho žargónu!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aký je účel dekódovania lekárskeho žargónu?

Odpoveď č. 1: Účelom dekódovania lekárskeho žargónu je pomôcť pacientom lepšie porozumieť ich zdravotnému stavu a zdravotným podmienkam. Zdravotnícki pracovníci často používajú skratky a akronymy, keď hovoria o príznakoch, príčinách a liečbe, čo môže byť pre pacientov mätúce a zahlcujúce. Dekódovaním týchto výrazov môžu pacienti lepšie porozumieť svojim zdravotným problémom a byť lepšie informovaní počas stretnutí s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Otázka č. 2: Aké sú niektoré bežné skratky príznakov, ktoré by mali pacienti poznať?

Odpoveď č. 2: Medzi bežné skratky príznakov, ktoré by mali pacienti poznať, patria napr:

SOB (dýchavičnosť)
Závraty
Únava
Bolesť na hrudníku
Nevoľnosť
Zvracanie
Hnačka

Je dôležité si uvedomiť, že tento zoznam nie je úplný a že pacienti sa počas lekárskych návštev môžu stretnúť s ďalšími skratkami. Ak si nie ste istí niektorým pojmom, neváhajte požiadať svojho lekára o vysvetlenie.

Otázka č. 3: Ako sa môžu pacienti najlepšie pripraviť na lekárske vyšetrenia, aby sa uistili, že rozumejú všetkému používanému lekárskemu žargónu?

Odpoveď č. 3: Pacienti sa môžu najlepšie pripraviť na lekárske vyšetrenia, ak podniknú nasledujúce kroky:

Vezmú si so sebou pero a poznámkový blok, aby si mohli zapísať všetky skratky alebo pojmy, ktoré nepoznajú.
mať v taške malý slovník lekárskych pojmov
požiadať lekára o vysvetlenie, ak si nie sú istí niektorým pojmom alebo liečbou, o ktorej sa hovorí
vykonanie vlastného prieskumu, aby lepšie porozumeli lekárskym podmienkam a liečbe, pričom použijú renomované zdroje

Prijatím týchto krokov si pacienti môžu zabezpečiť, že budú jasne rozumieť svojmu zdraviu a budú lepšie pripravení prijímať informované rozhodnutia o svojej liečbe.

Zdroje použité v článku: