Porucha so somatickými príznakmi vs. faktická porucha: Aký je medzi nimi rozdiel?

Somatická symptómová porucha vs. faktická porucha: Aký je medzi nimi rozdiel? Porucha so somatickými príznakmi (SSD) a faktická porucha (FD) sú dve duševné poruchy, ktoré môžu spôsobovať fyzické príznaky a ktorých diagnostika môže byť náročná. Oba stavy môžu mať významný vplyv na kvalitu života jednotlivca a vyžadujú si odlišné prístupy k liečbe. Porucha so somatickými…
Read more