Porucha so somatickými príznakmi vs. faktická porucha: Aký je medzi nimi rozdiel?

Somatická symptómová porucha vs. faktická porucha: Aký je medzi nimi rozdiel?

Porucha so somatickými príznakmi (SSD) a faktická porucha (FD) sú dve duševné poruchy, ktoré môžu spôsobovať fyzické príznaky a ktorých diagnostika môže byť náročná. Oba stavy môžu mať významný vplyv na kvalitu života jednotlivca a vyžadujú si odlišné prístupy k liečbe.

Porucha so somatickými príznakmi

Definícia: Porucha so somatickými príznakmi je stav duševného zdravia, pri ktorom osoba pociťuje fyzické príznaky, ktoré sú neprimerané lekárskemu vysvetleniu jej stavu.

Symptómy: Príznaky SSD môžu byť rôzne a môžu zahŕňať bolesť, únavu, závraty a iné fyzické ťažkosti. Tieto príznaky sú často obťažujúce a môžu spôsobiť významné funkčné poruchy. SSD sa diagnostikuje vtedy, ak u osoby pretrvávajú príznaky niekoľko mesiacov napriek lekárskemu vyšetreniu a negatívnym nálezom.

Príčiny: Presná príčina SSD nie je známa. Predpokladá sa však, že súvisí s psychologickými, sociálnymi a biologickými faktormi vrátane psychického stresu, úzkosti, depresie a predchádzajúcej traumy.

Liečba: Liečba SSD zvyčajne zahŕňa kombináciu terapie a liekov. Zistilo sa, že pri liečbe SSD je účinná kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a terapia prijatia a odovzdania (ACT). Na zvládnutie pridružených príznakov, ako sú úzkosť a depresia, sa môžu predpísať aj antidepresíva a anxiolytiká.

Faktická porucha

Definícia: Faktická porucha je duševný stav, pri ktorom osoba zámerne vytvára alebo zveličuje príznaky fyzického alebo psychického ochorenia s cieľom získať pozornosť alebo sekundárny zisk.

Príznaky: Príznaky FD sa môžu veľmi líšiť v závislosti od konkrétneho typu poruchy. Medzi bežné príznaky patria sťažnosti na fyzickú bolesť, závraty a iné fyzické príznaky. FD sa diagnostikuje, ak sa zistí, že príznaky osoby sú zámerne vyvolané a nesúvisia so žiadnym základným zdravotným stavom.

Príčiny: Presná príčina FD nie je známa. Predpokladá sa však, že súvisí s psychologickými a sociálnymi faktormi vrátane traumy v minulosti, nízkeho sebavedomia a potreby pozornosti alebo kontroly.

Liečba: Liečba FD zvyčajne zahŕňa terapiu. Zistilo sa, že pri liečbe FD je účinná psychodynamická terapia, kognitívno-behaviorálna terapia a rodinná terapia. Lieky sa pri liečbe FD zvyčajne nepoužívajú.

Na záver možno povedať, že porucha so somatickými príznakmi aj faktická porucha môžu spôsobovať významné fyzické príznaky a mať negatívny vplyv na kvalitu života jednotlivca. Prístup k liečbe každého stavu je však odlišný, pričom SSD si zvyčajne vyžaduje kombináciu terapie a liekov a FD si zvyčajne vyžaduje len terapiu. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, pociťuje príznaky niektorého z týchto stavov, je dôležité vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie.

Názor od čitatela

Ahoj všetci! Ako človek, ktorý sa osobne stretol s SSD aj FD, môžem potvrdiť, že zvládnuť tieto stavy môže byť neuveriteľne náročné. Na tejto ceste som sa však naučil niekoľko trikov, o ktoré by som sa s vami všetkými rád podelil.

V prvom rade je dôležité nájsť si terapeuta, s ktorým sa budete cítiť dobre a ktorý má skúsenosti s liečbou týchto stavov. Mať správny podporný systém je na ceste k uzdraveniu veľmi dôležité. Okrem toho vám zvládanie príznakov a zlepšenie celkovej pohody môže pomôcť aj praktizovanie starostlivosti o seba a nájdenie si času na aktivity, ktoré vám prinášajú radosť.

Ďalším tipom, o ktorý by som sa chcel podeliť, je vzdelávať sa o svojom stave. Čím viac budete rozumieť SSD alebo FD, tým lepšie budete pripravení zvládať príznaky a obhajovať sa počas lekárskych návštev. Majte na pamäti, že tým nemusíte prechádzať sami – obráťte sa na podporné skupiny alebo online komunity, aby ste sa spojili s ostatnými, ktorí sa tiež zaoberajú týmito stavmi.

Nakoniec, je dôležité si uvedomiť, že pokrok je možný. Hoci SSD a FD môžu byť pretrvávajúce stavy, so správnym prístupom k liečbe a systémom podpory sa mnohým jedincom podarí dosiahnuť výrazné zlepšenie príznakov a kvality života. Nestrácajte nádej a vedzte, že na svojej ceste nie ste sami.

Všetkým želám veľa šťastia a zostaňte silní!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Aký je rozdiel medzi poruchou so somatickými príznakmi a faktickou poruchou?

Odpoveď č. 1: Somatická symptómová porucha (SSD) je duševný stav, pri ktorom sa u osoby vyskytujú fyzické symptómy, ktoré sú neprimerané lekárskemu vysvetleniu jej stavu. Faktická porucha (FD) je stav duševného zdravia, pri ktorom osoba úmyselne vytvára alebo zveličuje príznaky fyzického alebo psychického ochorenia s cieľom získať pozornosť alebo sekundárny zisk. Pri SSD sú fyzické príznaky skutočné, zatiaľ čo pri FD sú príznaky zámerne vytvárané.

Otázka č. 2: Ako sa lieči porucha so somatickými príznakmi?

Odpoveď č. 2: Liečba SSD zvyčajne zahŕňa kombináciu terapie a liekov. Zistilo sa, že pri liečbe SSD je účinná kognitívno-behaviorálna terapia (CBT) a terapia prijatia a odovzdania (ACT). Na zvládnutie pridružených príznakov, ako sú úzkosť a depresia, sa môžu predpísať aj antidepresíva a anxiolytiká. Liečebný prístup by mal byť prispôsobený konkrétnym potrebám a príznakom jednotlivca.

Otázka č. 3: Ako sa lieči faktická porucha?

Odpoveď č. 3: Liečba FD zvyčajne zahŕňa terapiu. Zistilo sa, že pri liečbe FD je účinná psychodynamická terapia, kognitívno-behaviorálna terapia a rodinná terapia. Lieky sa pri liečbe FD zvyčajne nepoužívajú. Terapeutický prístup by sa mal zamerať na riešenie základných psychologických a sociálnych faktorov, ktoré prispievajú k vzniku FD. Podobne ako pri SSD by mal byť liečebný prístup prispôsobený špecifickým potrebám a príznakom jednotlivca.

Zdroje použité v článku: