Tag: Konverzná

Konverzná porucha vs. porucha so somatickými príznakmi: Pochopenie rozdielov

Konverzná porucha vs. porucha so somatickými príznakmi: Konverzačné symptómy a poruchy príznakov: Pochopenie rozdielov Konverzná porucha aj porucha so somatickými príznakmi sú typy psychických porúch, ktoré spôsobujú fyzické príznaky. Hoci sú si v niektorých ohľadoch podobné, v dôležitých ohľadoch sa aj líšia. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo sú porucha konverzie a porucha…
Read more

Konverzia vs. porucha so somatickými príznakmi: Pochopenie rozdielov

Konverzná vs. somatická symptómová porucha: Konverzačné poruchy: pochopenie rozdielov Zdravotné stavy, ktoré zahŕňajú fyzické symptómy, môžu byť mätúce a ťažko diagnostikovateľné. Konverzná porucha a porucha so somatickými príznakmi sú dva takéto stavy, ktoré sa často navzájom zamieňajú. Sú však odlišné a vyžadujú si odlišné prístupy k liečbe. Konverzná porucha Konverzná porucha je typ somatoformnej poruchy,…
Read more