Tag: prekonanie

Dysmorfická porucha tela: Symptóm, ktorý nevidíte

Dysmorfická porucha tela: Symptóm, ktorý nevidíte Úvod Dysmorfická porucha tela (BDD) je typ duševnej poruchy charakterizovanej intenzívnym, znepokojujúcim a časovo náročným zaujatím vnímanými chybami alebo nedostatkami na svojom vzhľade, ktoré sú buď malé, alebo nie sú pre ostatných nápadné. Ľudia s BDD sú často takí znepokojení svojím vzhľadom, že to zasahuje do ich každodenného života…
Read more

Hyperfixácia a úzkosť: Pochopenie prepojenia a ako ho prekonať

Hyperfixácia a úzkosť: Pochopenie súvislosti a spôsob jej prekonania Hyperfixácia, známa aj ako obsedantné zameranie alebo nadmerné zaujatie, sa vzťahuje na intenzívny, trvalý a rigidný záujem o konkrétny predmet, myšlienku alebo činnosť, ktorý zasahuje do každodenného života. Úzkosť je na druhej strane normálna reakcia na stres charakterizovaná pocitmi obáv, nervozity a strachu. Keď sa však…
Read more

10 hlavných príznakov smútku a ako ich prekonať

10 hlavných príznakov smútku a ako ich prekonať Smútok je bežný emocionálny zážitok, ktorý v určitom okamihu života postihne každého. Je normálne cítiť sa smutný po prežití straty, sklamania alebo zmeny, ale keď smútok pretrváva a zasahuje do každodenných aktivít, môže to znamenať vážnejší problém, napríklad depresiu. Tu je 10 hlavných príznakov smútku a spôsoby,…
Read more

Úzkosť z testov: Príznaky a ako ich prekonať

Testová úzkosť: Príznaky, príčiny a možnosti liečby Úzkosť z testov je typ úzkosti z výkonu, ktorá môže vzniknúť, keď jednotlivci čelia testom alebo skúškam. Môže viesť k fyzickým a emocionálnym príznakom, ktoré môžu negatívne ovplyvniť schopnosť človeka podať dobrý výkon pri skúškach. Môže to viesť k zníženiu sebavedomia a sebadôvery a môže to dokonca ovplyvniť…
Read more

Impulzívnosť a ADHD: Pochopenie prepojenia a jeho prekonanie

Impulzívnosť a ADHD: Pochopenie súvislosti a spôsob jej prekonania Úvod Porucha pozornosti s deficitom pozornosti/hyperaktivitou (ADHD) je neurovývojová porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete. Vyznačuje sa nepozornosťou, impulzívnosťou a hyperaktivitou. Impulzívnosť je jedným z charakteristických príznakov ADHD a môže viesť k výrazným ťažkostiam v rôznych oblastiach života vrátane študijných výsledkov, vzťahov a rozhodovania.…
Read more