Symptómy posttraumatickej stresovej poruchy: Pochopenie tohto stavu a jeho následkov

Symptómy posttraumatickej stresovej poruchy: Pochopenie stavu a jeho následkov

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je duševný stav, ktorý sa môže vyskytnúť po tom, čo človek zažije traumatickú udalosť alebo je svedkom traumatickej udalosti, ako je vojna, sexuálne napadnutie, fyzické násilie, prírodné katastrofy a iné život ohrozujúce udalosti.

Príznaky PTSD

Príznaky PTSD sa môžu líšiť závažnosťou, trvaním a typom. Medzi bežné príznaky patria:

  • Vtieravé spomienky: Môžu zahŕňať opakované, nedobrovoľné spomienky na traumatickú udalosť, znepokojujúce sny a záblesky.

  • Vyhýbavé správanie: Môže ísť o vyhýbanie sa spomienkam na traumatickú udalosť, pocity otupenosti alebo odstupu a neschopnosť prežívať pozitívne emócie.

  • Negatívne myšlienky a pocity: Môžu zahŕňať pocity viny, hanby a sebaobviňovania, ako aj negatívne myšlienky o svete a druhých.

  • Príznaky vzrušenia a reaktivity: Môžu zahŕňať ťažkosti so spánkom, podráždenosť, výbuchy hnevu a ľahké vyľakanie.

Je dôležité poznamenať, že príznaky posttraumatickej stresovej poruchy sa môžu objaviť bezprostredne po traumatickej udalosti alebo sa môžu objaviť až po niekoľkých týždňoch, mesiacoch alebo dokonca rokoch.

Príčiny PTSD

Predpokladá sa, že PTSD je spôsobená kombináciou genetických, biologických a environmentálnych faktorov. Traumatické udalosti môžu spôsobiť zvýšenie hladiny stresových hormónov, napríklad kortizolu, čo môže viesť k zmenám v mozgu, ktoré sťažujú spracovanie a zvládanie stresových zážitkov.

Možnosti liečby posttraumatickej stresovej poruchy

Pre ľudí s PTSD sú k dispozícii rôzne možnosti liečby vrátane:

  • Psychoterapia: Môže zahŕňať kognitívno-behaviorálnu terapiu (KBT) a expozičnú terapiu, ktoré môžu jednotlivcom pomôcť spracovať ich traumatické zážitky a naučiť sa stratégie zvládania.

  • Lieky: Antidepresíva a lieky proti úzkosti môžu byť užitočné pri zmierňovaní príznakov posttraumatickej stresovej poruchy.

  • Desenzibilizácia a reprocesing očnými pohybmi (EMDR): Ide o typ terapie, pri ktorej sledujete prst terapeuta alebo iný objekt očami, zatiaľ čo hovoríte o traumatickej udalosti.

  • Doplnkové a alternatívne terapie: Môžu zahŕňať jogu, mindfulness a iné techniky znižujúce stres, ktoré môžu pomôcť pri príznakoch posttraumatickej stresovej poruchy.

Je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby ste určili najlepší plán liečby pre vás. Zotavenie z PTSD je možné a so správnou podporou môžu ľudia s PTSD viesť plnohodnotný a produktívny život.

PTSD je komplexný stav, ktorý môže mať významný vplyv na život človeka. Pochopenie príznakov, príčin a možností liečby PTSD môže jednotlivcom pomôcť vyhľadať podporu, ktorú potrebujú na uzdravenie a zotavenie. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, bojuje s PTSD, obráťte sa na odborníka na duševné zdravie, ktorý vám pomôže.

Názor od čitatela

Ako pravidelná čitateľka tohto blogu som sa chcela podeliť o svoje vlastné skúsenosti s príznakmi PTSD a ponúknuť niekoľko ďalších tipov a trikov, ktoré mi pomohli na mojej vlastnej ceste k zotaveniu.

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že skúsenosť každého človeka s posttraumatickou stresovou poruchou je jedinečná a to, čo funguje u jedného človeka, nemusí fungovať u iného. Zistila som však, že spojenie s podpornou sieťou priateľov, rodiny a kolegov, ktorí prežili, mi neuveriteľne pomohlo. Rozprávanie o svojich skúsenostiach a získanie potvrdenia od ostatných mi umožnilo spracovať moje traumatické zážitky ľahšie zvládnuteľným spôsobom.

Okrem hľadania podpory u iných som zistila, že neuveriteľne prospešné je aj začlenenie techník všímavosti a relaxácie do mojej každodennej rutiny. To môže zahŕňať aktivity, ako je joga, meditácia, cvičenia na hlboké dýchanie, a dokonca aj to, že si každý deň vyhradím niekoľko minút na to, aby som jednoducho sedela a sústredila sa na svoje dýchanie.

Ďalším tipom, ktorý mi pomohol, je spolupráca s odborníkom na duševné zdravie pri vypracovaní individuálneho liečebného plánu. Ten môže zahŕňať kombináciu psychoterapie, liekov a doplnkových a alternatívnych terapií, ako je napríklad EMDR. Nájsť správnu kombináciu liečby, ktorá vám bude vyhovovať, môže trvať určitý čas, ale je dôležité byť trpezlivý a vytrvalý v snahe nájsť to, čo pre vás najlepšie funguje.

Nakoniec chcem zdôrazniť dôležitosť starostlivosti o seba a súcitu so sebou samým. Posttraumatická stresová porucha môže byť neuveriteľne zdrvujúca a je dôležité dať si povolenie starať sa o seba fyzicky aj emocionálne. To môže zahŕňať veci, ako je zdravá strava, dostatok spánku a aktivity, ktoré vám prinášajú radosť a šťastie.

Dúfam, že tieto tipy a triky pomôžu tým, ktorí bojujú s príznakmi posttraumatickej stresovej poruchy. Nezabudnite, že zotavenie je možné a na vašej ceste vám pomôže dostupná podpora.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aké sú najčastejšie príznaky posttraumatickej stresovej poruchy?

Odpoveď č. 1: Medzi najčastejšie príznaky posttraumatickej stresovej poruchy patria vtieravé myšlienky alebo spomienky na traumatickú udalosť, vyhýbavé správanie (napríklad vyhýbanie sa spúšťačom súvisiacim s traumatickou udalosťou), negatívne zmeny v myšlienkach a pocitoch (napríklad pocity viny, hanby alebo beznádeje) a hyperaruzalita (napríklad pocit neustálej nervozity alebo ťažkosti so spánkom). Je dôležité si uvedomiť, že každý človek prežíva posttraumatickú stresovú poruchu inak a konkrétne príznaky sa môžu u každého človeka líšiť.

Otázka č. 2: Ako sa diagnostikuje PTSD?

Odpoveď č. 2: PTSD zvyčajne diagnostikuje odborník na duševné zdravie, napríklad psychológ alebo psychiater, po komplexnom vyhodnotení. Hodnotenie môže zahŕňať diskusiu o príznakoch jednotlivca, preskúmanie jeho zdravotnej a duševnej anamnézy a preskúmanie samotnej traumatickej udalosti. Diagnóza posttraumatickej stresovej poruchy sa zvyčajne stanoví, ak jedinec pociťuje príznaky aspoň jeden mesiac a príznaky ovplyvňujú jeho každodenné fungovanie.

Otázka č. 3: Aké sú možnosti liečby PTSD?

Odpoveď č. 3: Existuje celý rad účinných spôsobov liečby PTSD vrátane psychoterapie, liekov a doplnkových a alternatívnych terapií. Konkrétny plán liečby bude závisieť od symptómov a osobných preferencií jednotlivca. Pri liečbe PTSD sa ukázali ako účinné psychoterapeutické prístupy, ako napríklad kognitívno-behaviorálna terapia (CBT) a desenzibilizácia a reprocesing očnými pohybmi (EMDR). Pri zmierňovaní príznakov PTSD môžu byť účinné aj lieky, napríklad selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI). Niektorým jedincom môžu pomôcť aj doplnkové a alternatívne terapie, ako sú postupy založené na všímavosti a bylinné doplnky. Je dôležité spolupracovať s odborníkom na duševné zdravie, aby sa vypracoval individuálny plán liečby, ktorý bude pre jednotlivca najlepšie fungovať.

Zdroje použité v článku: