Tag: dotazník

Krátky zoznam symptómov: Nástroj na hodnotenie duševného zdravia

Brief Symptom Inventory: Nástroj na hodnotenie duševného zdravia Stručný zoznam symptómov (Brief Symptom Inventory, BSI) je široko používaný nástroj na hodnotenie duševného zdravia. Je to 53-položkový dotazník s vlastným hlásením, ktorý poskytuje účinný a nákladovo efektívny spôsob merania závažnosti psychiatrických symptómov v rôznych klinických a neklinických populáciách. BSI sa rýchlo a jednoducho administruje, čo z…
Read more

Porozumenie Connersovmu skrátenému dotazníku symptómov

Porozumenie Connersovmu skrátenému dotazníku symptómov Connersov skrátený dotazník symptómov (ASQ) je behaviorálny hodnotiaci nástroj používaný na meranie symptómov poruchy pozornosti/hyperaktivity (ADHD) u detí a dospievajúcich. Je to krátka a účinná metóda na hodnotenie prítomnosti a závažnosti príznakov ADHD a súvisiacich stavov. Účel Connersovho dotazníka ASQ Connersov dotazník ASQ je určený na hodnotenie prítomnosti a závažnosti…
Read more