Dysmorfická porucha tela: Symptóm, ktorý nevidíte

Dysmorfická porucha tela: Symptóm, ktorý nevidíte Úvod Dysmorfická porucha tela (BDD) je typ duševnej poruchy charakterizovanej intenzívnym, znepokojujúcim a časovo náročným zaujatím vnímanými chybami alebo nedostatkami na svojom vzhľade, ktoré sú buď malé, alebo nie sú pre ostatných nápadné. Ľudia s BDD sú často takí znepokojení svojím vzhľadom, že to zasahuje do ich každodenného života…
Read more