Tag: Katatónia

Pozitívne a negatívne príznaky katatónie: Pochopenie poruchy

Pozitívne a negatívne príznaky katatónie: Pochopenie tejto poruchy Katatónia je komplexná neuropsychiatrická porucha, ktorá ovplyvňuje schopnosť jedinca pohybovať sa a komunikovať. Často sa spája s inými duševnými ochoreniami, ako sú schizofrénia, depresia a bipolárna porucha. Príznaky katatónie sa môžu pohybovať od hlbokej nehybnosti až po opakované a strnulé pohyby. V tomto článku sa budeme zaoberať…
Read more

Pozitívne príznaky schizofrénie: Pochopenie katatónie

Pozitívne príznaky schizofrénie: Pochopenie katatónie Schizofrénia je závažné duševné ochorenie charakterizované širokou škálou príznakov, ktoré môžu výrazne ovplyvniť každodenný život. Jedným z najrozpoznateľnejších a najviac znepokojujúcich príznakov schizofrénie je katatónia. Pre jednotlivcov, rodiny a zdravotníckych pracovníkov je dôležité pochopiť príčiny, príznaky a liečbu katatónie, aby pomohli ľuďom postihnutým týmto stavom. Čo je katatónia? Katatónia je…
Read more

Schizofrénia Negatívny príznak: pochopenie katatónie

Pochopenie katatónie: Negatívny symptóm schizofrénie Schizofrénia je komplexné a chronické duševné ochorenie, ktoré ovplyvňuje myšlienky, emócie a správanie jednotlivca. Hoci presná príčina schizofrénie nie je známa, predpokladá sa, že je dôsledkom kombinácie genetických, environmentálnych a neurobiologických faktorov. Jedným z najviac vyčerpávajúcich príznakov schizofrénie je katatónia, ktorá môže výrazne ovplyvniť kvalitu života jednotlivca. Čo je katatónia?…
Read more