Krátky zoznam symptómov: Nástroj na hodnotenie duševného zdravia

Brief Symptom Inventory: Nástroj na hodnotenie duševného zdravia Stručný zoznam symptómov (Brief Symptom Inventory, BSI) je široko používaný nástroj na hodnotenie duševného zdravia. Je to 53-položkový dotazník s vlastným hlásením, ktorý poskytuje účinný a nákladovo efektívny spôsob merania závažnosti psychiatrických symptómov v rôznych klinických a neklinických populáciách. BSI sa rýchlo a jednoducho administruje, čo z…
Read more