Skupinové myslenie: Ktorý z nasledujúcich príznakov nie je bežný

Skupinové myslenie: pochopenie príznakov a príčin

Groupthink je psychologický jav, keď skupina jednotlivcov, ktorí sú úzko prepojení a súhlasia, prijíma iracionálne alebo zlé rozhodnutia. Dochádza k tomu preto, lebo túžba po jednomyseľnosti v skupine prevažuje nad vlastnou motiváciou jednotlivca kriticky analyzovať situáciu a vyjadriť nesúhlas. Skupinové myslenie môže byť nebezpečné, pretože vedie k zlému rozhodovaniu, negatívnym výsledkom a potenciálnym neúspechom.

Príznaky skupinového myslenia

Nižšie sú uvedené bežné príznaky skupinového myslenia:

 • Ilúzie o nezraniteľnosti: Členovia skupiny veria, že sú neporaziteľní, imúnni voči dôsledkom svojich činov.

 • Racionalizácia varovaní: Členovia skupiny ignorujú alebo vysvetľujú akékoľvek varovania alebo negatívne reakcie na svoje rozhodnutia.

 • Stereotypizácia: Členovia skupiny stereotypizujú a diskreditujú opačné názory a perspektívy.

 • Tlak na prispôsobenie sa: V skupine existuje tlak na prispôsobenie sa prevládajúcemu názoru skupiny.

 • Jednohlasnosť: Členovia skupiny veria, že jednomyseľnosť v skupine je rozhodujúca, a sú presvedčení, že akýkoľvek nesúhlas musí byť potlačený.

 • Autocenzúra: Členovia skupiny cenzurujú svoje vlastné myšlienky a názory, aby sa prispôsobili prevládajúcemu názoru skupiny.

 • Ilúzie o jednomyseľnosti: Členovia skupiny veria, že všetci v skupine súhlasia s prevládajúcim názorom, aj keď si niektorí členovia v súkromí nie sú istí alebo s ním nesúhlasia.

Príčiny skupinového myslenia

Nižšie sú uvedené bežné príčiny skupinového myslenia:

 • Izolácia skupiny: Skupina je izolovaná od vonkajších názorov a pohľadov, čo vedie k falošnému pocitu jednomyseľnosti členov skupiny.

 • Vysoký stres alebo naliehavosť: Situácia pod vysokým tlakom, napríklad termín, môže spôsobiť, že členovia skupiny budú prijímať rýchle rozhodnutia bez kritickej analýzy situácie.

 • Silná súdržnosť skupiny: Silný pocit súdržnosti medzi členmi skupiny môže viesť k presvedčeniu, že skupina je nad kritikou a nemôže urobiť nič zlé.

 • Direktívny vedúci: Vodca, ktorý je direktívny a kontrolujúci, môže zabrániť odlišným názorom a obmedziť kritické myslenie v skupine.

 • Obmedzený prístup k vonkajším informáciám: Skupina nemusí mať prístup ku všetkým relevantným informáciám, čo vedie k obmedzenému pohľadu na situáciu.

Ktorý symptóm nie je bežný?

Príznak, ktorý sa bežne nespája so skupinovým myslením:

 • Fyzické príznaky, ako je bolesť hlavy alebo únava: Skupinové myslenie zvyčajne nespôsobuje fyzické príznaky, ako sú bolesti hlavy alebo únava. Tieto príznaky môžu súvisieť s inými príčinami, ako je stres alebo nedostatok spánku.

Na záver možno povedať, že skupinové myslenie je jav, pri ktorom túžba skupiny po jednomyseľnosti prevažuje nad schopnosťou jednotlivca kriticky analyzovať situáciu. Pochopenie príznakov a príčin skupinového myslenia je dôležité na to, aby sme sa vyhli jeho negatívnym dôsledkom a podporili kritické myslenie a efektívne rozhodovanie.

Názor od čitatela

Skvelý článok! Zažil som skupinové myslenie na vlastnej koži a je dôležité uvedomiť si jeho príznaky a príčiny. Zistil som, že otvorené a úprimné diskusie v skupine môžu zabrániť skupinovému mysleniu. Podporovanie každého, aby vyjadril svoje názory a perspektívy, aj keď sa líšia od väčšiny, môže priniesť nové nápady a zabrániť tomu, aby sa skupina stala príliš izolovanou. Tiež sa snažím vyhľadávať názory a informácie zvonka, aby som rozšíril pohľad skupiny. Pravidelná kontrola skupiny s cieľom prehodnotiť a prehodnotiť rozhodnutia môže tiež pomôcť zabrániť skupinovému mysleniu. Pokračujte v dobrej práci!

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je skupinové myslenie a ako k nemu dochádza?

Odpoveď č. 1: Skupinové myslenie je psychologický jav, ktorý sa vyskytuje v skupine jednotlivcov, ktorí sú úzko prepojení a súhlasia. Má za následok iracionálne alebo zlé rozhodnutia, pretože túžba po jednomyseľnosti v skupine prevažuje nad vlastnou motiváciou jednotlivca kriticky analyzovať situáciu a vyjadriť nesúhlas. Skupinové myslenie sa môže vyskytnúť, ak v skupine existuje tlak na konformitu, silný zmysel pre súdržnosť, izolácia od vonkajších názorov, direktívny vodca a obmedzený prístup k vonkajším informáciám.

Otázka č. 2: Aké sú bežné príznaky skupinového myslenia?

Odpoveď č. 2: Medzi bežné príznaky groupthinku patria ilúzie o nezraniteľnosti, racionalizácia varovaní, stereotypizácia, tlak na prispôsobenie sa, jednomyseľnosť, autocenzúra a ilúzie o jednomyseľnosti. Tieto príznaky môžu viesť k zlému rozhodovaniu a negatívnym výsledkom v skupine.

Otázka č. 3: Ako možno predchádzať skupinovému mysleniu?

Odpoveď č. 3: Skupinovému mysleniu možno predchádzať podporovaním otvorených a úprimných diskusií v skupine, vyhľadávaním vonkajších názorov a informácií, pravidelným prehodnocovaním rozhodnutí a prítomnosťou vedúceho, ktorý podporuje kritické myslenie a podporuje odlišné názory. Podpora kultúry otvorenosti, transparentnosti a zodpovednosti v skupine môže pomôcť predchádzať skupinovému mysleniu a viesť k lepšiemu rozhodovaniu.

Zdroje použité v článku: