Tag: hodnotenie

Medzinárodné skóre symptómov prostaty: Pochopenie vašich výsledkov

Medzinárodné skóre symptómov prostaty: Pochopenie vašich výsledkov Medzinárodné skóre symptómov prostaty (IPSS) je dotazník používaný na hodnotenie symptómov benígnej hyperplázie prostaty (BPH), nerakovinového zväčšenia prostaty, ktoré postihuje milióny mužov. IPSS je jednoduchý a účinný nástroj na hodnotenie závažnosti príznakov BPH, monitorovanie ich vývoja a hodnotenie účinnosti možností liečby. Ako funguje IPSS Dotazník IPSS pozostáva zo…
Read more

Škála pozitívnych a negatívnych symptómov: Pochopenie a meranie symptómov duševného zdravia

Škála pozitívnych a negatívnych symptómov: Pochopenie a meranie symptómov duševného zdravia Duševné zdravie je dôležitým aspektom celkového zdravia a pohody. Škála pozitívnych a negatívnych symptómov (PANSS) je bežne používaný nástroj na meranie a hodnotenie symptómov u osôb s duševnými poruchami vrátane schizofrénie a iných psychóz. PANSS meria pozitívne aj negatívne príznaky a poskytuje komplexné posúdenie…
Read more

Krátky zoznam symptómov: Nástroj na hodnotenie duševného zdravia

Brief Symptom Inventory: Nástroj na hodnotenie duševného zdravia Stručný zoznam symptómov (Brief Symptom Inventory, BSI) je široko používaný nástroj na hodnotenie duševného zdravia. Je to 53-položkový dotazník s vlastným hlásením, ktorý poskytuje účinný a nákladovo efektívny spôsob merania závažnosti psychiatrických symptómov v rôznych klinických a neklinických populáciách. BSI sa rýchlo a jednoducho administruje, čo z…
Read more

Kalkulačka príznakov Covid: Ako odhadnúť svoje riziko

Kalkulačka príznakov Covid: Ako posúdiť vaše riziko Úvod Pandémia nového koronavírusu (COVID-19) postihla milióny ľudí na celom svete. Príznaky COVID-19 sa môžu pohybovať od miernych až po závažné a je nevyhnutné, aby ste vedeli posúdiť svoje riziko infekcie, ak máte nejaké príznaky. Tento článok poskytne komplexný prehľad bežných príznakov COVID-19, možných príčin a dostupných možností…
Read more

Zmeňte kontrolu symptómov: Predstavujeme vám nástroj na kontrolu príznakov Buoy

Revolučná kontrola symptómov: Predstavujeme vám nástroj Buoy Symptom Checker Zdravotná starostlivosť prešla v digitálnom veku dlhú cestu a teraz nebolo nikdy jednoduchšie skontrolovať príznaky a zistiť diagnózu. So zavedením aplikácie Buoy Symptom Checker je revolúcia v spôsobe kontroly a pochopenia vašich príznakov vzdialená len niekoľko kliknutí. Čo je Buoy Symptom Checker? Buoy Symptom Checker je…
Read more

Porozumenie Connersovmu skrátenému dotazníku symptómov

Porozumenie Connersovmu skrátenému dotazníku symptómov Connersov skrátený dotazník symptómov (ASQ) je behaviorálny hodnotiaci nástroj používaný na meranie symptómov poruchy pozornosti/hyperaktivity (ADHD) u detí a dospievajúcich. Je to krátka a účinná metóda na hodnotenie prítomnosti a závažnosti príznakov ADHD a súvisiacich stavov. Účel Connersovho dotazníka ASQ Connersov dotazník ASQ je určený na hodnotenie prítomnosti a závažnosti…
Read more

Individuálne hodnotenie symptómov TBC: Pochopenie rizikových faktorov

Individuálne hodnotenie symptómov TBC: Pochopenie rizikových faktorov Tuberkulóza (TBC) je vysoko infekčné ochorenie spôsobené baktériou Mycobacterium tuberculosis, ktorá postihuje pľúca a iné telesné orgány. Šíri sa z človeka na človeka vzduchom a ak sa nelieči, môže byť život ohrozujúca. V tomto článku sa budeme venovať bežným príznakom, príčinám a možnostiam liečby tuberkulózy, ako aj rizikovým…
Read more