Dysmorfická porucha tela: Symptóm, ktorý nevidíte

Dysmorfická porucha tela: Symptóm, ktorý nevidíte

Úvod

Dysmorfická porucha tela (BDD) je typ duševnej poruchy charakterizovanej intenzívnym, znepokojujúcim a časovo náročným zaujatím vnímanými chybami alebo nedostatkami na svojom vzhľade, ktoré sú buď malé, alebo nie sú pre ostatných nápadné. Ľudia s BDD sú často takí znepokojení svojím vzhľadom, že to zasahuje do ich každodenného života a vzťahov.

Príznaky

Príznaky BDD sa môžu u jednotlivých ľudí líšiť, ale zvyčajne zahŕňajú:

 • Trávenie hodín kontrolou, úpravou alebo skrývaním vnímanej chyby
 • porovnávanie svojho vzhľadu s ostatnými
 • Neustále hľadanie uistenia od druhých o svojom vzhľade
 • vyhýbanie sa spoločenským situáciám a aktivitám kvôli rozpakom
 • opakované vyhľadávanie kozmetických zákrokov bez toho, aby bol človek spokojný s ich výsledkami
 • nízke sebavedomie a pocity hanby alebo viny

Príčiny

Presná príčina BDD nie je známa, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu biologických, psychologických a environmentálnych faktorov. Medzi možné príčiny patria:

 • Genetika: Niektoré štúdie zistili, že BDD môže byť dedičná a môže sa vyskytovať v rodinách.
 • Mozgová chémia: Pri vzniku BDD môžu zohrávať úlohu abnormality v hladinách niektorých chemických látok v mozgu, napríklad serotonínu.
 • Kognitívne faktory: Ľudia s BDD môžu mať negatívne myšlienky a presvedčenia o svojom vzhľade a môžu mať problémy s objektívnym uvažovaním o svojom vzhľade.
 • Životné skúsenosti: Trauma, zneužívanie, šikanovanie alebo negatívne poznámky o svojom vzhľade môžu prispieť k rozvoju BDD.

Liečba

BDD môže byť vyčerpávajúci stav, ale existuje účinná liečba. Medzi najbežnejšie spôsoby liečby BDD patria:

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): Tento typ terapie pomáha ľuďom s BDD zmeniť negatívne myšlienky a správanie súvisiace s ich vzhľadom.
 • Lieky: Antidepresíva, ako napríklad selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), môžu pomôcť zmierniť príznaky BDD.
 • Expozícia a prevencia reakcie (ERP): Tento typ terapie zahŕňa postupné vystavovanie ľudí s BDD ich strachom a učenie ich, ako kontrolovať svoje nutkavé správanie.
 • Podporné skupiny: Rozhovory s inými ľuďmi, ktorí majú BDD, môžu poskytnúť podporu a potvrdenie a pomôcť ľuďom s BDD cítiť sa menej osamelo.

Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje príznaky BDD, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie. Správnou liečbou môžu ľudia s BDD prekonať svoje utrpenie a zlepšiť kvalitu svojho života.

BDD je duševné ochorenie, ktoré je často nepochopené a nedostatočne diagnostikované. Vyznačuje sa intenzívnym, časovo náročným zaujatím vnímanými chybami alebo nedostatkami vo vzhľade a môže zasahovať do každodenného života a vzťahov. K dispozícii je účinná liečba vrátane terapie, liekov a podporných skupín a je dôležité vyhľadať pomoc, ak máte príznaky BDD.

Názor od čitatela

Wow, aký fantastický článok! S BDD som bojoval mnoho rokov a môžem potvrdiť, aký neuveriteľne silný môže byť tento stav. Som veľmi rád, že sa tejto téme venuje viac pozornosti a že je k dispozícii viac zdrojov pre tých, ktorí sú ňou postihnutí. Chcel som sa podeliť o niektoré tipy a triky, ktoré mi pomohli na tejto ceste, v nádeji, že by mohli byť užitočné aj pre ostatných.

V prvom rade mi neuveriteľne pomohlo, že som sa o BDD čo najviac vzdelával. Znalosť príznakov a pochopenie príčin mi umožnili lepšie rozpoznať, kedy mám problémy, a nájsť nové spôsoby, ako sa s nimi vyrovnať. Vrelo odporúčam prečítať si knihy a články, porozprávať sa s odborníkom na duševné zdravie a dokonca sa obrátiť na podporné skupiny.

Zistil som tiež, že je užitočné zamerať sa na starostlivosť o seba a praktizovanie dobrej sebaúcty. To môže zahŕňať veci, ako je pravidelné cvičenie, zdravá strava a nájdenie si času na aktivity, ktoré vám prinášajú radosť. Môže byť tiež užitočné obklopiť sa podporujúcimi priateľmi a rodinou, ktorí sú chápaví a podporujú vás.

Nakoniec som zistil, že spochybňovanie mojich negatívnych myšlienok a presvedčení o mojom vzhľade bolo jedným z najúčinnejších spôsobov, ako zvládnuť moje BDD. Môže to byť ťažké, ale s pomocou terapeuta som sa naučil nové stratégie zvládania a urobil som veľký pokrok.

Dúfam, že tieto tipy a triky pomôžu aj ostatným, ktorí bojujú s BDD. Nezabudnite, že nie ste sami a so správnou podporou môžete tento stav prekonať a žiť šťastný a plnohodnotný život.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je telesná dysmorfická porucha (BDD)?

Odpoveď č. 1: Dysmorfická porucha tela (BDD) je duševný stav, ktorý sa vyznačuje nadmerným a pretrvávajúcim zaujatím vnímanými chybami alebo nedostatkami na svojom vzhľade, ktoré sú buď malé, alebo nie sú pre ostatných nápadné. Tento stav môže spôsobovať značné utrpenie a zasahovať do každodenných činností a vzťahov.

Otázka č. 2: Aké sú niektoré bežné príznaky BDD?

Odpoveď č. 2: Medzi bežné príznaky BDD patria: nadmerná starostlivosť, kontrola zrkadla, vyberanie kože, vyhýbanie sa spoločenským situáciám kvôli rozpakom alebo strachu z odsúdenia, nízke sebavedomie, depresia, úzkosť a myšlienky na samovraždu.

Otázka č. 3: Ako sa lieči BDD?

Odpoveď č. 3: BDD sa zvyčajne lieči kombináciou terapie, liekov a starostlivosti o seba. Ukázalo sa, že kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) je pri BDD obzvlášť účinná a môže pomôcť jednotlivcom naučiť sa spochybňovať svoje negatívne myšlienky a presvedčenia o svojom vzhľade. Pri zvládaní príznakov BDD môžu byť nápomocné aj antidepresíva, napríklad selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI). Pri liečbe a zvládaní BDD môžu zohrávať kľúčovú úlohu aj stratégie starostlivosti o seba, ako je cvičenie, zdravá strava a zvládanie stresu. Ak si myslíte, že môžete mať problémy s BDD, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie.

Zdroje použité v článku: