Poznatky o poruchách príjmu potravy: Primárna charakteristika bulímie

Poznatky o poruchách príjmu potravy: Primárna charakteristika bulímie

Bulímia je závažná duševná porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete. Bulimia, ktorá je charakterizovaná opakujúcimi sa epizódami záchvatovitého prejedania sa, po ktorých nasleduje čistenie, môže mať výrazný vplyv na fyzické a emocionálne zdravie človeka. Pochopenie základných charakteristík tejto poruchy môže ľuďom pomôcť rozpoznať príznaky u seba alebo svojich blízkych a vyhľadať potrebnú pomoc.

Definícia

Bulimia je definovaná ako typ poruchy príjmu potravy charakterizovaný opakujúcimi sa epizódami záchvatovitého jedenia, počas ktorých osoba zje nadmerné množstvo jedla v krátkom časovom období, po ktorých nasleduje očista, a to buď prostredníctvom samovyvolaného zvracania, zneužívania preháňadiel alebo diuretík, hladovania alebo nadmerného cvičenia.

Prevalencia

Podľa Národnej asociácie pre poruchy príjmu potravy trpí bulímiou v Spojených štátoch približne 2,8 milióna ľudí. Ženy majú väčšiu pravdepodobnosť, že im bude diagnostikovaná bulímia, ako muži, hoci môže postihnúť ľudí akéhokoľvek pohlavia. Táto porucha sa zvyčajne začína v období dospievania alebo ranej dospelosti, pričom priemerný vek nástupu je 18 rokov.

Epizódy záchvatového prejedania

Epizódy záchvatovitého jedenia sú charakteristickým znakom bulímie. Počas týchto epizód osoba zje nadmerné množstvo jedla v krátkom čase, pričom často pociťuje stratu kontroly nad svojím jedlom. Osoba môže jesť rýchlo a skonzumovať veľké množstvo jedla, často až do bodu nepohodlia alebo bolesti.

Čistiace správanie

Po epizóde prejedania sa ľudia s bulímiou venujú očistnému správaniu v snahe zbaviť sa kalórií skonzumovaných počas prejedania. Môže ísť o samovoľné zvracanie, zneužívanie preháňadiel alebo diuretík, hladovanie alebo nadmerné cvičenie. Očisťujúce správanie je pre telo škodlivé a môže viesť k vážnym fyzickým a emocionálnym zdravotným problémom vrátane nerovnováhy elektrolytov, dehydratácie a gastrointestinálnych problémov.

Ďalšie charakteristiky

Okrem záchvatovitého jedenia a očistného správania môžu ľudia s bulímiou vykazovať aj ďalšie charakteristiky, ako napr:

  • extrémne obavy o telesnú hmotnosť a tvar
  • vyhýbanie sa určitým potravinám alebo potravinovým skupinám
  • skrývanie alebo hromadenie potravín
  • Jedenie osamote alebo potajomky
  • výkyvy nálad a podráždenosť
  • Nadmerné cvičenie
  • Časté používanie toalety po jedle

Liečba

Liečba bulímie zvyčajne zahŕňa kombináciu terapie a lekárskych zásahov. Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) a dialektická behaviorálna terapia (DBT) sa často používajú na pomoc ľuďom s bulímiou identifikovať a zmeniť myšlienky a správanie, ktoré prispievajú k ich poruchám príjmu potravy. Na pomoc pri zvládaní príznakov sa môžu predpísať aj lieky, napríklad antidepresíva.

Bulímia je závažná duševná porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete. Pochopenie základných charakteristík bulímie, vrátane epizód záchvatovitého prejedania, čistiaceho správania a ďalších príznakov, môže ľuďom pomôcť rozpoznať príznaky a vyhľadať potrebnú pomoc. So správnou liečbou a podporou sa ľudia s bulímiou môžu zotaviť a viesť zdravý, plnohodnotný život.

Názor od čitatela

Ahojte všetci,

Chcel som sa len podeliť o svoje skúsenosti s bulímiou ako niekto, kto si ňou prešiel a vyšiel z nej na druhej strane. Najprv chcem pochváliť autora za napísanie takého komplexného a dobre informovaného článku na túto tému.

Ako človek, ktorý niekoľko rokov bojoval s bulímiou, môžem potvrdiť, že je to náročná a izolujúca skúsenosť. So správnou podporou a nástrojmi je však možné zotavenie.

Jeden z tipov, ktorý mi najviac pomohol, bolo viesť si denník jedla a sledovať nielen to, čo som jedol, ale aj to, ako som sa cítil pred, počas a po každom jedle. Pomohlo mi to identifikovať vzorce v mojom stravovacom správaní a pochopiť, čo spúšťalo moje záchvaty záchvatovitého jedenia.

Ďalším tipom, ktorý mi pomohol, bolo pravidelné cvičenie, ale zdravým a vyváženým spôsobom. Cvičenie je skvelým prostriedkom na odbúranie stresu a môže tiež zvýšiť vaše sebavedomie a sebadôveru, ale je dôležité vyhnúť sa posadnutosti spaľovaním kalórií alebo pocitu viny, ak vynecháte tréning.

Nakoniec by som každému, kto bojuje s bulímiou, odporučil, aby vyhľadal podporu. Či už ide o rozhovor s dôveryhodným priateľom alebo členom rodiny, návštevu terapeuta alebo vstup do podpornej skupiny, spojenie s inými ľuďmi, ktorí si prešli podobnými skúsenosťami, môže byť neuveriteľne liečivé a posilňujúce.

Pamätajte si, že zotavovanie je cesta a je v poriadku, že veci beriete deň po dni. Pokračujte v napredovaní a vedzte, že nie ste sami.

Všetkým prajeme veľa šťastia na ceste k uzdraveniu.

Často kladené otázky

Otázka č. 1: Čo je nervová bulímia?

Odpoveď č. 1: Nervová bulímia je porucha príjmu potravy charakterizovaná epizódami prejedania sa, po ktorých nasleduje kompenzačné správanie, ako je čistenie (zvracanie), hladovanie alebo nadmerné cvičenie, v snahe zabrániť priberaniu. Ľudia s bulímiou majú často skreslený obraz tela a pociťujú silný pocit hanby alebo viny za svoje stravovacie správanie.

Otázka č. 2: Čo spôsobuje bulímiu?

Odpoveď č. 2: Presná príčina bulímie nie je známa, ale predpokladá sa, že je výsledkom kombinácie genetických, biologických, psychologických a environmentálnych faktorov. Napríklad ľudia s poruchami príjmu potravy v rodinnej anamnéze môžu byť náchylnejší na vznik bulímie. Podobne tí, ktorí zažili traumu, zneužívanie alebo významné životné stresory, môžu byť náchylnejší na vznik tejto poruchy.

Otázka č. 3: Ako sa lieči bulímia?

Odpoveď č. 3: Najúčinnejšou liečbou bulímie je kombinácia psychoterapie a lekárskej starostlivosti. Psychoterapia môže zahŕňať kognitívno-behaviorálnu terapiu (KBT), ktorá sa zameriava na zmenu negatívnych myšlienkových vzorcov a správania, alebo interpersonálnu terapiu (IPT), ktorá sa zaoberá vzťahovými problémami, ktoré môžu prispievať k poruche. Lekárska starostlivosť môže zahŕňať používanie antidepresív na stabilizáciu nálady a zníženie záchvatovitého správania. V niektorých prípadoch môže byť u jedincov so závažnými príznakmi potrebná hospitalizácia. Tím zdravotníckych pracovníkov vrátane lekára, dietológa a terapeuta môže spolupracovať na vypracovaní individuálneho plánu liečby, ktorý rieši špecifické potreby každého jednotlivca.

Zdroje použité v článku: