Skupinové myslenie: Ktorý z nasledujúcich príznakov nie je bežný

Skupinové myslenie: pochopenie príznakov a príčin Groupthink je psychologický jav, keď skupina jednotlivcov, ktorí sú úzko prepojení a súhlasia, prijíma iracionálne alebo zlé rozhodnutia. Dochádza k tomu preto, lebo túžba po jednomyseľnosti v skupine prevažuje nad vlastnou motiváciou jednotlivca kriticky analyzovať situáciu a vyjadriť nesúhlas. Skupinové myslenie môže byť nebezpečné, pretože vedie k zlému rozhodovaniu,…
Read more