Strata pamäti a ADHD: Prekvapujúce spojenie

Strata pamäti a ADHD: Prekvapivé spojenie

ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) a strata pamäti sú dve samostatné zdravotné ťažkosti, ale výskum zistil, že u niektorých ľudí môžu byť prepojené. ADHD je neurovývojová porucha, ktorá ovplyvňuje pozornosť, hyperaktivitu a impulzívnosť, zatiaľ čo strata pamäti sa týka poklesu schopnosti vybaviť si informácie alebo udalosti. V tomto článku sa budeme zaoberať súvislosťou medzi ADHD a stratou pamäti, ich príznakmi, príčinami a možnosťami liečby.

Príznaky ADHD a straty pamäti

Príznaky ADHD sa zvyčajne objavujú v detstve a môžu zahŕňať:

 • Nepozornosť: Ťažkosti s pozornosťou, zabúdanie a ľahká rozptýlenosť.
 • Hyperaktivita: Nadmerný pohyb, nepokoj a ťažkosti s pokojným sedením.
 • Impulzívnosť: Konanie bez premýšľania, vyrušovanie ostatných a unáhlené rozhodnutia.

Na druhej strane, strata pamäti sa môže prejavovať v rôznych formách, vrátane:

 • Zabúdanie nedávno naučených informácií
 • ťažkosti so spomínaním na dôležité detaily
 • Častým strácaním alebo zamieňaním vecí

Príčiny ADHD a straty pamäti

Presná príčina ADHD nie je známa, ale výskumy naznačujú, že svoju úlohu môžu zohrávať genetické faktory a faktory prostredia. Strata pamäti môže mať rôzne príčiny, vrátane:

 • normálne starnutie
 • chronické zdravotné ťažkosti, ako je Alzheimerova choroba a iné formy demencie
 • poranenie alebo poškodenie mozgu
 • chronický stres a úzkosť
 • zneužívanie návykových látok

Súvislosť medzi ADHD a stratou pamäti

Štúdie ukázali, že jedinci s ADHD majú často problémy s pracovnou pamäťou, čo je schopnosť udržať a manipulovať s informáciami v mysli na krátky čas. To môže viesť k zabúdaniu a ťažkostiam s vybavovaním si informácií, čo vedie k strate pamäti. Okrem toho môžu k problémom s pamäťou viesť aj lieky, ktoré sa bežne používajú na liečbu ADHD, napríklad stimulanciá.

Možnosti liečby ADHD a straty pamäti

Liečba ADHD zvyčajne zahŕňa kombináciu liekov, terapie a zmeny životného štýlu. Stimulanciá, ako sú Ritalin a Adderall, sa bežne predpisujú na zlepšenie pozornosti a zníženie hyperaktivity a impulzívnosti. Tieto lieky však môžu viesť aj k problémom s pamäťou a mali by sa používať pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka.

Stratu pamäti možno liečiť rôznymi metódami vrátane:

 • Lieky: Niektoré lieky môžu pomôcť zlepšiť pamäť a kognitívne funkcie vrátane donepezilu (Aricept), rivastigmínu (Exelon) a galantamínu (Razadyne).
 • Zmeny životného štýlu: Zmeny životného štýlu: zapojenie sa do fyzickej aktivity, vyvážená strava, dostatok spánku a zníženie stresu môžu zlepšiť pamäť a celkové zdravie mozgu.
 • Kognitívny tréning: Cvičenia a aktivity, ktoré sú výzvou pre mozog, ako napríklad hádanky, môžu pomôcť zlepšiť pamäť a kognitívne funkcie.

ADHD a strata pamäti sú samostatné zdravotné stavy, ale výskum ukázal, že u niektorých jedincov môžu byť prepojené. Jedinci s ADHD môžu mať problémy s pracovnou pamäťou, čo môže viesť k zabúdaniu a ťažkostiam s vybavovaním si informácií. Liečba ADHD zvyčajne zahŕňa lieky, terapiu a zmenu životného štýlu, zatiaľ čo strata pamäti sa môže liečiť pomocou liekov, zmeny životného štýlu a kognitívneho tréningu. Ak vy alebo váš blízky pociťujete príznaky ADHD alebo straty pamäti, je dôležité, aby ste sa poradili so zdravotníckym pracovníkom kvôli správnej diagnóze a liečbe.

Názor od čitatela

Ahoj všetci! Chcel som sa podeliť o svoje vlastné skúsenosti s ADHD a stratou pamäti a o niekoľko tipov, ktoré sa mi osvedčili. S ADHD žijem, odkedy si pamätám, a vždy som bojoval so zabúdaním a ťažkosťami s vybavovaním si informácií. Našiel som však niekoľko vecí, ktoré mi pomohli pri zvládaní mojich príznakov a zlepšovaní pamäti.

V prvom rade sa snažím byť organizovaný a mať prehľad o dôležitých informáciách a úlohách. Používam plánovač, do ktorého si zapisujem stretnutia, termíny a iné dôležité udalosti, a zapisujem si dôležité informácie, aby som sa k nim mohol neskôr vrátiť. Takisto sa snažím mať usporiadaný pracovný priestor a minimalizovať rozptyľovanie.

Druhé, snažím sa mať dostatok spánku a pravidelne sa venovať fyzickej aktivite. Cvičenie preukázateľne zlepšuje pamäť a kognitívne funkcie a dostatok spánku je nevyhnutný pre celkové zdravie mozgu. Dbám tiež na vyváženú stravu a obmedzujem konzumáciu kofeínu a alkoholu.

Napokon sa pravidelne venujem kognitívnym cvičeniam, ako sú krížovky, sudoku a pamäťové hry. Tieto cvičenia pomáhajú klásť výzvy môjmu mozgu a zlepšujú moju pamäť a kognitívne funkcie.

Dúfam, že tieto tipy a triky pomôžu aj ostatným, ktorí bojujú s ADHD a stratou pamäti. Nezabudnite, že je dôležité spolupracovať so zdravotníckym pracovníkom, aby ste našli najlepší plán liečby pre vaše individuálne potreby. Veľa šťastia a dávajte na seba pozor!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aká je súvislosť medzi ADHD a stratou pamäti?

Odpoveď č. 1: ADHD a strata pamäti spolu často súvisia, pretože jedinci s ADHD môžu mať ťažkosti s výkonnými funkciami, ako je pracovná pamäť a pozornosť, čo môže negatívne ovplyvniť ich schopnosť vybaviť si informácie. Výskum ukázal, že jedinci s ADHD častejšie zabúdajú dôležité informácie a majú problémy s uchovávaním nových informácií. Okrem toho príznaky ADHD, ako je impulzívnosť a roztržitosť, môžu sťažovať sústredenie sa na informácie a ich zapamätanie.

Otázka č. 2: Aké sú niektoré stratégie na zvládnutie straty pamäti u osôb s ADHD?

Odpoveď č. 2: Niektoré stratégie na zvládnutie straty pamäti u jedincov s ADHD zahŕňajú: udržiavanie poriadku, používanie plánovača na zaznamenávanie stretnutí a dôležitých informácií, pravidelnú fyzickú aktivitu, dostatok spánku, vyváženú stravu, obmedzenie konzumácie kofeínu a alkoholu a kognitívne tréningy, ako sú krížovky, pamäťové hry a sudoku. Je tiež dôležité spolupracovať so zdravotníckym pracovníkom, aby ste našli najlepší plán liečby pre vaše individuálne potreby, ktorý môže zahŕňať lieky a terapiu.

Otázka č. 3: Môžu lieky pomôcť pri strate pamäti u jedincov s ADHD?

Odpoveď č. 3: Lieky môžu byť účinnou možnosťou liečby straty pamäti u jedincov s ADHD, pretože môžu pomôcť zlepšiť pozornosť a pracovnú pamäť. Na zlepšenie príznakov ADHD sa bežne predpisujú stimulačné lieky, ako napríklad Ritalin a Adderall. Je však dôležité si uvedomiť, že samotné lieky nemusia úplne zmierniť stratu pamäti u jedincov s ADHD a mali by sa používať v kombinácii s inými stratégiami, ako je napríklad udržiavanie organizácie, fyzická aktivita a kognitívne cvičenia. Je tiež dôležité spolupracovať so zdravotníckym pracovníkom, aby ste našli najlepší liek a dávkovanie pre vaše individuálne potreby.Zdroje použité v článku: